2G/3G nätet stängs ned - Hur påverkas min bil av detta? > Köpa & äga > Audi Sverige

2G/3G-nätet stängs ned – hur påverkas min bil av detta?

2G/3G-näten i Europa är på väg att stängas ned för att ersättas med 4G och 5G. Tidpunkten för själva nedstängningen varierar dock mellan länderna och avgörs av de nationella teleoperatörerna.

I Sverige har 3G redan börjat stängas ned och om några år kommer 2G- och 3G-näten att vara nedstängda.

Bakgrunden till denna förändring är att dagens konsumenter kräver mer data och högre hastigheter. 2G/3G motsvarar helt enkelt inte de krav som ställs på funktionalitet och säkerhet.

Nedstängningen påverkar flera olika delar av samhället. All kommunikation som är beroende av 2G/3G-standard kommer att upphöra att fungera när de gamla näten fasas ut. Du kan läsa mer om hela frågan på Post- och Telestyrelsens hemsida: Avveckling av 2G- och 3G-nät | PTS

Bilbranschen är en av de sektorer i samhället som påverkas. När det gäller funktioner som upphör, så handlar det dels om så kallade ”bekvämlighetsfunktioner”, som om man till exempel styr sin parkeringsvärmare genom en app i mobiltelefonen. Det kan också handla om uppdateringar av navigationssystem etc.

En annan tjänst som upphör fungera i bilar med enbart 2G/3G-stöd är eCall. Det är en tjänst som gör att bilen automatiskt kopplar upp sig mot en larmcentral vid ett olyckstillfälle. Bilägaren kan också använda en knapp i bilen för att koppla upp sig mot larmcentralen. Från och med den 31 mars 2018 måste alla bilmodeller inom EU som är typgodkända efter detta datum ha eCall installerat i bilarna.

Det finns just nu flera frågeställningar kring nedstängningen och hur vissa bilar kan påverkas. Massmedia har också tagit upp denna fråga.


För att försöka räta ut några av de frågetecken som finns, har vi tagit fram frågor och svar här nedan:
 • Jag har en bil som inte har stöd för 4G. Kommer jag kunna styra min parkeringsvärmare via telefonens app när 2G/3G-nätet släcks ner?
  Nej, det kommer inte att vara möjligt då denna funktion kräver 4G-stöd. Det man då kan göra, är att starta värmaren via bilens fjärrkontroll, eller välja avresetid i bilens infotainmentsysten.
 • Min bil har eCall men saknar stöd för 4G. Kommer den bli olaglig att köra då?
  När man lämnar in sin bil för besiktning så ska besiktningsföretaget alltid kontrollera att eCall fungerar. Om systemet inte fungerar så får man en anmärkning och uppmanas att åtgärda felet till nästa besiktningstillfälle. Så ser systemet ut idag. Men just nu pågår ett arbete mellan bilbranschen (branschorganet Mobility Sweden) och berörda myndigheter. Bakom detta finns ett förslag om att bilbesiktningen inte ska ge någon anmärkning på bilar vars eCall upphör att fungera till följd av nedstängningen av 2G/3G.
  Mer om detta kan du läsa här: Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten Mobility Sweden 
  Vissa bilar fick eCall även före lagkravet 31 mars 2018 och de omfattas inte heller av bilbesiktningens kontrollpunkter.
 • Det står att kravet på eCall gäller bilmodeller som är typgodkända efter 31 mars 2018. Vad menas med typgodkända?
  Ett typgodkännande betyder att en produkt uppfyller gällande lagkrav vid tiden för kravets införande. Typgodkännandet för den specifika modellen kan gälla tills en ny generation av samma modell införs på marknaden. Det betyder att även bilar som sålts och tillverkats efter 31 mars 2018 och som enbart har stöd för 2G/3G kan säljas på marknaden så länge som typgodkännandet gäller för just denna modell.
 • Jag är missnöjd med att vissa tjänster upphör att fungera när 2G/3G stängs ned. Vilket ansvar har biltillverkaren i detta?
  Beslutet om nedstängning av 2G/3G har fattats av mobiloperatörerna och påverkar flera delar i samhället. Det är viktigt att veta att bilarna, när de utvecklades, följde gällande lagstiftning och den standard som var accepterad i samhället vid denna tid.
 • Hur vet jag om min bil har 2G/3G eller 4G? Kan jag hitta den informationen någonstans i bilen?
  Vi arbetar för närvarande med att kunna ge mer detaljerad information i denna fråga och hoppas kunna återkomma inom kort.