Fem sanningar om design
Audi Sverige Livsstil
Fem sanningar om design

Fem sanningar om design

Future is an attitude. Mateo Kries, museichef på Vitra Design Museum, i ett samtal om hur socialt ansvarstagande och design hänger ihop.

Text: Bernd Zerelles ― Foto: Andreas Graber ― Video: Arnd Buss von Kuk Lästid: 3 min

Dr. Mateo Kries in profile.Dr. Mateo Kries in profile.

”Design och designmuseer har en viktig roll att spela både vad det gäller att belysa samhällsfrågor och att hantera utmaningar inom den digitala världen", säger konsthistorikern, kuratorn och författaren Mateo Kries. Han är museichef på Vitra Design Museum i den tyska staden Weil am Rhein. Han har varit en del av institutionen sedan 1996. 

Verksamheten består av forskning och utställningar av både äldre och samtida design där man undersöker dess förhållande till arkitektur, konst och vardagskultur. 

’Det handlar om att öka medvetenheten kring miljödesign och lära människor att uppskatta den. Designföremål har alltid ett budskap att förmedla.’ Så skrev Mateo Kries redan 2010 i en av sina böcker, Total Design, om designens betydelse för samhället.

Designer chairs on a shelf.Designer chairs on a shelf.
A chair’s backrest.A chair’s backrest.

1. Design tar ansvar.

"Vi står inför enorma globala utmaningar. Design är inte en lyx. Design är ett oumbärligt verktyg för att hantera dessa utmaningar. Därmed kan fokus inte ligga på estetik, utan snarare på design som en attityd."


Portrait of Dr. Mateo Kries. Portrait of Dr. Mateo Kries.
Coloured glass table.Coloured glass table.

2. Design inkluderar olika perspektiv. 

"Olika kulturer, grupper och hela globala regioner vill också bli uppmärksammade för sitt sätt att se på design. När design välkomnar denna mångfald kan den industrialiserade västvärlden inte längre dominera som den gjort. För att främja acceptans och mångfald måste designers ta hänsyn till olika kulturella perspektiv. Genom att använda ny teknik som möjliggör individuell kundanpassning och flexibilitet kan design bli mer inkluderande.” 


3. Design är del av den cirkulära ekonomin. 

"För att främja en hållbar livsstil måste vi övergå till ett mer cirkulärt synsätt. Vi måste undvika onödig resursförbrukning och samtidigt öka återvinningen. Designers bör inte enbart fokusera på att skapa nya produkter, utan också ta hänsyn till produkternas hela livscykel - från valet av råmaterial till hur de hanteras när de inte längre används. Först då kan vi verkligen uppnå ökad hållbarhet." 


Designer objects on a shelf.Designer objects on a shelf.
Detail shot of a metal armchair.Detail shot of a metal armchair.

4. Design väcker uppmärksamhet. 

"I en värld full av standardiserade och likriktade former sticker vågad och nyskapande design verkligen ut. Medan en excess av linjer och former kan skapa förvirring, ger stram formgivning en tydlighet. I dagens samhälle möts vi av ett överflöd av bilder och information och då framstår visuell enkelhet som uppfriskande. Människor vill inte sugas in i Metaverse, de vill ha det som är verkligt, påtagligt och äkta. Även om digitaliseringen fortsätter att forma både sociala och designmässiga trender, är grundbulten för formgivare fortfarande den verkliga världen med sina hörn, kanter, ytor - och känslor." 


View through a glass facade to a brick building.View through a glass facade to a brick building.
Henrik Wenders and Dr. Mateo Kries in conversation.Henrik Wenders and Dr. Mateo Kries in conversation.

5. Less is more. 

"Ibland, nästan alltid faktiskt, är mindre design bättre. Målet är inte att försöka skapa nya behov, utan att i stället undvika onödig komplexitet. Designers kommer att förstå när det är bättre att avstå från att skapa nya produkter. Dieter Rams boktitel säger allt – så lite design som möjligt."  


Samtal om framsteg: Henrik Wenders möter Mateo Kries

 

Conversations on Progress
 

Redan en ikon

Upptäck hur Audi RS e-tron GT kombinerar elegant design och prestanda.

Förbruknings- och utsläppsnivåer enligt WLTP.