Så här byggs nya Audi Q8 e-tron
Audi Sverige Hållbarhet
Så här byggs nya Audi Q8 e-tron

Så här byggs nya Audi Q8 e-tron

Från tillverkningen av elmotorerna i Györ till transporten till Bryssel – produktionsprocessen för Audi Q8 e-tron lämnar ett koldioxidneutralt fotavtryck.

Text: AUDI AG ― Foto: AUDI AG Lästid: 7 min

En Audi Q8 e-tron SUV som laddar framför en byggnad.En Audi Q8 e-tron SUV som laddar framför en byggnad.

Audi Ungern är sedan 2018 centrum för produktionen av e-motorer inom Audi-koncernen. Här har man inte bara höjt den tekniska standarden utan har även blivit ett föredöme när det kommer till hållbarhet. Genom att ha Europas största solcellsanläggning på taket och genom åtgärder såsom inköp av biogascertifikat har Audi Ungern uppnått koldioxidneutralitet i sin miljöpåverkan. 

För att spara resurser både före och under transporten från Györ till världens största motorfabrik i Bryssel används specialförpackningsmaterial och återanvändbara förpackningar till 97% av de ungefär 5 000 komponenterna. Dessutom återvinns mer än 99% av det avfall som genereras vid anläggningen i Ungern. Transporterna utförs med hjälp av miljövänliga ”Green Trains”, vilka antingen är koldioxidneutrala eller har en balanserad koldioxidpåverkan *.

När tågen passerar genom Österrike försörjs de med grön el från förnybara energikällor. Under resan genom Ungern och Belgien används DBeco neutral som kompenserar för den ström som används med hjälp av klimatcertifikat. På detta sätt minskas koldioxidutsläppen på andra platser, och därmed uppnås koldioxidneutralitet i både produktion och transport av elmotorerna från Györ till Bryssel.  I Györ består Solcellsanläggningen av

160.000

placerad på taken på Audi Ungerns två logistikcenter.

Den geotermiska anläggningen sparar ca

18.000

t

koldioxid per år, som annars skulle ha alstrats om fossila bränslen hade använts.

På fabriken i Bryssel kommer

100

%

av energin från förnybara energikällor

Fabriken i Bryssel arbetar på flera nivåer för att minska koldioxidutsläppen. Den har blivit certifierad som världens första koldioxidneutrala storskaliga produktionsanläggning i premiumsegmentet. Detta mål uppnås genom tre huvudsakliga åtgärder: användning av grön el, värme från förnybara energikällor och kompensation genom biogascertifikat, samt kompensation av koldioxidutsläpp genom särskilda koldioxidkreditprojekt. 

Sedan 2012 använder man grön el genom en 107 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning, som generar ungefär 9 000 megawattimmar el per år. Värmen som används i anläggningen (såsom i hallar och kontor) kommer från förnybara energikällor och täcks genom biogascertifikat. För varje megawattimme gas som används, köps ett ursprungscertifikat för en megawattimme biogas. För närvarande kommer biogasen från Frankrike.

Dagligen förses anläggningen i Bryssel med över 4 000 olika delar och komponenter från mer än 500 leverantörer genom tåg och lastbil. Målet är att minska energiförbrukningen genom att ha en effektiv infrastruktur. För detta ändamål har man logistik- och leverantörscentret "Automotive Park", som är anslutet till produktionshallarna via en bro. Denna nära integration med smart logistik inom anläggningen ökar hållbarheten genom användning av automatiserad materialtransport med hjälp av AGV och digitala processer.

Vid slutet av produktionskedjan kan man konstatera att både anläggningarna (Györ och Bryssel) samt flera avdelningar (produktion, logistik, hållbarhet och försäljning) har samarbetat för att säkerställa att produktionen av Audi Q8 e-tron verkligen är koldioxidneutral¹ enligt miljöbalansräkningen.


 
An Audi Q8 e-tron SUV stands in front of a building.

Ett bestående intryck

Oavsett om du väljer en klassisk SUV eller en Sportback så imponerar den nya, helt eldrivna Audi Q8 e-tron med sin progressiva design, långa räckvidd, högre laddkapacitet och spännande teknikhöjdpunkter.

Förbruknings- och utsläppsnivåer enligt WLTP.