arificiell_hero.jpg

Förarassistans från Audi – artificiell experthjälp

Förarassistans från Audi – artificiell experthjälp

Neuronnät utgör grunden för mänskligt tänkande och för våra sinnen. Genom artificiell intelligens är det möjligt att efterlikna de komplexa förbindelser som vi har mellan våra hjärnceller. Resultatet är intelligent teknik som Audi bygger in i våra bilar för att hjälpa dem tänka, känna och lära.

artificiell_bild_tall4.jpg

Vår förmåga att se det vi ser och höra vad vi hör är resultatet av en kedjereaktion där oräkneliga nervceller – neuroner – i hjärnan är inblandade. Dessa invecklade strukturer brukar också kallas neuronnät. De hjälper oss att sortera och skilja mellan olika sinnesintryck, att bearbeta information och utföra handlingar. Det är neuronnäten som ger oss förmågan att lära. De enskilda nervcellerna skickar ständigt ut signaler för att kommunicera med varandra. Inom vetenskap och teknik har det alltid varit populärt att jämföra sig med naturen och därför är det knappast konstigt att neuronnät blivit ett viktigt begrepp inom artificiell intelligens, där det handlar om att få maskiner att tänka.

Audi har ett flertal olika smarta system, och när de får möjlighet att samverka blir resultatet en större och mer intelligent helhet. Redan i dag har Audi till exempel en central styrenhet för förarassistans, en så kallad zFAS, med flera intelligenta system som är tätt sammanlänkade. zFAS är en liten dator som samlar in information från alla sensorer i bilen. Datakraften hos en zFAS är jämförbar med all den elektronik som sitter i en välutrustad mellanklassbil, samtidigt som enheten inte är större än en liten surfplatta.

Datorn tar emot och analyserar signaler för att skapa en detaljerad bild över fordonets tillstånd och av omgivningen. Dessa data kommuniceras sedan tillbaka som instruktioner till föraren. zFAS kan helt enkelt ses som en föregångare till framtidens förarassistans, där funktionen hela tiden förfinas vartefter de skilda systemen i en Audi får möjlighet att samverka effektivt.

I framtiden kommer fokus att flyttas från att bygga den mest intelligenta bilen till att få så många fordon på vägen som möjligt att utbyta information med varandra. Detta är vad som kommer att driva utvecklingen av självlärande system. Under de närmaste åren kommer HERE-databasen, en kartdatabas, att erbjuda exakta data för navigering tillsammans med data i realtid från alla enheter som är anslutna till nätverket. Det här är ett absolut krav för att få morgondagens assisterade körning att fungera säkert. All denna information kan presenteras i en digital kartbild, så långt som det är möjligt med hänsyn till den personliga integriteten.

Med dessa data kan bilen veta vad som väntar längs vägen och på så sätt förutse och undvika faror. Dessa ”Car-to-x”-tjänster kommer att bli viktiga både för att förbättra säkerheten och att göra trafiken effektivare. Nätverken gör det möjligt för fordonen att kommunicera med varandra liksom med vägens infrastruktur. Information om trafikläget och faror finns redan tillgänglig. Genom mobilnätverk kan en Audi ta del av uppdateringar om fartgränser och hinder, bland annat i samband med olyckor. Audi bjuder också på en glimt av morgondagens vägar där information om trafikljus delas i nätverk. Bilen kan då kommunicera med trafikljus för att minska förbrukning och utsläpp samtidigt som värdefull restid sparas. Denna tjänst finns redan tillgänglig på vissa platser i USA och kan utnyttjas av alla Audi A4 och Audi Q7 från 2016 som är utrustade med Audi connect.

Text: Sabrina Hüssner | Svensk översättning och bearbetning: Bertil Myhr
Källa: Audi Magasin 02/2017

Audis assistans- och säkerhetssystem

 • Audi drive select*

  Driving dynamics-systemet erbjuder en rad alternativ för bilens köregenskaper, allt från den mest bränsleeffektiva till en tydligt sportig upplevelse. Det påverkar även viktiga funktioner som styrning och fjädring.

