E-roadmap: Tydlig vision på vägen mot elektromobilitet

Vårt hållbarhetsarbete

E-roadmap: Tydlig vision på vägen mot elektromobilitet

Audi är på väg att omvandlas till en leverantör av hållbar elektrisk premiummobilitet. På sin väg följer Audi en ambitiös elektrifieringsstrategi, som från steg ett ger den tydlighet som krävs för övergången till elektromobilitetens era. 

En konkret tidplan: Audi utökar kontinuerligt sin flotta av elfordon och kommer från 2026 endast att lansera helelektriska modeller. Vår E-roadmap föreskriver också gradvis utfasning av produktionen av förbränningsmotorfordon till år 2033.

Ett viktigt nästa steg i elektrifieringen av fordonsmodellerna är Premium Platform Electric, som utvecklats gemensamt av Audi och Porsche. Strategin "Vorsprung 2030" ger den orientering och tydlighet som Audi behöver för att se klart åt alla håll på vägen mot elektromobilitet.

"Nu vet vi alla var vi behöver fokusera vår energi. Samtidigt har vi tillräckligt med tid för att forma omvandlingen", säger Markus Duesmann, styrelseordförande för AUDI AG. "Batterielektrisk mobilitet är vårt enda sätt att effektivt och ändamålsenligt bidra till att bekämpa klimatkrisen. Det är därför teknisk tydlighet är så viktig just nu."

Vår E-roadmap anger inte bara tidpunkten, år 2026, då Audi kommer att lansera uteslutande helelektriska modeller. Den anger också ett tydligt datum, år 2033, för utfasning av förbränningsmotorn.

 Se mer av vårt hållbarhetsarbete

Fler än 20 helelektriska modeller 2026

Sedan 2021 har Audi fler elbilar än förbränningsbilar på marknaden. Ett faktum som visar att vi menar allvar med vår elektrifiering. Vi planerar dessutom att år 2026 erbjuda fler än 20 helelektriska modeller.

Miljöprojekt för havet

I Rotterdam och Bryssel hjälper vi Recycled Island Foundation att samla in plastavfall i kanalen innan det når ut i havet. Avfallet återvinns sedan och används för att bygga öar och grönområden. Läs mer om alla projekt Audi Environmental Foundation driver.