Företagsleasing > Leasing > Audi Sverige
Audi A6 Avant
Audi e-tron

Fördelar med Audi Företagsleasing

  • Lägre månadsbetalning - Finansiering med restvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.
  • Avdragsgill moms - Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.
  • Inget krav på insats - Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägare förväntar sig en avkastning på.
billån

Allt på en faktura

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasing av företagsbilen med Audi Serviceavtal och Audi Försäkring för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

billån

Business Lease

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasingen av företagsbilen med Audi Serviceavtal, Audi Försäkring och ett kostnadsfritt företagskort för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Läs mer
Mer om Audi Företagsleasing
Varför Audi Företagsleasing?

För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss att de inte behöver binda kapital i bilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Man belastar inte heller företagets övriga säkerheter och man frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Styrkor som gör företagsleasing fördelaktig för dig. Finansierar du din nya Audi med Audi Företagsleasing får du 23% lägre månadsbetalning jämfört med ett företaget som betalar bilen kontant eller med checkkredit.


I jämförelsen har vi utgått från leasingkostnaden för företagskunder som köpte en ny Audi och finansierade den med Audi Företagsleasing mot ett företag som betalar bilen kontant där ägarna förväntar sig 10% avkastning på eget kapital. Företaget behåller sin soliditet och likviditet med en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.
Bilfinansiering Audi Företagsleasing Eget kapital
Bilpris inkl. moms
350 000 kr
350 000 kr
Moms
70 000 kr
70 000 kr
Insats
0%
0%
Finansierat belopp
280 000 kr
350 000 kr
Avtalsperiod
36
36
Restvärde
50%
50%
Leasingavgift
4 410 kr
 
1/2 moms leasingavgift
551 kr
 
Månadsbetalning
4 962 kr
5 949 kr
Insats
Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning).
Månadsbetalning
Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.
Avtalsslut

Din Audi har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:


Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Operationell leasing där leasegivaren/din Audi Partner bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.
Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet i upp till 60 månader.


Betalningen genomförs månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan.