Hållbarhet

Hållbarhet

Audi arbetar hållbart av ren övertygelse. Läs mer om hur Audi både formar omställningen till grön mobilitet och stimulerar till social förändring.

Audi Sustainabiliy

Ansvar i serier

I serien ”The Bigger Picture Sustainability @ AUDI AG” illustrerar polarforskaren och klimatanalytikern Sebastian Copeland hur kriterierna för ekologisk och social hållbarhet influerar Audis organisation.