Produktjämförelse > Audi Approved :plus premium > Audi Sverige

Produktjämförelse

  • Approved_plus.jpg
Approved_plus.jpg

Produktjämförelse - finansiering av begagnad bil

Finansiering

Audi Billån

Audi Choice - Billån med garanterat återköpsvärde/inbytespris

Avtalstid

12-84 mån

36 mån. Bilens ålder får ej överstiga 7 år vid kontraktets slutdatum.

Ägandeform

Äger

Äger

Insats

Minst 20%

Minst 20%

Månadsbetalning

Månadsbetalning beräknas utifrån amortering och ränta

Månadsbetalning beräknas utifrån amortering, ränta och planerad körsträcka

Avdragsgill ränta

Ja

Ja

Serviceavtal

Nej

Välj till

Försäkring

Välj till

Välj till

Förtida avslut

Ja

Ja

Körsträcka

Ingen begränsning

Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal vid nyttjande av återköpsgaranti

Onormalt slitage

Inga begränsningar

Debitering för eventuellt slitage utöver det normala vid nyttjande av återköpsgaranti

Restvärde överskott

Ja

Ja

Restvärdesrisk (underskott)

Ja

Nej

Köpoption

Ja

Ja

Garanterat återlämnande

Nej

Ja