Adaptiv farthållare

Functions on Demand

Den adaptiva farthållaren¹ hjälper dig med att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Avståndet kan justeras i fem olika nivåer, vilket gör det lättare att anpassa avståndet efter rådande körsituation.

Flexibla villkor efter dina behov
Flexibilitet är viktigt i dagens samhälle. För att säkerställa att din Audi är lika flexibel som ditt liv kan du välja mellan olika avtalslängder när du uppgraderar din Functions on Demand-utrustning.


  • För den spontana

  • 1* eller 6

  • månader

  • För planeraren

  • 1 eller 3

  • år

  • För den beslutsamma

  • Livstid

  • obegränsat

*
Funktionen kan bokas en gång för fordonet.

Så här fungerar Adaptiv farthållare

Den Adaptiva farthållaren använder radarsensorer för att upptäcka framförvarande fordon, och håller sedan den inställda hastigheten eller avståndet till fordonet framför så konstant som möjligt till det inställda avståndet.

Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras i hastigheter från 0 km/h upp till 210 km. Vid kökörning kan systemet bromsa hela vägen ned till stillastående. Vid rätt förhållanden kan systemet också starta automatiskt även om bilen stått helt stilla. Avståndet till fordonet framför kan ställas i fem steg och justeras med Audi drive select eller ACC-menyn. Inklusive Audi pre sense front.

Tillgängligheten kan skilja sig mellan modeller. Du hittar utbudet för just din Audi i Audi Functions Store.

Prislista
1 testmånad³
10 kr⁴
1 månad
Från 100 kr⁴
6 månader
Från 540 kr⁴
1 år
Från 1040 kr⁴
2 år
Från 2 000 kr⁴
3 år
Från 2 800 kr⁴
Livstid
Från 5 400 kr⁴
Priserna som visas i myAudi-app är juridiskt bindande vid köptillfället.
Avvikelser kan förekomma då priserna kan variera beroende på val av modell.
1
Observera: Systemen fungerar endast inom sina systemgränser och är ett stöd för föraren. Föraren ansvarar fortfarande för att ha tillräcklig uppmärksamhet på trafiken.

Navigationssystemets kör-rekommendationer och visade vägmärken är ett kompletterande stöd som kan avvika från den verkliga trafiksituationen. Säkerställ att du tagit del av information om din bils hjälpsystem, dess funktioner och begränsningar genom att läsa instruktionsboken och sök råd vid osäkerhet.
2
The smartphone must meet the following requirements:
· a high-quality USB cable (e.g. from Audi Genuine Accessories)
· Apple devices: at least iPhone 6, latest iOS version recommended
· Android devices: at least Android 5.0 (Lollipop), latest Android version recommended and Android Auto app installed
3
Funktionen kan testas en gång per utsedd huvudanvändare för 10 kr för en månad. Detta kan göras för max. två huvudanvändare per år och bil.
4
Alla priser inklusive moms.
Priserna som anges är bindande vid tiden för köpet.
5
Den aktuella kompatibiliteten med iOS-/Android-operativsystemet hittar du i beskrivningen av myAudi-app i motsvarande App Store. Registrering krävs på my.audi.com.
Omfattningen av och innehållet i Audi ID och myAudi är inte juridiskt bindande. Audi garanterar inte riktigheten, omfattningen eller aktualiteten för innehållet i Audi ID och myAudi. I synnerhet garanterar inte Audi att Audi ID och myAudi är konstant tillgängligt, avbrottsfritt, virusfritt, utan säkerhetsavbrott eller att innehållet i Audi ID och myAudi kan laddas ner säkert.