När bilen får nytt liv
Audi Sverige Hållbarhet
När bilen får nytt liv

När bilen får nytt liv

Bilens allra sista färd ska inte längre gå till skroten. MaterialLoop är Audis pilotprojekt för att kunna tillvarata delar och material från äldre fordon. Allt med fokus på hållbarhet och den cirkulära ekonomin.

Slutet för alla bilar brukar vara detsamma. När sista parkeringen är gjord och verkstaden utfärdat den oåterkalleliga dödsdomen återstår bara en transport till bildemonteraren. Det stora problemet är sedan att endast en liten del av materialet återanvänds för att producera nya fordon.

Men detta vill Audi ändra på. Som en del av ett pilotprojekt som involverar 100 begagnade bilar söker Audi nu öppna upp för ett nytt sätt att tänka runt hållbarhet där man vill säkerställa att så mycket som möjligt av bilen ska tillbaka till fordonsindustrins värdekedja. En materialloop i syfte att öppna upp nya vägar till framtidens cirkulära ekonomi.

Vi vill använda naturen som modell för att skapa fler kretslopp i värdekedjan.

Dennis Christian Meinen

Naturen som inspirationskälla

Kan naturen fungera som en förebild för att visa bilföretagen hur det går att hushålla med resurserna? 

Ja, hävdar Dennis Christian Meinen med övertyge­lse. ­Experten för cirkulär ekonomi på Audi AG gör en kort paus och tillägger sedan: ”Naturen har sitt eget sätt att handskas med avfall och återvinning, därför vill vi använda naturen som modell för att skapa fler kretslopp i värdekedjan.”

Den cirkulära ekonomin står i bjärt kontrast till den traditionella linjära affärsmodellen, som fokuserar på stora mängder lättillgängliga råvaror och lågprisenergi. Detta trots att vi vet att världens resurser är ändliga och energin blir alltmer värdefull – effektiv användning av båda är avgörande för hur vi vill att framtiden ska se ut: ”Det finns en definition av hållbarhet som vi på Audi strävar efter: i allt vi gör ska vi försöka skapa hållbarhet som varar för evigt – med tonvikt på 'för evigt'”, säger Dennis Christian Meinen.

Naturresursernas ändlighet är en av faktorerna som gör utvecklingen av slutna kretslopp till en viktig hållbarhetsfråga. Att skapa fungerande materialcykler kommer även uppmuntra till nya tekniska innovationer.

”Ansvarsfull användning av resurser är själva hjärtat i den cirkulära ekonomin. Det innebär att vi måste bli bättre på hållbarhet, reparerbarhet och därmed även återvinningsbarheten av våra produkter”, säger Dennis Christian Meyer.

Det är vad materialloop-projektet handlar om.

Samma kvalitet

Men självklart får inte användning av återvunnet material och upprätthållande av höga kvalitetsstandarder stå i strid med varandra. Materialen som återförs måste vara av högsta möjliga kvalitet eller anpassas till nya användningsområden. 

”Det här handlar inte om downcycling, det vill säga att egenskaperna hos en ny produkt av återvunnet material är lägre än originalproduktens”, säger Philipp Eder, strateg inom Audi Procurement.

Syftet är att i framtiden integrera fler material och delar i i ett slutet kretslopp med målet att bevara samma kvalitetsnivå. Ett bra exempel på detta är Aluminium ClosedLoop och den nyligen etablerade PlasticLoop, där bilplastavfall genom en kemisk återvinningsprocess får nytt liv och återuppstår som plastkåpor till spännena till säkerhetsbältena. Delarna som produceras håller samma höga kvalitet som nya varor och har samma egenskaper.

När bilen har gjort sitt ska så mycket som möjligt tillbaka till fordonsindustrins värdekedja.

Återvunnet glas

I Audis materialloop-projekt ligger fokus på de fyra materialgrupperna aluminium, stål, plast och glas. Tester och forskningsarbete pågår kontinuerligt.

En helt unik och banbrytande satsning görs nu med återvunnet glas, ett forskningsarbete som pågått i drygt ett års tid och som går ut på att man tar trasiga och oreparerbara vindrutor som tidigare blivit isoleringsmaterial och tomflaskor. Nu har Audi som första biltillverkare hittat en metod att återanvända materialet till nya vindrutor av högsta kvalitet. Rutorna började i september gå i serieproduktion och monteras i Audi Q4 e-tron-bilar.

Projektet som går under namnet GlassLoop hyllades stort på Greentech Festival i Berlin tidigare i somras, och är ett smart bevis på hur man genom innovativ teknik hittar nya cykler för återvinning.

”Under de senaste åren har vi lärt oss från olika projekt inom cirkulär ekonomi att vi kan dra nytta av specialistkunskap från företagets mest skilda områden och även från andra branscher. Om alla partner samarbetar kan vi tillsammans skapa än fler fungerande materialcykler”, säger Philipp Eder.

Framtiden finns i den cirkulära ekonomin – eller som vi på Audi gärna framhåller: Vorsprung durch Technik. 

Audi har hittat ett sätt att återanvända materialet från helt kasserade vindrutor.

Text: Audi AG ― Källa: Audi Magazine nr 02 2023