Återkallelse av Takata-airbag > Service och tillbehör > Audi Sverige
Audi Q8 cockpit

Återkallelse av airbagar

  • Livsfara på grund av defekta airbagar

    Den globala återkallelsen av Takata-airbagar påverkar många biltillverkare och fordon. Däribland vissa Audi-modeller. Om airbagen i ditt fordon är defekt kan det utgöra en allvarlig säkerhetsrisk för dig och dina passagerare. Här kan du läsa mer och se om du påverkas av återkallelsen. Kontrollera om ditt fordon påverkas genom att ange fordonets chassinummer.

    Viktigt: Listan över fordon uppdateras regelbundet baserat på vår analys av vilka fordon som påverkas. Kontrollera därför då och då här på sidan om ditt fordon påverkas.

Påverkas även ditt fordon?

Under åren har företaget Takata försett bilindustrin med airbagar som visat sig innehålla defekta gasgeneratorer som kan åldras i förtid på grund av klimatpåverkan (värme och fuktighet) och därmed utgöra en fara.
På Audi har dessa airbagar monterats i svenska bilar under åren 2005–2018. Sök efter ditt chassinummer i VIN-kontrollen ovan för att se om ditt fordon påverkas. Detta bör göras regelbundet då fordonslistorna uppdateras med jämna mellanrum.

Hur farligt är det?

Om airbagen utlöses vid en olycka kan trycket som genereras när gasgeneratorn aktiveras bli alldeles för högt.
Detta kan leda till att metallbitar slungas genom kupén, vilket kan orsaka allvarliga personskador och i värsta fall dödsfall.

Vad behöver jag göra?

Om ditt fordon påverkas ska du omgående kontakta en Audi-servicepartner för att få de relevanta komponenterna utbytta. Detta tar bara cirka en timme och är helt kostnadsfritt för dig.
Din säkerhet är viktig för oss, så se till att ditt fordon kontrolleras och repareras så snart som möjligt.