GDPR/Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 i hela EU. GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och har utformats för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, mail eller sms. Vi delar även personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du via nedanstående länkar.