 • ESC – Electronic stabilization control*

  Intelligent mjukvarulösning som kontrollerar bromsarna individuellt för varje hjul och även griper in i motorns styrning. Den elektroniska differentialbromsen förbättrar väggreppet och underlättar kurvtagning med en mer responsiv och aktiv styrning.

 • quattro med ultra-teknik*

  Den senaste versionen av Audis system för permanent fyrhjulsdrift kan automatiskt kopplas till och från, vilket betyder att dynamisk körning samtidigt kan bli effektiv. Bränsleförbrukningen minskar genom fyrhjulsdriften kopplas ifrån när den inte behövs.

 • Audi pre sense*

  Audi pre sense minskar risken för kollision och ökar säkerheten i kritiska körsituationer. Om det behövs griper systemet in genom olika förebyggande åtgärder för att skydda passagerarna i bilen. Till exempel genom att aktivera bältessträckarna, slå på varningsblinkers och att stänga fönstren.

 • adaptiv farthållare*

  Med stöd av en radarsensor anpassar den adaptiva farthållaren hastigheten och håller avståndet till framförvarande fordon.

 • stop & go-funktion*

  stop & go-funktionen stöttar föraren genom att bromsa bilen automatiskt, ner till stillastående om detta krävs. Bilen återgår automatiskt till normal körning när föraren önskar (bara tillgängligt tillsammans med S tronic/tiptronic).

 • traffic jam assist*

  Med traffic jam assist blir bilen delvis självkörande. Systemet kan assistera styrningen i hastigheter upp till cirka 65 km/tim, till exempel för att följa framförvarande fordon vid långsam trafik eller köer. Systemet identifierar körfältsmarkeringar liksom andra fordon i samma körfält och hjälper föraren med styrning, acceleration och inbromsning vid köbildning.

 • Audi active lane assist*

  Audi active lane assist hjälper föraren att hålla sig inom sitt körfält. Systemet är aktivt i hastigheter från cirka 60 km/tim och om bilen börjar röra sig åt sidan utan att föraren använt körriktningsvisaren så griper systemet in, mjukt men tydligt, för att hålla bilen kvar i rätt körfält.

 • Predictive efficiency assistant*

  Predictive efficiency assistant kombinerar den adaptiva farthållaren med navigationsinformation som rör kurvradier (kurvassistenten) och områdes- och fartgränser för att anpassa hastigheten i förväg. För att ytterligare spara bränsle kan systemet dessutom gripa in vid motorbromsning och när bilen rullar fritt, och i förväg ge tips om när föraren kan lätta på gasen genom att visa en grön fot i förarinformationssystemet.

Fotnoter:
*
Alla omnämnda system** ger endast stöd inom angivna begränsningar för respektive system. Det är alltjämt förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över fordonet.
**
Alla system för förarassistans och tillhörande funktioner som presenteras här finns tillgängliga som tillval, enligt olika alternativ beroende på Audi-modell.
***
Alla juridiska meddelanden och information som rör tillgänglighet samt tekniska specifikationer finns tillgängliga på www.audi.com/connect

Lysande ljussystem från Audi

OLED

OLED (Organic light emitting diode) är en belysningsteknik som används inne i kupén och för bakljusen. Till skillnad från en traditionell lysdiod (LED), som är en punktljuskälla, är en OLED helt platt. Det betyder att ljuset blir mycket mer homogent samtidigt som det kan dimras steglöst. Tack vare sitt extremt platta format och effektiva ljus skapar OLED helt nya möjligheter att arbeta med design. OLED kastar inga skuggor och kräver varken reflektorer, ljusledare eller liknande optiska komponenter, vilket gör belysningen mycket lätt och effektiv. Dessutom behövs väldigt lite kylning.
 • adaptivt ljus*

  Adaptivt ljus bidrar till förbättrad säkerhet och kortare reaktionstid hos föraren. Det utnyttjar dynamiskt och statiskt kurvljus och strålkastare med ljusviddsreglering för att skapa optimal belysning under alla körförhållanden.

