Audi connect Google Earth 2021 disclaimer > module-pool-disclaimers > Module pool > NeMo > Audi Sverige
Varför fungerar inte längre satellitfunktionen “Google Earth” i navigationen?
Från 1 januari 2021:
Via tjänsten Audi Connect erbjöds tidigare satellitbilder samt byggnader och miljöer i 3D via navigationen i din Audi. På grund av tekniska förändringar hos tredjepartsleverantören Google, har vi inte längre möjlighet att erbjuda tjänsten från 1:a januari 2021. Det gäller vissa bilar byggda före modellår 2017. Det finns möjlighet att aktivera nya satellitskarta via Audi Connect på vissa av modellerna som berörs. Den nya karttjänsten ersätter Google Earth och installeras genom en gratis mjukvaruuppdatering inom garantin (licensperioder eller förlängningar av Google Earth eller satellitkartsfunktioner påverkas inte). När det gäller modellserierna A1 och Q3 finns inte möjlighet att uppdatera mjukvaran, oavsett bilens modellår (gäller ej senaste generation av modellserierna, då möjlighet till uppdatering finns). För tidigare modellgenerationer av A1 och Q3 supporteras inte Google Earth i Audi Connect från 1:a januari 2021.
Vissa Audi-modeller påverkas inte:
För modellserier byggda som modellår 2019 och senare sker ingen förändring. Bilarna har sedan produktion designats för att hantera den nya satellitkartsfunktionen.
Mer information:
För mer information om din bil påverkas av förändringen gällande Google Earth, och om bilen är berättigad en kostnadsfri mjukvaruuppdatering av den nya satellitkartsfunktionen, kontakta din lokala Audi-återförsäljare eller Audi Kundservice.