Ett livsviktigt arbete!
Audi Sverige Teknik
Ett livsviktigt arbete!

Ett livsviktigt arbete!

I Audis nya centrum för fordonssäkerhet utsätts bilarna för sofistikerade och tuffa krocktester. Allt för att förbättra säkerheten. Bara under 2023 krockades över 1 100 bilar. Ingenting lämnas åt slumpen.

En rörlig murbräcka som färdas i 80 kilometer i timmen rammar bakänden på en vit Audi Q8 e-tron och knuffar den flera meter framåt. En rörlig murbräcka som färdas i 80 kilometer i timmen rammar bakänden på en vit Audi Q8 e-tron och knuffar den flera meter framåt.

Plast och metall krossas. Fragment flyger genom luften. En kakofoni av ljud – ett kort knarr, ett öronbedövande tjut och en dov duns – fyller den enorma hallen. En rörlig murbräcka som färdas i 80 kilometer i timmen rammar bakänden på en vit Audi Q8 e-tron och knuffar den flera meter framåt. Sedan: plötslig tystnad. Kvar står ett fordon med en demolerad bakdel som kan lära oss en hel del.

”Vi krockar våra fordon för att lära oss hur vi kan rädda fler liv och förhindra allvarliga skador mer effektivt”, säger Martin Friedrichsen, chef för fordonssäkerhet. 

Audi har som målsättning att aktivt bidra till att definiera fordonssäkerheten i framtiden, och vi stöder nollvisionen i det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs i många länder runt om i världen. Det är en vision som även stöds av FN, WHO och EU. Huvudsyftet med "nollvisionen" är en värld där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafikolyckor.

Så har antalet dödsolyckor i trafiken minskat under flera år, liksom antalet allvarliga skador. Men självklart är frågan fortfarande av högsta prioritet – och därmed också betydelsen av det arbete som Martin Friedrichsen och hans team utför. 

Våra system kan redan i dag bidra till att förhindra många olyckor. För Audi är säkerhet högsta prioritet.

Målet för allt arbete är en ”nollvision”, där ingen ska råka ut för allvarliga skador i trafiken. Målet för allt arbete är en ”nollvision”, där ingen ska råka ut för allvarliga skador i trafiken.
Martin Friedrichsen, chef för fordonssäkerhet på Audi, har 220 medarbetare till sin hjälp. Martin Friedrichsen, chef för fordonssäkerhet på Audi, har 220 medarbetare till sin hjälp.

Säkerhet är Audis högsta prioritet

Undersökning efter undersökning visar att säkerhet är en av kundernas högsta prioriteringar när de köper ett fordon. Frågan rymmer många aspekter.

”Våra system kan redan i dag bidra till att förhindra många olyckor. Men det kommer fortfarande att finnas situationer där olyckor är oundvikliga. Det är här som systemen för ’passiv säkerhet’ börjar arbeta. Som en global premiumtillverkare ger vi säkerheten en mycket hög prioritet. Företaget investerar medvetet i utveckling av fordonssäkerhet, och vi har från allra första början arbetat med höga standarder för att skydda fordonets passagerare”, säger Martin Friedrichsen.

Detta engagemang har nu blivit ännu tydligare hos Audi: ett nytt fordonssäkerhetscenter med hela Audis krockexpertis har öppnats i östra Ingolstadt.

Totalt har Audi investerat mer än 1 miljard kronor i det nya fordonssäkerhetscentret. Ingenting lämnas åt slumpen. I krocktesterna använder man sig till exempel av hela 60 dockor i olika storlekar, från babydockor till dockor som simulerar en vuxen människa på över 100 kilo. För att skapa största möjliga säkerhet görs mer än 60 000 beräkningar av karossens design.

Resultaten av krockproven i den nya hallen dokumenteras i detalj. Här spelar dockorna en avgörande roll, då de förses med upp till 150 sensorer.

I krocktesterna som görs använder Audi sig av hela 60 dockor i olika storlekar. I krocktesterna som görs använder Audi sig av hela 60 dockor i olika storlekar.

På ett ögonblick ser vi om 85 års forskning och utveckling av krocksäkerhet lönar sig.

Totalt krockades cirka 1 100 fordon under 2023 i fordonssäkerhetscentret – och dessutom genomfördes cirka 20 000 virtuella olyckssimuleringar. Men ingenting går på rutin. De sekunder som föregår och följer en krock studeras minutiöst. 

”På ett ögonblick ser vi om 85 års forskning och utveckling av krocksäkerhet lönar sig. Redan 1938 genomförde ingenjörerna på DKW, ett av de fyra varumärken som grundade dagens Audi,  rull- och sidokollisionstester med DKW-modeller. Dessa anses vara de första krocktesterna i bilhistorien. Historiska filmsekvenser från den tiden visar hur en ingenjör enkelt kan öppna dörren på ett tomt fordon som just har vält flera gånger. Förmågan att öppna en dörr efter en vältningsolycka är fortfarande en kritiskt viktig faktor för passagerare och räddningspersonal i dag”.

Så är också kraven från internationella konsumentskyddsgrupper som IIHS (USA), China NCAP (Kina) och Euro NCAP (Europa) utformade för att hantera förändrade olyckshändelser. De fungerar som ständiga drivkrafter bakom en ökad fordonssäkerhet. Men för medarbetarna på Audi Vehicle Safety Center är det också en utmaning, då krocktestscenarierna ofta skiljer sig mellan länderna.

”Men vårt mål stannar naturligtvis inte vid att klara testet, utan att nå högsta möjliga betyg. Som biltillverkare måste vi göra mycket för att nå detta mål. Det är därför vi talar med konsumentskyddsgrupper om möjliga scenarier och krav långt innan de definierar dem.”

Den positiva aspekten av dessa diskussioner är att både Audi och organisationerna delar samma mål: att rädda liv.

Text och foto: Audi AG ― Källa: Audi Magazine nr 01 2024