dataanslutning-i-bilen > module-pool-connect > Module pool > NeMo > Audi Sverige
Audi connect data connection in your Audi

Dataanslutning i bilen

Användning av den trådlösa internetanslutningen via Wi-Fi-hotspotar samt användning av onlineradio, hybridradio och mediastreaming online och alla andra tjänster som erbjuds via myAudi-appen, möjliggörs av SIM-kortet som är permanent installerat i bilen (Audi connect SIM) tillsammans med ett debiterbart dataabonnemang från Audi-leverantören ”Cubic”. Du kan boka datapaket i Cubic Telecoms webbutik, via ditt myAudi-konto eller via MMI-systemet i din bil*. Alternativt, för vissa modeller, kan du använda ditt eget SIM-kort i bilen och ansluta till Wi-Fi via din mobilleverantör. Om ett externt SIM-kort sätts in i kortläsaren eller ansluts via rSAP**, sedan etableras alla dataanslutningar via detta externa SIM-kort, både för Audi connect-tjänsterna och för Wi-Fi-hotspoten. För mer information, kontakta din Audi-partner.

* Förmågan att boka via MMI-systemet i din bil beror på modellen. Information finns hos din Audi-partner.
** Profilen för SIM-åtkomst (rSAP) är ett Bluetooth-protokoll för dataöverföring. Det gör att SIM-kortet som är permanent installerat i bilen för att etablera en Bluetooth-koppling till SIM-kortet i en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.

Till Audi-leverantören ”Cubic”