Audi Q2 och man med paraply.

Audi Betalskydd

Händelser utanför vår kontroll är en del av livet. Med Audi Betalskydd får du extra trygghet om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen skyddar dig vid oförutsedda händelser genom att täcka hela din månadsbetalning.

Audi Betalskydd

Fördelar med Audi Betalskydd

  • Skydd vid oförutsedda händelser – Audi Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
  • Betalskydd för hela månadsbetalningen – Alla kostnader på fakturan från Audi Financial Services täcks av Audi Betalskydd.*
  • Ingen bindningstid – Du kan när som helst säga upp försäkringen.

Under dessa osäkra tider vill vi att du ska känna dig trygg när du väljer våra produkter och tjänster. Därför ingår betalskydd gratis i 12 månader vid privatleasing. Om du väljer att teckna ett billån för en Audi privat ingår betalskydd i 3 månader**. Efter den kostnadsfria perioden kommer försäkringen automatiskt att förlängas till en låg fast månadskostnad – trygghet under hela avtalstiden om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Du har när som helst möjlighet att avsluta försäkringen.

Mer om Audi Betalskydd:
Du kan omfattas av betalskyddet om du
- Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
- Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
- Finansierar bilen genom Audi Financial Services och tecknar ett billån eller privatleasar en ny Audi.

Försäkringen gäller som längst till låne-/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.Detta gäller vid:
Ofrivillig arbetslöshet³
Kvalificeringstid¹: 90 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Arbetsoförmåga
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Sjukhusvistelse
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 7 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet under karenstid för hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån
Dödsfall Lån
Kvalificeringstid¹: Omedelbart
Karenstid²: 0 dagar
Försäkringen ersätter: Upp till 350 000 kr
1
Tid när skyddet inträder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.
2
Räknas från skadedatum.
3
För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.
För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret nedan.

Kontakt och villkor

Kundservice och skadeanmälan telefon: 0770-110 213

Gäller ditt ärende dödsfall? Ring oss så hjälper vi dig.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).
*
Försäkringen täcker kostnader för leasingavgift, amortering, ränta, serviceavtal, bilförsäkring och administrationsavgift.
**
Premien för försäkringen betalas av Volkswagen Finans Sverige AB till If. För det fall If skulle höja premien enligt vad som anges i punkten 7 i försäkringsvillkoren har Volkswagen Finans Sverige AB rätt att fakturera dig motsvarande kostnad. Audi Betalskydd gäller för privatpersoner.