Ny energi!

Ny energi!

Över 600 globala trender har analyserats i arbetet för att ta fram strategin Vorsprung 2030, som ska säkerställa att Audi går i bräschen för en grön omställning.

Text: Eric Lund ― Källa: Audi Magazine nr 01 2022 Lästid: 4 min

Resan kommer inte att bli enkel, det är alla överens om. Den gröna omställningen ställer tuffa krav på alla inblandade i mobilitetsbranschen, och långt utanför den. Hur vi framställer energi, hur råvaror tas fram och används samt hur infrastrukturen utvecklas och byggs ut – det är bara några av de nyckelfrågor som måste hanteras. Skyndsamt.

Att somligt kommer att gå i otakt är oundvikligt. Den omdaning som väntar transportsektorn och alla branscher i anslutning är mer omvälvande än när mänskligheten gick från häst och vagn till motoriserade fordon. Allt kommer inte att bli färdigt samtidigt – men alla parametrar måste bidra till det gemensamma målet.

Så dramatiskt kan man beskriva den tidsepok som väntar oss. Det är verkligen stora frågor som pockar på lösning och gigantiska utmaningar som måste hanteras med beslutsamhet och klokskap. Men det är framför allt en fantastisk möjlighet att utveckla teknik som kommer att förändra både vårt sätt att se på mobilitet och våra chanser att bidra till en bättre miljö. 

Det är detta som Audi kallar Vorsprung 2030. Du känner säkert till den slogan som Audi använt sedan 1971 – Vorsprung durch Technik – och kan därmed dra slutsatsen om den fortsatta färdriktningen.

Från och med 2026 kommer Audi endast lansera eldrivna modeller och år 2033 tillverkas den sista Audibilen med förbränningsmotor.

Enkelt uttryckt: Audi har bestämt sig för att ta täten i den omvandling som väntar, genom att göra som Audi brukar – vara en pionjär för ny teknik.

"Vorsprung durch Technik fortsätter att vara nödvändigt eftersom vi bara kan lösa många av de stora problemen i världen, exempelvis utsläpp av koldioxid och global uppvärmning, genom att använda gröna tekniker. Vi ser oss själva som ett företag som garanterar frihet och individuell -mobilitet för våra kunder", säger Audis vd Markus Duesmann.

Senast 2050 ska Audi vara ett nollutsläppsföretag. Från och med 2026 kommer Audi endast att lansera eldrivna bilmodeller och år 2033 ska den sista Audibilen med förbränningsmotor tillverkas. Ett delmål är att 2025 ha fler än 20 eldrivna bilmodeller i utbudet.

Audis chefsstrateg, Silja Pieh, har ägnat ett antal månader åt att ta fram den nya strategin, Vorsprung 2030. Cirka 500 medarbetare från olika nivåer och länder har deltagit i arbetet med att analysera mer än 600 globala trender inom mobilitetssektorn som kan ha bäring på resan framåt.

"En punkt som hela vårt team tycker är otroligt uppmuntrande är att så många anställda och hela bolagsstyrelsen redan är hängivna hållbarhetsfrågan", säger Silja Pieh.

Det råder med andra ord inte någon motvilja att ställa om. Tvärtom kan man kanske ana en viss frustration över att många andra delar av samhället och industrin inte kan hänga med i samma tempo. Från ett nordiskt perspektiv får man lätt intrycket att eldrift snart är en självklarhet, och i bland annat Kina går utvecklingen också mycket snabbt. I andra delar av världen kommer det att ta längre tid.

Även inom företaget är det en grannlaga uppgift som väntar. Den nya strategin fokuserar på lönsam tillväxt och ger riktlinjer för att prioritera strategiska områden. Det handlar bland annat om att utbildning av personal, företagskultur och införandet av nya ledningssystem ska samverka fullt ut. Strategin tar sin utgångspunkt i både företaget och världsläget. Att minska klimatpåverkan och skydda ändliga naturresurser är viktiga grundbultar. Silja Pieh poängterar att arbetet med strategin långt ifrån är färdigt, utan tvärtom en löpande process.

"Världen i allmänhet och transportsektorn i synnerhet förändras snabbt. Vi måste svara på förändringar ännu snabbare och med större flexibilitet i framtiden."

Audis övertygelse är att det går att kombinera högklassig individuell mobilitet med kompromisslöst ansvar för hållbarhetsfrågor. Och det stannar inte vid själva bilarna, eller ens fabrikerna där de tillverkas. Till exempel är battericellerna i Audis elbilar framställda med grön el, och där ingår även ett socialt ansvar för att mänskliga rättigheter tillvaratas i hela produktionskedjan. (Audi är medlem i Global Battery Alliance, som startades 2017 på initiativ av World Economic Forum).

Den sista länken i kedjan får inte heller glömmas bort: elen som bilarna laddas med. Att den framställs på ett hållbart sätt är normalt en process som ligger utom räckhåll för biltillverkaren. Men även där har Audi vidtagit åtgärder, bland annat genom att själva starta och deläga energiproduktion. Det första projektet är en solcellspark i Tyskland som är planerad att starta under 2022 och ska bestå av 420 000 solpaneler som tillsammans kan generera 170 miljoner kilowattimmar (kWh). 

Audi har dessutom investerat i en ny vindkraftspark i norra Sverige. Målet är att till 2025 bygga ut 5 terrawattimmar för förnybar el som skall täcka behovet för hela e-tron flottan i Europa för att elbilarna skall kunna köras klimatneutralt. 

För Audis kunder kommer satsningarna att märkas i ett alltmer sammanhållet ekosystem av bilköp, bilägande och laddning där varje komponent håller den premiumnivå som märket står för. Ett exempel är de "laddningshubbar" som Audi planerar, där HPC (high power charging) sker medan bilisten kopplar av i en exklusiv lounge. Själva hubbarna är också del i det genomtänkta kretsloppet, med exempelvis återanvända litiumjonbatterier från elbilar för energilagring. Ett nytt liv för batterierna som ett av många små steg för att omforma mobilitetssektorn.

Ingen påstår att utmaningarna är små – men Audi visar att en envis tro på teknikens möjligheter kommer att kunna lösa dem.