Så här byggs nya Audi Q8 e-tron
Audi Sverige Hållbarhet
Så här byggs nya Audi Q8 e-tron

Så här byggs nya Audi Q8 e-tron

Från tillverkningen av elmotorerna i Györ till transporten till Bryssel – produktionsprocessen för Audi Q8 e-tron lämnar ett koldioxidneutralt fotavtryck.

Text: AUDI AG ― Foto: AUDI AG Lästid: 5 min

En Audi Q8 e-tron SUV som laddar framför en byggnad.En Audi Q8 e-tron SUV som laddar framför en byggnad.
A bodyshell in production.

Anläggningen i Belgien är en nyckelfabrik för e-mobilitet hos Audi. Under 2021 tillverkade Audi Bryssel 43 866 rent eldrivna fordon.

I Györ består Solcellsanläggningen av

160.000

placerad på taken på Audi Ungerns två logistikcenter.

Den geotermiska anläggningen sparar ca

18.000

t

koldioxid per år, som annars skulle ha alstrats om fossila bränslen hade använts.

På fabriken i Bryssel kommer

100

%

av energin från förnybara energikällor

Fabriken i Bryssel arbetar på flera nivåer för att minska koldioxidutsläppen. Den har blivit certifierad som världens första koldioxidneutrala storskaliga produktionsanläggning i premiumsegmentet. Detta mål uppnås genom tre huvudsakliga åtgärder: användning av grön el, värme från förnybara energikällor och kompensation genom biogascertifikat, samt kompensation av koldioxidutsläpp genom särskilda koldioxidkreditprojekt. 

Sedan 2012 använder man grön el genom en 107 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning, som generar ungefär 9 000 megawattimmar el per år. Värmen som används i anläggningen (såsom i hallar och kontor) kommer från förnybara energikällor och täcks genom biogascertifikat. För varje megawattimme gas som används, köps ett ursprungscertifikat för en megawattimme biogas. För närvarande kommer biogasen från Frankrike.

Dagligen förses anläggningen i Bryssel med över 4 000 olika delar och komponenter från mer än 500 leverantörer genom tåg och lastbil. Målet är att minska energiförbrukningen genom att ha en effektiv infrastruktur. För detta ändamål har man logistik- och leverantörscentret "Automotive Park", som är anslutet till produktionshallarna via en bro. Denna nära integration med smart logistik inom anläggningen ökar hållbarheten genom användning av automatiserad materialtransport med hjälp av AGV och digitala processer.

Vid slutet av produktionskedjan kan man konstatera att både anläggningarna (Györ och Bryssel) samt flera avdelningar (produktion, logistik, hållbarhet och försäljning) har samarbetat för att säkerställa att produktionen av Audi Q8 e-tron verkligen är koldioxidneutral¹ enligt miljöbalansräkningen.


 
View of the interior of the Audi Q8 e-tron.

Grafiken i Audi virtual cockpit visar alla viktiga aspekter av eldrift, från laddningseffekt till räckvidd.