1300x551_InlineMediaGallery_AA8_171002.jpg

Audi A8 - Assistanssystem

Audi A8 Assistanssystem – mer intelligent teknik

Bättre bekvämlighet, säkrare körning: assistanssystemen i nya Audi A8 är mer avancerade än någonsin. De gör livet så mycket enklare för föraren och kan också hjälpa till att förhindra olyckor.

1 Adaptive drive assist

Adaptive drive assist är själva kärnan i det Tour assist-paket som finns som tillval för nya Audi A8 L. Den nya generationen adaptiva farthållare (ACC) kan i hastigheter upp till 250 km/h hjälpa föraren med tvär- och längsriktade rörelser, d.v.s. både hålla bilen kvar i sitt körfält och bromsa och accelerera. Förutom att ta hänsyn till framförvarande fordon, använder systemet sig också av realtidsinformation och data om färdvägen, t.ex. hastighetsbegränsningar, kurvor, korsningar och rondeller.

Med hjälp av denna information, kan systemet bromsa och accelerera bilen automatiskt och också anpassa farten efter trafikförhållandena och de aktuella hastighetsbegränsningarna. Dessutom kan systemet utnyttja den stora mängden data för att underlätta en förutseende och bränslebesparande körstil. Hur då, undrar du kanske? Jo, t.ex. genom att på ett smart sätt koordinera faser där bilen rullar fritt och systemet planerar hastigheten i kurvorna och håller bilen inom hastighetsbegränsningarna. Bränsleförbrukningen sänks när kördynamiksystemet drive select ligger i läget ”efficiency”.

I systemet ingår också en s.k. flaskhalsassistent som kontinuerligt och bestämt gör små ingrepp i styrningen för att på ett intuitivt sätt hjälpa till att lotsa bilen genom trånga passager (t.ex. vid vägarbeten) – i alla hastigheter. Genom att påverka den längsgående kontrollen, kan systemet förhindra att man försöker köra in i gränder som är för smala eller hjälpa föraren att placera bilen i linje med gapet mellan två bilar i filen intill.

2 Spårhållningshjälp

Active lane departure warning system (tillval) lever upp till namnet. Det arbetar enligt principen ”tre ögon ser mer än två” och använder en kamera för att hela tiden registrera vägmarkeringarna medan man kör. Om föraren skulle tappa koncentrationen så att Audi A8 oavsiktligen riskerar att lämna sitt körfält, griper systemet in genom att aktivt hålla bilen kvar i filen. Självklart har föraren hela tiden full kontroll och kan enkelt upphäva styringreppet.

3 TopView 3D

Var är drönaren? Ja, det är en fråga som man direkt ställer sig när man ser TopView 3D (tillval) på MMI-displayen. Men trots att översiktsbilden över bilen och dess omgivningar ser ut att vara ett naturtroget foto taget uppifrån, är det faktisk en virtuell bild. Smarta processorer och algoritmer omvandlar bilderna från fyra kameror till ett praktiskt fågelperspektiv och till rent häpnadsväckande 3-dimensionella vyer. Vid parkering och andra manövrer, där hastigheten oftast är lägre än 30 km/h, visas bilens närmaste omgivningar på displayen för att göra det enkelt att styra bilen på plats.

Den nya manöverassistenten (tillval) använder sig av samma teknik. Om det finns risk för att man kör in i något fast hinder under manövern, använder systemet ett lätt ryck i ratten för att göra föraren uppmärksam på att kursen måste ändras. Om varningen ignoreras, eller om systemet upptäcker ett rörligt föremål, börjar Audi A8 bromsa automatiskt för att förhindra en sammanstötning.

4 Aktiv effektivitetsassistent

En vänlig påminnelse: En grön fot tänds på instrumentpanelen och head-up-displayen i Audi A8 när det är dags att släppa på gaspedalen. Detta vänliga tips från den aktiva effektivitetsassistenten gör det enklare att planera sin körning, vilket i sin tur hjälper till att sänka bränsleförbrukningen.

Rekommendationen förtydligas av vibrationer som bygger upp ett lätt motstånd i gaspedalen. Med hjälp av information från navigationssystemet, bilens uppskattade vikt och det aktuella rullmotståndet, räknar systemet fram parametrarna för att kunna rulla fram på frihjul. Frihjulsregleringen är alltid aktiverad, precis som regleringen av motorns dragkraft och energiåtervinningen.
  • Utveckling

    Morgondagens bilar kommer att kommunicera med smarta omgivningar och svara på minsta vink från föraren. Assistanssystemen i Audi A8 bygger redan i dag på denna visionära teknik.

5 Korsningsassistent

Om man i låg fart (upp till 30 km/h) närmar sig en utfart eller korsning och det finns risk för kollision med korsande trafik, kan detta system (tillval) varna föraren och på så sätt öka säkerheten. För att göra detta, skannar systemet av området framför bilen kontinuerligt, och ev. korsande fordon indikeras på MMI-displayen och instrumentpanelen.

