Krocksäkerhet > Teknik & funktioner > Audi Sverige
Krocksäkerhet

Krocksäkerhet

Säker, även i osäkerheten

I en Audi kan du känna sig säker. Även om olyckan skulle vara framme.

A170838_large.jpg

Collision avoidance assist*

Collision avoidance assist hjälper föraren att väja för ett hinder i en kritisk situation. Systemet hämtar information från två radarsensorer och den framåtriktade kameran för att kunna avstyra en potentiellt farlig situation. Systemet tar hänsyn till hastighet, bredden på vägen och avstånd till bilen framför och räknar ut vilken manöver som är den bästa för att undvika en kollision. Collision avoidance assist är aktivt från omkring 30 km/h upp till 150 km/h.

Föraren varnas dels genom ett varningsmeddelande i instrumentklustret och dels med ett ryck i ratten. Om föraren inte styr undan tillräckligt mycket kan systemet hjälpa till med det.
A171826_large.jpg

Multicollision brake assist*

Multicollision brake assist bromsar automatiskt om systemet bedömer att en olycka är påväg att hända. Det minskar risken för att föraren får sladd och gör att kraften i en eventuell kollision blir lägre. Systemet skickar en signal till bilens Electronic Stabilization Control (ESC) som applicerar bromsarna. ESC-systemet kan bromsa hjulen olika mycket för att häva en eventuell sladd.
Side_assist.jpg

Audi Side Assist*

Audi side assist filhållningsassistans hjälper föraren att byta fil i hastigheter från 15 km/h och uppåt. Baktill på bilen sitter två radarsensorer som skannar omgivningen bakom bilen i syfte att upptäcka eventuella faror. Om systemet upptäcker en möjlig fara, exempelvis ett fordon i döda vinkeln, blinkar en varningslampa i sido-backspegeln. Skulle föraren aktivera blinkers för att göra ett filbyte ändå trots varningen, blinkar varningslampan mer intensivt.

Audi Side Assist

Exit_warning.jpg

Exit warning*

Exit Warning-systemet är en hjälpande hand i stadstrafik. Om föraren har stannat bilen för att släppa av en passagerare kan Exit Warning upptäcka att en cyklist närmar sig bakifrån eller från sidan och då med hjälp av LED-ljus i dörrsidorna och i sidobackspeglarna varna passagerare för att öppna dörren på ett farligt sätt. Exit Warning är aktivt i omkring tre minuter efter att tändningen slagits av.
Systemet använder samma radarsensorer som Audi side assist och beroende på Audimodell finns det också en ytterligare funktion. Om bilen är utrustad med elektroniska dörrar fördröjer systemet öppningen med ungefär en sekund, om det upptäckt en möjlig fara.

Exit warning

Exit warning
A1711237_medium.jpg

Mittairbag*

Mittairbagen sitter mellan framsätena och ger ett extra skydd i händelse av en kollision från sidan. Airbagen blåser upp sig blixtsnabbt och för att säkerställa en god funktion även om bilen skulle volta håller sig airbagen uppblåst under längre tid än en vanlig krockkudde.

Den främre mitt-airbagen sitter i förarstolen och är riktad mot mittkonsolen. Den bakre mitt-aribagen är monterad i den bakre hatthyllan.
audi_presense_side_A1711283_large.jpg

Audi pre sense side*

Audi pre sense side agerar när en kollision sker från sidan. Precis som många av Audis säkerhetssystem använder Audi pre sense radarsensorer för att förutse när en kollision är på väg att ske. Systemet kan upptäcka att faror närmar sig från sidan i upp till 60 km/h. Om Audi side assist* bedömer att det finns risk för en krock utför systemet några preventiva säkerhetsåtgärder: varningsblinkers slås på, säkerhetsbältena dras åt, sätena sätts i en optimal position och fönster och taklucka stängs om de skulle vara öppna.

Om faran närmar sig bilen i mer än 25 km/h höjer sig fjädringen på den sidan som faran kommer ifrån med upp till 80 mm på bara en halv sekund. Detta gör att det andra fordonet träffar en starkare del av bilens konstruktion. Detta gör att våldet mot passagerarnas bål- bröstpartier minskar med upp till 50 procent jämfört med om fjädringen inte hade höjt sig.
audi_presense_city_A170596_large.jpg

Audi Pre Sense front/rear + basic*

Audi pre sense basic vidtar preventiva åtgärder för passagerarna så fort systemet upptäcker att en trafiksituation riskerar att bli farlig. För att göra detta använder sig Audi pre sense av flera säkerhetssystem. Det regerar till exempel om bilen får sladd eller bromsar hårt genom att dra åt säkerhetsbältet på föraren och främre passageraren, starta varningsblinkers och med att stänga fönster och taklucka.

Audi pre sense front och Audi pre sense city använder sig av data från radarsensorerna och/eller från kameran i fronten beroende på modell för att förutse en olycka. Om systemet upptäcker att en olycka är nära varnas föraren visuellt, med ljud och med vibrationer i en typ av varningsstege. Om det är nödvändigt hjälper systemet med inbromsning, från svag inbromsning för att sänka farten till full broms när en kollision är oundviklig.

Audi pre sense rear använder de bakre radarsensorerna för att upptäcka en påkörning bakifrån och vidtar preventiva säkerhetsåtgärder. Till exempel dras säkerhetsbältena åt, sätena sätts i en optimal position och fönster och taklucka stängs. Samtidigt som detta sker triggas Rear-end collision alert signal (RECAS), vilket gör att varningsblinkersen blinkar med högre frekvens än vanligt för att varna efterföljande trafik. Audi pre sense rear är alltid aktivt förutom när man man drar ett släp.
audi_emergency_assist_A170641_large.jpg

Emergency assist*

Emergency assist kan, inom systemets gränser, upptäcka om föraren är inaktiv, har somnat eller på annat sätt tappat medvetandet. Om det skulle ske så tar Emergency assist* kontroll över fordonet, bromsar ned och stannar längs vägkanten.

Sättet som systemet kan upptäcka inaktivitet är om föraren inte rört på ratten på länge. Först varnar systemet om att föraren måste styra bilen, både med meddelanden, korta bromsningar och varnande ljud. Om föraren ändå inte reagerar bromsar systemet hårdare och startar varningsblinkersen för att också varna den omgivande trafiken. Systemet stängs av om föraren börjar styra bilen, bromsar, gasar eller avaktiverar filhållningsassistansen eller den adaptiva farthållaren.

Blev du nyfiken?

Se vilken modell som passar dig.

Tillvalen för varje modell är begränsade. När du bygger en viss modell visas vilka tillval som är tillgängliga.