Audi Betalskydd

Audi Betalskydd

 

Audi Betalskydd

Händelser utanför vår kontroll är en del av livet. Med Audi Betalskydd får du extra trygghet om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen skyddar dig vid oförutsedda händelser genom att täcka hela din månadsbetalning.

Fördelar med Audi Betalskydd

 • Skydd vid oförutsedda händelser – Audi Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
 • Betalskydd för hela månadsbetalningen – Alla kostnader på fakturan från Audi Financial Services täcks av Audi Betalskydd*.
 • Ingen bindningstid – Du kan när som helst säga upp försäkringen. 


Gratis betalskydd i 3 månader

Under dessa osäkra tider vill vi att du ska känna dig trygg när du väljer våra produkter och tjänster. Därför ingår betalskydd gratis i 3 månader vid privatleasing eller om du väljer att teckna ett billån för en Audi privat*. Efter den kostnadsfria perioden kommer försäkringen automatiskt att förlängas till en låg fast månadskostnad – trygghet under hela avtalstiden om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Du har när som helst möjlighet att avsluta försäkringen.

Mer om Audi Betalskydd

Du kan omfattas av betalskyddet om du:

 • Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
 • Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
 • Finansierar bilen genom Audi Financial Services och tecknar ett billån eller privatleasar en ny Audi.

Försäkringen gäller som längst till låne-/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.Detta gäller vid:


  Ofrivillig arbetslöshet*

 • Kvalificeringstid*: 90 dagar
 • Karenstid*: 30 dagar
 • Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån


  Arbetsoförmåga

 • Kvalificeringstid*: 30 dagar
 • Karenstid*: 30 dagar
 • Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån

  Sjukhusvistelse

 • Kvalificeringstid*: 30 dagar
 • Karenstid*: 7 dagar
 • Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet under karenstid för hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån


  Dödsfall Lån
 • Kvalificeringstid*: Omedelbart
 • Karenstid*: 0 dagar
 • Försäkringen ersätter: Upp till 350 000 kr


För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret nedan.

Kontakt och villkor

Kundservice och skadeanmälan telefon: 0770-110 213

Gäller ditt ärende dödsfall? Ring oss så hjälper vi dig.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).