Assistans > Teknik & funktioner > Audi Sverige

Assistans

Din Audi hjälper dig hela vägen

När du kör en Audi kan du vara säker på att du är väl omhändertagen. I våra bilar finns ett stort antal assistanssystem* som arbetar i bakgrunden för att din körupplevelse ska vara så avslappnad och säker som möjligt. En trygghet som varnar dig innan olyckan är framme. Här kan du läsa mer om vad varje system gör och när det ingriper – innan något händer.

360⁰ omgivningskamera*

Erbjuder en rad olika vyer som 360-graders 3D-vy som går att justera steglöst via pekskärmen, fågel-vy uppifrån, främre eller bakre hjulen eller den klassiska backkamera-vyn med aktiva linjer som stöd för olika backmanövrar eller påkoppling av släp. Där omgivningen skannas av med hjälp av fyra kameror som är placerade på bilen. Det hjälper föraren att upptäcka eventuella hinder.

Curb warning*

Curb warning använder bilens 360-graderskameror för att upptäcka och varna föraren för trottoarkanter som kan skada bilens däck och fälgar. Systemet är aktivt i upp till 10 km/h, både när man backar och kör framåt. Om systemet upptäcker en fara dyker ett varningsmeddelande upp i MMI-displayen.

Helljusassistans*

Helljusassistansen använder sig av en kamera som sitter monterad i vindrutans övre kant, precis bakom backspeglen. Den upptäcker strålkastare från mötande trafik, bakljus och de vita reflektionerna från välgskyltar som indikerar att man är på väg in i samhällen – och slår då automatiskt av helljuset för att inte blända övriga trafikanter. När vägen åter är fri slås helljuset på igen. Detta gör att du kan köra mer avslappnat och slippa tänka på att blända av och på.

Park assist*

Park assist kan hjälpa dig att parkera din Audi, både vid fickparkering och i vanliga parkeringsrutor. Systemet använder ultraljudssensorer som är placerade på den bakre och främre stötfångaren, samt längs sidorna på bilen. Det enda föraren behöver göra är att gasa, bromsa och växla.

Sensorerna mäter upp möjliga parkeringar om man kör sakta förbi dem. Max 20 km/h i timmen för parkeringsrutor, och max 30 km/h för en fickparkering. När systemet hittat en möjlig parkering ges en notis i bilens MMI-system. 

Beroende på modell aktiveras Park Assist antingen med en knapp på mittkonsolen, eller långt ned på infotainmentskärmen. Den enda föraren behöver göra efter det är att gasa, bromsa och växla – styrningen står systemet för. Om det behövs för att stå bra i parkeringsrutan eller i fickparkeringen kan systemet utföra flera manövrar, både framåt och bakåt.

Parking system plus*

Parking system plus informerar föraren, både visuellt och med ljud, om eventuella hinder framför och bakom bilen. Föraren varnas om systemet upptäcker ett hinder inom 90 cm från bilen. Systemet aktiveras med ett knapptryck efter att föraren har lagt i backen och ultraljudssensorer integrerade i stötfångarna mäter avståndet till eventuella hinder. 

I MMI-skärmen kan föraren sedan se var hinder befinner sig – vita markeringar visar hinder som ligger utanför vägen och röda markeringar är hinder i vägen. I MMI-displayen visas också den beräknade vägen som bilen kommer att ta baserat på rattutslaget. Det gör att föraren enkelt kan ser exakt var bilen är påväg. Den ljudmässiga varningen fungerar så att ju närmare hindret bilen är desto tätare kommer signalerna. När bilen är omkring 30 cm från hindret hörs en konstant signal.

(Remote) parking pilot och remote garage pilot*

Med (remote) parking pilot och remote garage blir det både enkelt och smidigt att parkera. Båda systemen gör att bilen själv kan fickparkera och köra in i en parkeringsficka eller ett garage. Funktionerna kontrollerar styrning, gas, broms och växling. Föraren kan själv välja att sitta i bilen eller styra funktionerna utifrån med sin smartphone.

Båda systemen aktiveras genom att trycka på parkeringsknappen på MMI-skärmen. När systemen är aktiva skannar ultraljuds- och lasersensorer av vägen man kör på och meddelar på MMI-skärmen om de hittat en lämplig plats. Föraren kan då stanna, välja smartphonekontroll i MMI-systemet, kliva ur bilen och starta parkeringen med telefonen. Detta görs genom att Audi AI-knappen i myAudi-app trycks och hålls nere under hela parkeringsproceduren. I telefonen syns hela tiden en livebild från bilens 360-kameror och föraren får inte vara längre än sex meter från bilen, då avbryts parkeringen.

För parkering i garage behöver föraren parkera med fronten mot garaget. När bilen har nått sin rätta position i garaget så lägger Tiptronic-växellådan i P-läge och motor och tändning slås av. När man ska åka igen, kan bilen startas med telefonen och om man så önskar kan bilen köras ut ur garaget eller parkeringsfickan.

Hold assist*

Hold Assist hjälper till med start i backe, samt att hålla bilen stillastående i både uppförs- och nedförsbackar.

Systemet kopplar automatiskt på den elektriska handbromsen när bilen har varit stillastående en stund, om Hold Assist är aktiverat. Därefter kan föraren släppa bromsen och bilen förblir stillastående.

