Villkor > The Audition > Audi Experience > Audi Sverige

Villkor

Audi förbehåller sig rätten att utesluta bidrag som upplevs stötande eller som på annat sätt inte uppfyller tävlingens krav. Beslutet går inte att överklaga. Audi förbehåller sig även rätten att dokumentera studioinspelningen och använda material och musik i kommersiellt syfte. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.