Skötselguide

Audi Skötselguide

Viktigt under avtalstiden

Serva bilen

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad Audiverkstad.

I händelse av skada

Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden, ta alltid kontakt med försäkringsbolaget för att anmäla skadan. Vänd dig sedan till en auktoriserad verkstad för eventuell åtgärd.

Övermil

Håller du dig inom avtalad körsträcka undviker du övermilskostnad.

 

Skötselguide för din leasingbil

Vi hoppas att ditt bilinnehav med privat-/operationell leasing kommer ge dig körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet.
 

Mer om skötseln av din leasingbil

Tänk även på detta under avtalstiden:

  • Se till att den obligatoriska kontrollbesiktningen på bilen är genomförd.
  • Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.
  • Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.


Viktigt inför återlämnandet:

  • Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i broschyren. Tänk på att inte återlämna bilen med en lysande bränslelampa. För elbilar gäller att högvoltsbatteriet ska vara laddat till minst 50%.


När bilen återlämnas ska:

  • Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.
  • Bilen får inte indikera för service eller inspektion vid återlämning. Serviceavtalet kan inte nyttjas i efterhand.
  • Eventuella skador vara åtgärdade.
  • Bilen vara rengjord in- och utvändigt.
  • Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).