Miljö > Företaget > Audi Sverige
En vit Audi Q5 snett framifrån som står parkerad vid sidan ac en väg framför en skog

Miljö

Vårt producent- och miljöansvar

Sedan 2007 lyder alla biltillverkare och bilimportörer under ett producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att vi har ansvar över att en uttjänt Audi ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver också att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent.

Som ägare till en Audi kan du lämna din uttjänade bil kostnadsfritt hos en auktoriserad bildemonterare, så kallad mottagningsställe.

Bilretur, ett nätverk för alla bilproducenter och importörer i Sverige, säkerställer att vi uppfyller vårt producentansvar som vi har som bilimportör.