Audi connect nödsamtal & service > Audi connect > Audi Sverige

Audi digital services

Audi connect nödsamtal & service

Säker på varje resa

Tjänsterna som ingår i Audi connect nödsamtal & service-paketet gör att du känner dig säker på varje resa - oavsett vad som händer eller vart vägen leder. I paketet ingår många tjänster som hjälper dig vid eventuella skador. Paketet innehåller dessutom innovativa tjänster som ger dig omfattande fördelar.

Snabb och kompetent hjälp. I händelse av ett motorstopp kan du utlösa ett serviceanrop online med hjälp av serviceanropsknappen i takmodulen (från modellår 2018).

Ingår i Audi connect nödsamtal & service:

Audi nödsamtal*
audi_connect_0710-1_bearb_NEU_563x317.jpg
Vid en allvarlig olycka utlöses nödsamtalet automatiskt. Personligt stöd erbjuds via röstkommunikation på förarens modersmål tills hjälp är på plats. Nödsamtal kan även utlösas manuellt om olyckor har inträffat med andra trafikanter eller vid medicinska nödsituationer.

Vägassistans online*
563x317_ASER_P_161034.jpg
Snabb, kompetent assistans vid haveri och enkel aktivering via servicesamtalsknappen i takmodulen.

Audi incidentassistans*
ASER_P_161012_rgb_563x317.jpg
I händelse av skada får du hjälp av Audi incidentassistans med att hantera anspråk. Specialutbildad personal står till ditt förfogande.

Audi servicebegäran²‧*
audi_connect1_0252-1_NEU2-563x317.jpg
Få automatiska notifieringar om kommande servicebehov för din Audi. Spara tid och dra nytta av enkel och smidig tidsbokning på din verkstad. Din serviceverkstad kommer redan att ha försetts med viktiga fordonsuppgifter online.

Online Car Care¹‧*
AA6_L_181012_2_563x317.jpg
Online Car Care använder onlinedata av ditt fordon för att analysera din Audi tillståndet och kan därmed meddela dig om eventuella avvikelser i tidigt skede - i många fall till och med innan ett problem inträffar. Tjänsten ger också en överblick över planerade serviceåtgärder och återkallelser. Om du behöver boka en verkstadstid kan du göra det direkt online.

Prediktiv service⁵‧*
563x317_Q6_2023_5142_EN.jpg
Audi connect-tjänsten för prediktiva servicemeddelanden övervakar skicket på utvalda slitagedelar i bilen (inom systemets gränser) baserat på tid, körsträcka och sensordata. Tjänsten gör att du kan se slitagedelarnas status i myAudi-app³‧⁶. Med hjälp av denna tjänst kan behovet av underhåll upptäckas i ett tidigt skede. När bilen är i behov av service kommuniceras till den valda Audi-partnern, som sedan kan kontakta användaren och boka en servicetid.
Fjärrdiagnos av bilen⁵‧*
563x317_Q6_2023_5144_EN.jpg
Denna Audi connect-tjänst möjliggör en fjärrdiagnos av din bil (inom systemets gränser). Den kan startas av din Audi Service-partner eller Audi online vägassistans.
*
Tillgängligheten för de enskilda Audi connect-tjänsterna beror på modell och land. Kontakta din Audi Partner för mer information.

Audi connect: Extrautrustning

Audi connect-tjänsterna Audi connect-nyckel och Audi connect-stöldlarm erbjuds som extrautrustning utöver Audi connect nödsamtal & service-paketet.

Kontrollera tillgänglighet

Tillgängligheten som visas här avser alltid den senaste modellårgången som kan beställas. Kontakta din Audi Partner eller titta i instruktionsboken för information om äldre årsmodeller.

Se tillgänglighet för din modell
1
Beror på landsspecifik tillgänglighet. Förhandsregistrering och verifiering som huvudanvändare krävs, vilket du kan göra på www.audi.com/myaudi. Denna tjänst använder persondata.

Online Car Care är tillgänglig för:

e-tron fr.o.m modellår 2019
A4 and A5 fr.o.m modellår 2020
Q5, Q7, Q8, A6, A7, A8 fr.o.m modellår 2021
Q8 e-tron fr.o.m modellår 23
Q4 e-tron
Q6 e-tron
2
Registrering och aktivering av funktionen på my.audi.com krävs i förväg.
3
Den aktuella kompatibiliteten med iOS-/Android-operativsystemet hittar du i beskrivningen av myAudi-app i motsvarande App Store. Registrering krävs på my.audi.com.
4
Kontakta en Audi Partner eller besök  www.audi.com/bluetooth  för information om kompatibla mobiltelefoner.
5
Observera: Funktionerna fungerar endast inom systemgränserna och är delvis beroende av tillgången till tjänster från tredje part. AUDI AG tar inget ansvar för tillförlitligheten hos dessa data. Funktionen Audi connect stöldlokaliseringssystem kan endast användas via myAudi-app¹‧ ² i kombination med ett myAudi-konto. Tjänsten kan konfigureras, aktiveras och hanteras via myAudi-app¹‧ ². Audi connect stöldlokaliseringssystem är tillgängligt i ett år från bilens leverans och aktivering och kan sedan förlängas mot en avgift.
6
Beroende på landspecifik tillgänglighet.