Betalskydd > Serviceavtal & Försäkring > Audi Sverige
Audi Q2 och man med paraply.
Audi Betalskydd

Fördelar med Audi Betalskydd

  • Skydd vid oförutsedda händelser – Audi Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
  • Betalskydd för hela månadsbetalningen – Alla kostnader på fakturan från Audi Financial Services täcks av Audi Betalskydd.*
  • Ingen bindningstid – Du kan när som helst säga upp försäkringen.

Under dessa osäkra tider vill vi att du ska känna dig trygg när du väljer våra produkter och tjänster. Därför ingår betalskydd gratis i 3 månader vid privatleasing eller om du väljer att teckna ett billån för en Audi privat**. Efter den kostnadsfria perioden kommer försäkringen automatiskt att förlängas till en låg fast månadskostnad – trygghet under hela avtalstiden om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Du har när som helst möjlighet att avsluta försäkringen.

Mer om Audi Betalskydd:
Du kan omfattas av betalskyddet om du
- Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
- Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
- Finansierar bilen genom Audi Financial Services och tecknar ett billån eller privatleasar en ny Audi.

Försäkringen gäller som längst till låne-/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.Detta gäller vid:
Ofrivillig arbetslöshet³
Kvalificeringstid¹: 90 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Arbetsoförmåga
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Sjukhusvistelse
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 7 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet under karenstid för hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån
Dödsfall Lån
Kvalificeringstid¹: Omedelbart
Karenstid²: 0 dagar
Försäkringen ersätter: Upp till 350 000 kr
1
Tid när skyddet inträder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.
2
Räknas från skadedatum.
3
För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.
För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret nedan.

Kontakt och villkor

Kundservice och skadeanmälan telefon: 0770-110 213

Gäller ditt ärende dödsfall? Ring oss så hjälper vi dig.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).
*
Försäkringen täcker kostnader för leasingavgift, amortering, ränta, serviceavtal, bilförsäkring och administrationsavgift.
**
Premien för försäkringen betalas av Volkswagen Finans Sverige AB till If. För det fall If skulle höja premien enligt vad som anges i punkten 7 i försäkringsvillkoren har Volkswagen Finans Sverige AB rätt att fakturera dig motsvarande kostnad. Audi Betalskydd gäller för privatpersoner.