 • Audi Matrix LED*

  Strålkastare med Audi Matrix LED ger optimal belysning i alla lägen, utan risk för att blända mötande trafik. Varje LED i belysningsmatrisen kan styras individuellt och dimras eller helt släckas när kameran upptäcker ett annat fordon. Med stöd av väginformation från MMI Navigation plus kan dessutom kurvljuset aktiveras redan ögonblicket innan föraren vrider på ratten.

 • Digital matrix light

  DMD (Digital Micromirror Device) betraktas som nästa stora steg framåt inom belysningsteknik. Här används en belysningsmatris med miljontals punkter vilket kan utnyttjas för att skärma av andra trafikanter med absolut precision. DMD-tekniken gör det möjligt att styra och fördela ljuset framför bilen på alla tänkbara sätt så att föraren får optimalt stöd, till exempel genom projektioner.

 • Audis ljusvarning*

  LED-belysningen i kupén samverkar med Exit Warning-systemet. Om föraren eller en passagerare är på väg att öppna dörren när ett annat fordon närmar sig bakifrån tänds ett rött pulserande varningsljus.

Fotnoter:
*
Alla omnämnda system** ger endast stöd inom angivna begränsningar för respektive system. Det är alltjämt förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över fordonet.
**
Alla system för förarassistans och tillhörande funktioner som presenteras här finns tillgängliga som tillval, enligt olika alternativ beroende på Audi-modell.
***
Alla juridiska meddelanden och information som rör tillgänglighet samt tekniska specifikationer finns tillgängliga på www.audi.com/connect

Ljudsystem från Audi

 • Bose Surround Sound

  Systemet är utformat speciellt för ljudmiljön i bilen. Det mäter bakgrundsljudet och filtrerar bort samt kompenserar för oönskat, störande ljud. Att justera ljudsystemet manuellt är något som tillhör gårdagen.

 • Bang & Olufsen Advanced Sound System

  För att skapa ljud med en helt ny dimension kan Audis ljudsystem som tillval uppgraderas med 19 aktivt styrda högtalare. Resultatet är ett 3D-ljud som förvandlar bilens kupé till en konsertsal.

Assisterad körning med Audi

 • Personal route assist*

  Genom att aktivera funktionen MMI Navigation plus kan navigationssystemet lära sig vilka vägar som föraren väljer och komma ihåg sträckor, resmål och parkeringsplatser för olika tider. Informationen kan sedan utnyttjas för att optimera vägvalet och ge förslag under kommande resor.

 • zFAS*

  Den centrala styrenheten, en så kallad zFAS, utgör själva hjärtat i framtidens avancerade system för assisterad körning. Det är en liten dator som samlar in och bearbetar signaler från en rad olika sensorer för att skapa en digital modell av fordonets omgivning.

 • Audi connect***

  Alla de applikationer och hjälpmedel som kopplar samman en Audi med föraren, Internet, infrastrukturen och med andra fordon. Tillsammans förvandlar de bilen till en mobil central för underhållning, information och kommunikation.

  Läs mer om Audi connect.
 • Car-to-X

  En tjänst som samverkar med Audi connect och gör det möjligt för fordon att kommunicera såväl med varandra som med infrastrukturen längs vägen. Den kan analysera rapporter om faror och hinder, skicka och ta emot varningar, tolka skyltning om tillfälliga fartgränser, samt utnyttja information om trafikljus för att optimera flödet i trafiken. Tjänsten är för närvarande bara tillgänglig på vissa platser i USA, bland annat Las Vegas.

Mer information:

Alla de smarta assistenter som en Audi kan utrustas med hittar du på Audi Technology Portal:
www.audi-technology-portal.de/en
Fotnoter:
*
Alla omnämnda system** ger endast stöd inom angivna begränsningar för respektive system. Det är alltjämt förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över fordonet.
**
Alla system för förarassistans och tillhörande funktioner som presenteras här finns tillgängliga som tillval, enligt olika alternativ beroende på Audimodell.
***
Alla juridiska meddelanden och information som rör tillgänglighet samt tekniska specifikationer finns tillgängliga på www.audi.com/connect