Bilens livscirkel/återvinning > Module Pool - Teaser > Module pool > NeMo > Audi Sverige
Bilens livscirkel/återvinning

I foldern "Dags att ta farväl av den gamla bilen?" kan du bland annat läsa om hur bilen miljöbehandlas för återvinning och återanvändning.