Om bilen är utrustad med S tronic-automatisk växellåda så kopplas systemet ur genom att föraren helt enkelt trycker på gasen och kör iväg. Hold Assist aktiveras med ett knapptryck.

Night vision-assistans*

Ibland kan det vara svårt att upptäcka faror i mörker. Därför erbjuder Audi Night Vision Assist till vissa modeller. En värmekamera i fronten känner av temperaturen på möjliga faror som kan finnas framför bilen. 

Om en fara upptäcks projiceras en svartvit bild i instrumentklustret där de varma objekten, exempelvis större djur eller människor, lyser upp i vitt medan den svalare bakgrunden är svart. 

Systemet har en räckvidd på upp till 300 meter och kan upptäcka människor och större djur på avstånd mellan omkring 10 och 90 meter. En misstänkt fara markeras dessutom på skärmen med gula markeringar. 

Om systemet bedömer en situation som farlig ljuder en varningssignal i kupén samtidigt som en varningssymbol lyser upp i både instrumentklustret och i Head up-displayen. 

Beroende på vilka strålkastare bilen är utrustad med varnar systemet också den möjliga faran med tre blinkningar med helljuset.


Adaptive cruise control med Stop&Go-funktion*

Med Adaptive cruise control* blir den långa resan och kökörningen något mindre ansträngande. Du kan enkelt ställa in vilket avstånd du vill ha till framförvarande fordon och sedan håller bilen det avståndet genom att automatiskt gasa och bromsa. Systemet arbetar med både kamera och radarsensorer.

Om bilen är utrustad med en S tronic- eller en tiptronic-växellåda fungerar systemet från 0 km/h upp till 250 km/h. Med manuell växellåda är adaptive cruise control tillgängligt från 30 km/h.

Avståndsindikationen till framförvarande bilar är aktivt även som systemet är urkopplat och ger en varning till föraren om man ligger för nära. 

Är modellen utrustad med S tronic eller tiptronic har ACC en Stop&Go-funktion*. Det innebär att bilen både stannar och återupptar körningen igen helt automatiskt vid exempelvis långsam kökörning. Har man dock stått stilla en längre stund behöver man väcka systemet genom ett tryck på gaspedalen eller på kontrollspaken.

Kamerabaserad vägmärkesidentifiering (traffic sign recognition)*

Kamerabaserad vägmärkesidentifiering upptäcker och läser av trafikskyltar såsom hastighets- (inklusive digitala skyltar), enkelriktat- och andra varningsskyltar. 

När kamerorna upptäckt en skylt visas den för föraren i både instrumentklustret och i Head Up-displayen. Kameran kan också upptäcka temporära skyltar vid exempelvis vägarbeten och liknande.

I de fall när en hastighetsbegränsning bara gäller vissa tider på dygnet kommer systemet bara att informera om den hastigheten när den är aktuell. 

Dessutom kan föraren själv ställa ett toleransintervall från rådande hastighetsbegränsning, och om bilen körs i en hastighet utanför det varnas föraren.

Audi active lane assist*

Audi active lane assist hjälper föraren med att hålla sig rätt placerad i sin fil. Oavsett om det handlar om vanliga vita väglinjer eller temporära gula linjer, lokaliseras de av kameran och systemet håller bilen mitt i filen. 

Audi active lane assist är aktivt från 65 km/h och uppåt.

Hur pass tidigt eller sent som systemet ska ingripa kan justeras i MMI-systemet. Det går också att ställa in så att systemet varnar genom att ratten vibrerar när man närmar sig vägmarkeringen.

Turn assist*

Turn Assist använder sig av radarsensorer, den framåtriktade kameran och i vissa modeller också laserteknik för att skanna av vägen framför bilen. 

Systemet aktiveras automatiskt när föraren blinkar.

När bilen startar från stillastående eller kör i en hastighet upp till 10 km/h kan Turn assist bromsa för förhindra en kollision med mötande trafik, exempelvis vid en farlig vänstersväng. Samtidigt varnas föraren också av ett meddelande i instrumentklustret.

Korsningsassistans*

Korsningsassistans kan upptäcka potentiellt farlig trafik som kommer från sidan. Skulle så vara fallet varnas föraren visuellt och med ljud. I hastigheter upp till 10 km/h kan systemet också bromsa kort för att varna föraren.

Korsningsassistans är aktivt upp till 30 km/h och informationen kommer från radar- och lasersensorer placerade i fronten på bilen.

Om man närmar sig en korsning med dålig sikt kan man med ett knapptryck aktivera systemet och direkt få en 360-graders-vy i MMI-systemet. Då blir det lättare för föraren att se när det är säkert att köra ut.

Trailer assist*

Trailer assist gör det lättare att backa med släp. Beroende på modell så använder föraren antingen ett vred eller MMI-skärmen för att justera vilken vinkel som släpet ska backas i. I backkameran syns linjer så att föraren kan se var släpet är på väg. Systemet tar över styrningen och ser till att släpet hamnar på rätt kurs, och kör i upp till 10 km/h. 

Om vinkeln mellan bil och släp blir för stor varnas föraren och systemet bromsar själv om en fara upptäcks. Beroende på version är det antingen en sensor i den roterande dragkroken eller bakåtriktade kameror som systemet förlitar sig på.Blev du nyfiken?

Se vilken modell som passar dig.

Tillvalen för varje modell är begränsade. När du bygger en viss modell visas vilka tillval som är tillgängliga.