Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden

I serien ”The Bigger Picture” illustrerar polarforskaren och klimatanalytikern Sebastian Copeland hur kriterierna för ekologisk och social hållbarhet influerar Audis organisation.

Ett polarlandskap med isberg.Ett polarlandskap med isberg.

Sebastian Copeland är övertygad om att de två viktigaste drivkrafterna för vår framtid är teknik och vetenskap. I över 25 år har engelsmannen engagerat sig för klimatskydd. Han är polarforskare och klimatanalytiker och har bland annat studerat geologi och glaciologi. Men Copeland är också en prisbelönt fotograf och författare. 

Han har korsat Grönland och Antarktis och nått Nordpolen – till fots. ”Och varje gång jag återvänder till de här platserna, till Arktis eller Antarktis, ser jag effekterna och inverkan av människornas agerande”, förklarar han.

Kriterier för ESG.Kriterier för ESG.
Bild på Sebastian Copeland.Bild på Sebastian Copeland.

Sebastian Copeland har haft ett långvarigt samarbete med Audi, som nu fortsätter i en serie om nio avsnitt. I ”The Bigger Picture” får tittarna inblick i hur ett bilföretag som Audi fungerar. Den speciella expeditionen tar honom till flera viktiga Audianläggningar och ger honom tillfälle att träffa tvärvetenskapliga Audiexperter att diskutera ekologisk och social hållbarhet med. 

”I den här serien om miljö, sociala frågor och ansvarsfull bolagsstyrning, eller ESG, ska vi fördjupa oss i vad som kan göra skillnad”, sammanfattar Sebastian Copeland. 

I den här serien ska vi fördjupa oss i vad som kan göra skillnad.

Sebastian Copeland

Kunderna skulle inte märka någon skillnad. Komponenterna, betonar Schoberer, skulle inte på något sätt vara av sämre kvalitet – och ändå skulle de bli mer och mer hållbara. Flera tester har gjorts och genomförs fortfarande om hur plast kan sorteras ytterligare och vilken återvinningsteknik som kan användas för att uppgradera plasten.

 ”Materialåtervinning har alltid högsta prioritet, eftersom det kräver minst energi”, säger Schoberer. Först mals plastavfallet ned för att sedan smältas och slutligen bildas en ny form. Denna process kräver så kallade fraktioner som är så rena som möjligt. 

Men den nödvändiga plastsorteringen har sina tekniska begränsningar. För att fortfarande kunna dra nytta av lösningar för plastavfall arbetar Jutta Schoberer också med fysisk och kemisk återvinning utöver att anpassa sorteringsprocessen.

Vägen blir allt tydligare: ”Vi har redan hittat de första lösningarna på befintliga problem och fortsätter att arbeta för att möjliggöra återvinning och återanvändning av mer plast från uttjänta fordon. Våra tester och kommande fordonsprojekt visar att det är möjligt.” Likaså hjulhuset på Audi A4 Avant.

Följ med Sebastian Copeland på en speciell expedition i ”The Bigger Picture.” Upptäck hur Audi lever upp till kriterierna för ekologisk och social hållbarhet som en av de centrala riktlinjerna för hela Audis verksamhet.

Diversity & Inclusion
Human Rights Human Rights
##

 

Text: Bernd Zerelles – Foto: AUDI AG – Video: Arnd Buss von Kuk

En hand i motljus.

Gemensamma värderingar

Audi lever efter en gemensam värdegrund på alla nivåer i organisationen. Kriterierna för ekologisk hållbarhet ligger till grund för alla beslut. Inte bara för att som pionjär forma omställningen till ren mobilitet, utan också för att ge upphov till social förändring och på ett avgörande sätt bidra till att lösa globala utmaningar. Ta reda på hur Audi både formar omvandlingen av mobilitet och främjar social förändring.