Vårt Hållbarhetsarbete

Nollutsläpp durch Technik

Inom Audi har vi en långsiktig vision för hur vi kan bidra till en mer hållbar värld och driva utvecklingen framåt. Den övergripande ambitionen är att skapa en livscykel för alla nya modeller där vi tar hänsyn till klimatet hela vägen; från utveckling, tillverkning och drift – till service och återvinning. Ett första exempel på detta arbete är vår banbrytande elbil Audi Q8 e-tron, som tillverkas i en 100% klimatneutral fabrik i Bryssel. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete och vår nya generation bilar.

Vår väg mot en klimatneutral framtid
2050

senast 2050 ska Audi som företag blir koldioxidneutralt.

20

eldrivna modeller ska erbjudas till år 2025.

100%

koldioxidneutral tillverkning till år 2025.

Q8 e-tron bakifrån körandes på en landsvägHållbar mobilitet

Audi vill bli en ledande leverantör av hållbar mobilitet. En tydlig satsning på elektromobilitet är en hörnsten i Audis hållbarhetsstrategi. Under de kommande fem åren utökar Audi sin portfölj av helelektriska fordon och planen är att år 2027 erbjuda helelektriska modeller i alla kärnsegment.

Dessutom har Audi satt som mål att hela företaget ska vara nettokoldioxidneutralt år 2050. Företaget har förbundit sig att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan. Ta ansvar för sina anställda, miljön och samhället samt att göra hållbar förvaltning till en integrerad del av alla sina beslut och produkter.

Med nettonollutsläpp av koldioxid menar Audi en situation där företaget, efter att ha uttömt andra möjliga minskningsåtgärder, kompenserar koldioxidutsläpp från Audis produkter eller aktiviteter och/eller koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas i leveranskedja, tillverkning och återvinning av Audi-fordon genom frivilliga kompenseringsprojekt världen över. I detta sammanhang beaktas inte koldioxidutsläpp som genereras under ett fordons användningsfas, det vill säga från det att det levereras till kunden.
Audipersonal ovanifrån som står tomhus i vita tröjor som formar de fyra ringarna i Audis loggaPlattformsstrategi skapar synergier inom koncernen

Premium Platform Electric (PPE) harmoniserar den underliggande tekniska strukturen, samtidigt som den är extremt flexibel. Det innebär att den mycket skalbara högteknologiska arkitekturen kan användas för att bygga både låggolvs- och höggolvsfordon. Ändå kommer märken och modeller även fortsättningsvis att skilja sig åt i fråga om utseende, funktion, värde och köregenskaper.

Plattformsstrategin kommer att göra det möjligt att optimalt utnyttja synergier inom Volkswagen-koncernen samt att minska utvecklingskostnaderna. Därmed skapar Audi förutsättningar för premiumprodukter.

Audi Q6 e-tron, som kommer att produceras i Ingolstadt från 2023, är den första stora nya elektriska modell från märket med de fyra ringarna som är baserad på koncernens plattform.

De nyligen introducerade konceptfordonen är också baserade på PPE-arkitekturen: Audis koncept skysphere, Audis koncept grandsphere, Audis koncept urbansphere och Audis koncept A6 e-tron är alla baserade på plattformssystemet och ger en glimt av framtidens fascinerande och spännande mobilitet.

Framtidens digitala värld, där fordon blir en interaktiv plats för fängslande upplevelser.
 • q4_r_2022_4070_1x1.jpg
  Fler än 20 helelektriska modeller 2026

  År 2021 fördubblade Audi sitt utbud av helelektriska modeller och har därmed för första gången fler elbilar än förbränningsmotorbilar på marknaden. Med Audi e-tron GT quattro, Audi RS e-tron GT och de första helelektriska modellerna i kompaktsegmentet, Audi Q4 e-tron och Audi Q4 Sportback e-tron, har Audis elektriska portfölj utökats med ytterligare fyra modeller. År 2026 planerar vi att erbjuda fler än 20 helelektriska modeller.

