Copyright

Alla texter, bilder och annat arbete som publiceras på Internetsidorna skyddas av upphovsrätt tillhörande VGS eller AUDI AG, Ingolstadt, om inget annat sägs. All kopiering, distribution, lagring, spridning, sändning, återgivning eller överföring av innehållet utan skriftligt medgivande från VGS och AUDI AG, är förbjuden. TDI , quattro, Spaceframe, ASF, och alla modellnamn är registrerade varumärken genom AUDI AG.