Audi Millån > Lån > Audi Sverige
AQ7
billån

Fördelar med Audi Millån

  • Finansiera hela bilen – Med Audi Millån finns möjlighet att finansiera din Audi till 100 %.
  • Anpassad månadsbetalning – Månadsbetalningen anpassas utifrån din individuella milersättning (fast och rörlig del).
  • Följer bilens värdeminskning – Månadsbetalningen anpassas efter din beräknade körsträcka och bilens värdeminskning.
billån

Attraktivt helhetserbjudande

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Audi.
Kombinera bilfinansieringen med Audi Serviceavtal och Audi Försäkring för ett attraktivt helhetserbjudande – allt på en faktura och betalning per månad.

Mer om Audi Millån
Insats
Vid Millån kan bilköpet finansieras upp till 100 %, om din arbetsgivare intygar att merparten av din totala årliga körsträcka är i tjänsten.
Månadsbetalning
Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.
Avtalsslut
Din Audi har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A. Byta till en ny Audi

B. Förlänga ditt lån

C. Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din Audis restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig som ägare, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.
Fast eller rörlig ränta
Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 84 månader. Under året inbetald ränta är skattemässigt avdragsgill, med förnärvarande, 30 % i deklarationen, och vi skickar kontrolluppgift i god tid innan deklarationstillfället.

Betalning sker varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska månadsbetalningen eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala billånet utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för Audi Millån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Audi Millån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.


Produktfakta

Finansiering
Audi Millån
Avtalstid
12–84 mån
Ägandeform
Äger
Insats
0 %
Månadsbetalmning
Månadsbetalning beräknas utifrån amortering och ränta
Avdragsgill ränta
Ja
Förtida avslut
Ja
Körsträcka
Ingen begränsning
Onormalt slitage
Ingen begränsning
Restvärde överskott
Ja
Restvärdesrisk (underskott)
Ja
Köpoption
Ja
Garanterat återlämnande
Nej
Momslyft
Nej