  Läs mer
 • Bryssel-e-tron-A193043_1920x1920.jpg
  Från utfasning av fossila bränslen till cirkulär produktion

  Audi har satt som mål att hela företaget ska vara nettokoldioxidneutralt år 2050. Denna målsättning gör att företaget står inför en stor omvandling. Olika åtgärder för att uppnå detta mål har redan genomförts i hela värdekedjan. Audis produktionsanläggningar världen över är redan inställda på att fungera nettokoldioxidneutralt år 2025.

  Läs mer
 • SQ8e_ae_2022_4530_without_Cast1x1jpg.jpg
  E-roadmap: Tydlig vision på vägen mot elektromobilitet

  Audi är på väg att omvandlas till en leverantör av hållbar elektrisk premiummobilitet. På sin väg följer varumärket med de fyra ringarna en ambitiös elektrifieringsstrategi, som från steg ett ger den tydlighet som krävs för övergången till elektromobilitetens era.

  Läs mer
 • A202761_1920x1920.jpg
  Batterier i kretslopp

  Vi samarbetar bl.a. med svenska Northvolt för att försäkra oss om en bra och pålitlig batterileverans – men vi vill även ta ansvar för batterierna när de börjar bli uttjänta i bilen. Därför pågår flera utvecklingsprojekt där batterierna används i ett s.k. 2nd Life, där de fortfarande kan göra stor nytta. Ett av användningsområdena är batterilager som ger extra kapacitet vid tillfälliga effekttoppar. Ett kretslopp för framtiden. Vi har träffat Peter Carlsson, entreprenören bakom Europas största batterifabrik, som ska ta världen in i en ny elektrisk era.

  Läs intervjun
 • a3-sb_säte_petflaskor_1920x1920.jpg
  Återvunna PET-flaskor blir klädsel

  Interiört används återvunnet material i isolering och dämpningsmaterial, och golv- och bagagerumsbeklädnad. I S line interiör är sportstolarna klädda med mikrofibermaterialet Dinamica i kombination med konstläder. Dinamicaklädseln består till 45 procent av polyesterfiber från återvunna PET-flaskor, gamla textilier och fiberrester. I Audi A3 finns upp till 45 stycken 1,5-liters PET-flaskor i sätena.

  Läs mer
 • e-tron-1920x1920.jpg
  Miljöprojekt för havet

  I Rotterdam och Bryssel hjälper vi Recycled Island Foundation att samla in plastavfall i kanalen innan det når ut i havet. Avfallet återvinns sedan och används för att bygga öar och grönområden. Läs mer om alla projekt Audi Environmental Foundation driver

  Läs mer
 • audi-laddar-med-atervunna-batterier_1920x1920.jpg
  Återvunna batterier

  Användningen av så kallade 2nd life moduler från demonterade elbilar blir ett viktigt inslag i framtiden. Audi testar redan idag processen genom att ta batterier från utvecklingsbilar och ger battericellerna ett nytt hållbart syfte. Dessutom har de också en fördel eftersom de är bra lämpade för att lagra likström.

  Läs mer
 • A195911_1920x1920.jpg
  Biodlingen i Tyskland

  På fabriksområdet i Münchsmünster har vi under flera år odlat och studerat bin och deras pollinering. Bin är nämligen en viktig del av jordens kretslopp och bidrar till att hålla naturen frisk och fungerande. På området lever idag ungefär 90 olika arter av vilda bin.

  Läs mer
 • Audi-charging-hub_1920x1920.jpg
  Audi charging hub

  Med Audi charging hub har Audi utvecklat en mobil laddningslösning. Konceptet består av snabbladdare (HPC-high-power charging) som kan monteras upp på önskad plats. En lounge i direkt anslutning ger en attraktiv plats att tillbringa väntetiden i.

  Läs mer

Vilken bil passar dig?

 • q8_etron_sb_2024.png
  Elbilar

  Våra elbilar har rejält med räckvidd, otrolig komfort och renodlad eldrift. Framtidens bilar redan idag.

  Läs mer
 • A6-Avant-TFSIe-2021.png
  Laddhybrider

  En trygg kombination av elmotor och förbränningsmotor som gör att den dagliga körningen oftast kan skötas helt utan lokalt utsläpp.

  Läs mer
 • A6-aq_2020.png
  Mildhybrider

  Motorer med mildhybridteknik kan frirulla med avstängd motor vilket sänker förbrukningen och höjer komforten.

  Läs mer