När bilen är i rörelse, varnar systemet föraren med en varningssignal och en indikering på instrumentpanelen om det finns riks för en kollision i sidan. Om föraren inte reagerar på varningen, börjar korsningsassistenten automatiskt att bromsa bilen (i hastigheter upp till 10 km/h).

6 Emergency assist

Att förlora medvetandet bakom ratten är en verklig mardröm för alla förare. För att begränsa de katastrofala följder det kan leda till om föraren inte längre är förmögen att köra bilen som vanligt, kan tillvalet Emergency assist med hjälp av olika kriterier detektera detta förhållande (i hastigheter upp till 55 km/h) och träda in.

Om sensorerna registrerar att föraren är inaktiv på ett onormalt sätt, sätter systemet in åtgärder i två steg: Först tar det kontroll över bilens rörelser i längd- och sidled och försöker samtidigt att aktivera föraren via ett varningsmeddelande på instrumentpanelen. I nästa steg aktiveras ett varningsljud (dessförinnan har infotainmentsystemets volym sänkts automatiskt) innan Emergency assist, först med hjälp av ryck i säkerhetsbältet och därefter i bromsarna, åter en gång försöker få föraren att ta kontroll över fordonet. Om föraren inte heller reagerar på detta, sätter systemet på varningsblinkern och saktar automatiskt ned bilen till stillastående. När bilen stannat, ringer systemet omedelbart ett larmsamtal, lägger växelväljaren i parkeringsläge, och efter ett par sekunder tänder det belysningen och låser upp dörrarna.

** För juridiska meddelanden, information om tillgänglighet samt tekniska specifikationer, se vidare på www.audi.com/connect.
*** Systemen fungerar endast inom sina gränser. Ansvaret för kontrollen över fordonet förblir alltid förarens.

7 Varningar om faror

Tack vare navigations- och infotainmenttjänsterna i Audi connect** (tillval) kan Audi A8 snabbt ha full uppkoppling. ”Bil-till-x”-tjänsterna, t.ex. information om vägmärken och varningar om faror, kan ge en imponerande inblick i möjligheterna. Precis som övriga aktuella Audi-modeller skickar nya Audi A8 data om hastighetsgränser och faror, som kamerorna i bilarna detekterar, vidare till en server. Den central som behandlar dessa data skickar informationen vidare till andra Audi-bilar som är anslutna till nätverket och befinner sig i närheten av en sådan fara.

Redan i slutet av 2016, genomförde Audi ett pilotprojekt med bil-till-x-tjänsterna i ett antal storstäder i USA. Nya Audi A8 kopplades här in på de datorsystem som styr trafikljusen och kunde på så sätt få realtidsinformation om dessa. Denna info gör det möjligt för föraren att se om ljuset kommer att stå på grönt eller rött i nästa korsning om man följer hastighetsbegränsningarna. De nya tjänsterna använder kartmaterial från dataplattformen HERO, som kontinuerligt uppdateras och utvidgas av Audi i samarbete med BMW-koncernen och Daimler AG. HERE kartlägger trafikförhållandena med centimeterprecision och spelar in och utvärderar förloppen i realtid.
  • Säkerhet

    Det främsta målet för säkerhetssystemen i nya Audi A8 är att förhindra olyckor. Därför övervakas närområdet runt bilen av en lång rad sensorer. En central enhet utvärderar informationen från dessa kombinerat med relevanta data om färdvägen. Bilen kommunicerar också med andra bilar.

8 Pre sense 360°

Säkerhetssystemet Audi pre sense 360° kan upptäcka eventuella faror runt om hela bilen och vid behov sätta in utvalda skyddsåtgärder. Ett nätverk bestående av ett stort antal sensorer anslutna via den centrala styrenheten (zFAS) arbetar tillsammans med radarsensorer (placerade i hörnorna på bilen) för att skanna av ett område upp till 75 meter från bilen. Tillsammans kan de tidigt upptäcka och varna för föremål som bilen kan komma att kollidera med och bedöma sannolikheten för en kollision och också tidpunkten för kollisonsögonblicket – allt för att kunna starta preventiva åtgärder som minimerar följderna för de i bilen. Pre sense 360° stänger soltaket och alla rutor, aktiverar bältessträckarna, optimerar passagerarnas sittställning genom att justera ryggstöden, nackskydden och de energiupptagande kuddarna samt sätter även på varningsblinkern för att varna andra trafikanter som närmar sig bakifrån. Även det nya aktiva chassit bidra till att mildra effekterna av en kollision. Om en kollision i sidan är omedelbart förestående, höjs den sidan av bilen blixtsnabbt upp för att kollisionen ska inträffa på säkrast möjliga ställe.