A4 Avant g-tron > A4 > Audi Sweden

A4 Avant g-tron

A4 Avant g-tron är tyvärr inte byggbar för tillfället

Audi A4 Avant g-tron är mycket populär. Det är så pass många som efterfrågar den, att vi inte längre kan tillverka fler modeller för det nuvarande modellåret 2018. Modellen kommer åter bli tillgänglig för beställning under 2019.

Har du tur, kan du fortfarande få tag i en fabriksny bil i lager hos någon av våra återförsäljare som alltid finns till hands för att hjälpa dig att hitta en bil efter just dina önskemål.

Ny kraftkälla. Audi A4 Avant g-tron.

Mer plats, mer elegans och mer sport. Audi A4 Avant g-tron förenar estetisk design med funktionella användningsområden. Design, funktionalitet tillsammans med en kombination av intelligenta assistanssystem gör att A4 Avant g-tron är en bil anpassad för samtliga delar av vardagen.

 • Sänker CO2-utsläppen med 80%*.

  Med Audi e-gas.
 • 480x270_filmstill11.jpg

  I NEDC-cykeln förbrukar Audi A4 Avant g-tron endast upp till 4,4 kg gas per 100 km. CO2-nivån i avgaserna ligger på 117 g/km. I en övergripande, kompenserande lösning, återanvänds exakt denna mängd CO2 vid produktionen av Audi e-gas. Audi A4 Avant g-ton har vid gasdrift en räckvidd på upp till 500 km enligt NEDC-cykeln. Vid ett resttryck på 10 bar, kopplar systemet automatiskt över till bensindrift. I detta läge kan du köra din A4 Avant g-tron upp till ytterligare 450 km.

 • 480x270_tank2.jpg

  Med A4 Avant g-tron låter Audi kunderna att upprätthålla en grön balans i 3 år och sänka koldioxidavtrycket med mer än 80%* i gasläget (jämfört med A4 Avant g-tron på 190 hk och räknat på en förbrukning enl. NEDC-cykeln). Detta åstadkoms genom att Audi ersätter den statistiskt framräknade förbrukningen av fossil naturgas med sin egenproducerade e-gas. Hela den certifierade processen övervakas av ett fristående institut. Mer information om Audi e-gas-projektet och den nuvarande certifieringen hittar du på vår företagswebbplats

 • 480x270_AA4_G-TRON_161002.jpg

  Kolvarna och ventilerna är speciellt anpassade för gasdrift och ger optimal kompression. En elektronisk reglerenhet sänker trycket på den komprimerade naturgas som strömmar in från tanken med ett tryck på 200 bar till ett arbetstryck i motorn på 5 - 10 bar. Detta tryck regleras på ett dynamiskt och precist sätt efter de kraftresurser som föraren begär av motorn. På så sätt säkerställs att trycket alltid är det rätta i gasrailen och i insprutningsventilerna – lågt tryck för effektiv körning i lägre hastigheter, högre tryck för mer kraft och högre vridmoment.

 • 480x270_filmstill8.jpg

  Audi A4 Avant g-tron är på samma gång mycket sportig, effektiv och ekonomisk. Motorn, som är baserad på nya 2.0 TFSI, arbetar med en avancerad och högeffektiv förbränningsprocess som utvecklats av Audi. Turbon ger en effekt på 170 hk. Från ca 1.650 varv/min, har man tillgång till ett vridmoment på 270 Nm.

*Vid ren gasdrift (CNG) i en well-to-wheel-utvärdering (av miljöpåverkan, inkluderande vid tillverkningen av bränslet och driften av bilen) jämfört med Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 190 hk: Kör du en g-tron, tankar du precis som vanligt på en gasmack. AUDI AG försäkrar, baserat på de lagstadgade standarderna för beräkning av bränsleekonomi och utsläpp (enl. NEDC/WLTP samt på statistiska data som Audi regelbundet insamlar rörande årlig körsträcka), att den mängd gas som beräknats för Audi g-tron-bilar som beställts under perioden 170307 till 180531, kommer att ersättas av Audi e-gas under en period av tre (3) år räknat från den första registreringen av dem som nya bilar. Audis e-gas kommer att pumpas in i det europeiska naturgasnätet och därigenom ersätta den fossila naturgasen. De CO2-besparingar som fastställts på ovanstående sätt kan visa sig vara lägre vid faktiska körförhållanden.

Behöver jag ändra mig som förare?

Audi g-tron-modellerna kombinerar den välkända sportigheten med ett progressivt designspråk och en enastående långdistansförmåga utan att du som förare behöver anpassa dig alls. Accelerationen är lika imponerande som för en Audi som går på enbart bensin. De lågt placerade gastankarna, som tack vare den lättviktskonstruktion som Audi använder väger mindre än hälften av motsvarande stålcylindrar, påverkar inte körupplevelsen. Skillnader mot en vanlig Audi: en andra tank (för gas), betydligt lägre bränslekostnader (per januari 2017) och ett gott samvete när det gäller miljön, för utöver den minskning av CO2-utsläppen som redan nämnts, bildas inte heller några småpartiklar vid förbränningen av Audi e-gas.

Vad är g-tron?

Termen ”g-tron” är Audis beteckning för sina CNG-modeller (CNG = komprimerad naturgas). Dessa är optimerade för att köras på biogas eller naturgas. Det finns 3.500 gasmackar i Europa (per januari 2017). Förbränningen av gas är en mycket ren process. Inga småpartiklar bildas vid den rena förbränningen av gas. Men det finns även annat som är av betydelse för klimatfrågan: Huvudbeståndsdelen i naturgas är metan (CH4), som är det fossila bränsle som har de lägsta specifika CO2-utsläppen. Metan kan också framställas ur biomassa (biometan) eller i el-till-gas-anläggningar från CO2, vatten och grön energi. Detta är något som Audi aktivt verkar för genom sitt e-gas-erbjudande och genom att driva världens första industriella el-till-gas-anläggning. Audi g-tron-modellerna, med sina lätta tankar, sin höga effektivitet och dynamik, lägger kvalitén för CNG-bilar på en helt ny nivå och är samtidigt extremt ekonomiska tack vara de låga bränslekostnaderna. Till detta kommer dessutom ett mycket attraktivt förmånsvärde för dig som är tjänstebilsförare.

00:00 | 00:00
Hur fungerar CO2-kretsloppet med Audi e-gas?

”Audi e-gas” är ett drivmedel som Audi tagit fram själva och också tillverkar i sin egen el-till-gas-anläggning, världens största, i tyska Emsland. Bränslet framställs ur förnybara energikällor, vatten, CO2 och restprodukter. Detta gör det till ett syntetiskt, CO2-neutralt bränsle. När det är dags att tanka, behöver man inte söka upp en speciell e-gas-mack. Istället ersätts den fossila naturgas som g-tron-modellerna förbrukar med praktiskt taget klimatneutral Audi e-gas i det europeiska gasnätet och återställer på så sätt balansen. Audi e-gas gör det alltså mycket smidigt och lätt att använda förnybar energi.