Billån > Lån > Audi Sverige
A1 Sportback
Audi Billån

Fördelar med Audi Billån

  • Din nya Audi som säkerhet - Använd bilen som säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer bilens värdeminskning.
  • Billån med restskuld – Ger lägre månadsbetalningar och möjlighet att byta till ny bil oftare.
  • Välj avtalstid – Anpassa lånet efter dina villkor och välj en avtalstid mellan 12-84 månader.
Audi e-tron

Allt på en faktura

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Audi. Kombinera billånet med Audi Försäkring och Audi Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Så funkar Audi Billån
Mer om Audi Billån:
Insats:
Lägst 20 % av bilens pris (inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt).
Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis).
Företag och privatpersoner som använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 100 %.
Månadsbetalning:
Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader. 
Avtalsslut:

Din Audi motsvarar ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader vilket ger lägre månadsbetalning och att du kan byta till ny bil oftare. Restskuldens storlek påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:


> Byta till en ny Audi

> Förlänga ditt billån

> Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär. 

Det finns också en möjlighet att lösa billånet i förtid eller göra extra amortering.
Fast eller rörlig ränta:

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).


Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är avdragsgill med förnärvarande 30 % i din deklaration, och vi skickar kontrolluppgift till privatpersoner med billån i god tid innan deklarationstillfället.

Du betalar varje månad genom e-faktura, bank-, plus- eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska skulden eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala ditt billån utan några extra tillkommande avgifter. 

Vår vanligaste amorteringsform för Audi Billån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större,  i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Audi Billån med rak amortering är är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.