Nya Audi A8 pushar gränserna för vad som är möjligt. Minskar olycksrisken dramatiskt.

Säkerhetssystemen som hjälper dig i nya Audi A8

Säkerhetssystemen som hjälper dig i nya Audi A8

Audi A8 är en imponerande uppvisning i vad som är tekniskt möjligt i en ny bil. Det här är en modell som ligger i absolut framkant med smarta innovationer som gör körningen säkrare och minskar risken för olyckor. I vissa fall kan du undvika en olycka helt.

I Audi A8 har du tillgång till en hel uppsättning system som går in under namnet Audi Intelligence. Här går vi igenom hur de fungerar.


Audi adaptive cruise assist

Audi adaptive cruise assist är en vidareutveckling av den adaptiva farthållaren som vissa bilägare redan har i sin bil idag. Det hjälper till att accelerera, bromsa, hålla avståndet och styra bilen. Speciellt på långa resor kan detta system avlasta föraren mycket. Det kan registrera markeringarna på vägen och olika strukturer längs vägkanten, fordon i intilliggande filer liksom framförvarande fordon. Systemet beräknar en virtuell väg och leder bilen längs denna. Samtidigt håller det den inställda hastigheten konstant. Flaskhals-assistenten kan ge välkommen hjälp i trånga passager, t.ex. vid vägarbeten på motorväg. Även i denna krävande miljö kan systemet guida bilen längs filens mitt, hålla hastigheten och avståndet till framförvarande, eller se till så att den passerar flaskhalsen på vägen med reducerad fart.

Audi pre sense front

Audi pre sense front tar bilens kamera och radar till hjälp för att hålla koll framför bilen på både bilar, cyklister och fotgängare. Bilen kan varna på många olika sätt om du är på väg att hamna i en olycka och om inte föraren gör något bromsas bilen automatiskt. Om olyckan trots allt är oundviklig sträcks bältena och bilens varningsblinkers sätts på.

Audi pre sense 360˚

Audi pre sense 360˚ kan upptäcka olika typer av faror runt bilen. Här ingår bland annat Audi pre sense side, som kan lyfta upp den ena sidan av bilen cirka åtta centimeter (om den har Audi AI active suspension) innan det sker en olycka för att krockkrafterna ska kunna tas upp bättre av bilens säkerhetsstruktur. Audi pre sense rear kan vid risk att bilen blir påkörd bakifrån, aktivera förebyggande åtgärder för att skydda de åkande: varningsblinkern tänds, de reversibla bältessträckarna dras åt, sätets placering optimeras, panoramaglastak och rutorna stängs.

Om du är på väg att backa ut från en parkeringsficka eller garage och en bil eller cyklist kommer i vägen, varnas du av cross traffic assist rear och sedan bromsar bilen själv.
 • Audi turn assist

  Audi turn assist håller koll på mötande bilar när du ska göra en vänstersväng över andra vägbanan. Systemet sätts igång så fort du börjat blinka. Om föraren är på väg att köra iväg trots att det kommer en mötande bil bromsas bilen in.

 • Audi collision avoidance assist

  Audi collision avoidance assist kan hjälpa till att styra bilen runt ett hinder som upptäcks med hjälp av radarsensorerna och kameran. Undanmanövern får bland annat stöd av att varje hjul bromsas individuellt.

Traffic sign recognition och Emergency assist

Frontkameran är också till hjälp för traffic sign recognition, som filmar vägskyltar och upplyser föraren om till exempel hastighetsgränser och omkörningsförbud, och emergency assist, som kan bromsa in bilen till stillastående i en nödsituation. Det kan handla om att föraren blivit medvetslös och inte längre kan köra bilen. Systemet sätter då igång varningsblinkers och stannar bilen.

360-graderskameran med 3D-vy

360-graderskameran med 3D-vy håller koll åt alla håll runt bilen för att föraren ska kunna backa och parkera säkert. Bilen har också en manövreringsassistans som varnar – eller stannar helt – för objekt omkring bilen när du backar och parkerar. Om du är på väg att köra in i trottoarkanten och skrapa fälgarna varnar ett system som kallas för Kantstensvarning för det.
 • Crossing assist

  Crossing assist hjälper till att hålla koll åt sidorna, åt båda hållen, till exempel i korsningar via radar och laserskanner. Föraren kan få bilder från 360-graderskameran i en korsning för att se när det är säkert att köra ut. Om det ändå kommer en bil kan bilen bromsa själv.

 • Audi exit warning

  Audi exit warning kan varna för cyklister som kommer i döda vinkeln när du är på väg att öppna dörren efter att ha parkerat bilen. Det görs genom ljussignaler i backspegeln, på ljuslisten i dörren och genom att dörröppningen fördröjs genom den elektroniska dörröppningen i Audi A8.

 • Audi park assist

  Audi park assist kan själv parkera bilen i en vanlig parkeringsficka eller på en större parkeringsplats. Systemet tar själv hand om styrningen och kan även köra ut ur parkeringsfickor.

 • Night vision assist

  Night vision assist gör mörkerkörningen mycket säkrare och kan se 300 meter framåt och upptäcka människor och större djur vid sidan av vägen på avstånd från 10-90 meter. Farorna märks ut med varningsmarkeringar i bilens skärm. Om bilen också har någon form av matrix LED-strålkastare visas tre snabba helljusblixtar.