Skötselguide > Leasing > Audi Sverige
Bild på en man som inspekterar en Audi
Bild på en Audi Q2

Viktigt under avtalstiden

  • Serva bilen – Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad Audiverkstad.
  • I händelse av skada – Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden ta kontakt med försäkringsbolaget för att åtgärda skadan.
  • Övermil – Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Se filmen om ditt bilinnehav med Audi Privatleasing.

Video om Skötselguide
Mer om skötseln av din leasingbil
Tänk även på detta under avtalstiden

> Se till att den obligatoriska kontrollbesiktningen på bilen är genomförd.


> Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.

> Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.
Viktigt inför återlämnandet
Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i broschyren
När bilen ska återlämnas ska

> Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.


> Eventuella skador vara åtgärdade, skadeanmälan inskickad till försäkringsbolaget samt skadenummer ska bifogas.

> Bilen vara rengjord in- och utvändigt.

> Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

> Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras.