adblue01_hero.jpg

Renare avgaser med Audi AdBlue

Renare avgaser med Audi AdBlue

Hur kan en vätska minska utsläppen? Audi magasin rätar ut frågetecknen kring AdBlue – och förklarar vad du som dieselbilist behöver göra för att köra renare.

adblue02_1_1.jpg
Dieselmotorer har länge haft ett problem. Visserligen har de lägre bränsleförbrukning och mindre CO2-utsläpp än bensinmotorer, men utsläppen av partiklar och kväveoxider har länge varit högre. Men EU har därför succesivt skärpt kraven på bland annat utsläppen av kväveoxid, NOx, och nu gäller den strängare EU-normen för nya bilar.

En av lösningar heter AdBlue med tekniken selektiv katalytisk reduktion som ger 90 procent lägre nivåer av skadliga kväveoxider. Det kanske kan kännas som hokus-pokus men den här vätskan minskar utsläppen radikalt. Arne Hörvallius, produktteknisk expert på Audi förklarar vad det handlar om.

Vad är AdBlue?

Det är en vätska som består av 67 procent avmineraliserat vatten och 33 procent kemiskt framställt urea.

Vilken effekt har vätskan?

När man använder AdBlue omvandlas runt 90 procent av kväveoxiderna till rent kväve och vatten. Kväve finns redan naturligt i luften – 78 procent av vanlig luft består kväve. Kväveoxid, däremot, är det ämne som mest bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon.

Hur fyller jag på AdBlue?

AdBlue kan du köpa via din Audi-återförsäljare, som också kan hjälpa till med påfyllningen. Många tankställen har också AdBlue på pump och nästan alla har vätskan på dunk. Det viktigt att inte tanka diesel i AdBlue-tanken – eller vice versa – då de olika systemen kan ta skada av varandra. Själva tankningen görs enkelt via tankröret bredvid den vanliga bränslepåfyllningen.
adblue03_16_9.jpg

Hur ofta behöver jag fylla på?

Du behöver fylla på Ad Blue ungefär mellan var 800:e och var 1000:e mil, beroende på bilmodell och tankstorlek. Bilen indikerar i god tid att det är dags. Förbrukningen varierar också efter körsätt och temperatur, men en normal snittförbrukning är ungefär 2 liter per 100 liter diesel, vilket ger en merkostnad på knappt 10 öre per mil.

Vad händer om jag inte fyller på?

Du måste fylla på, för om AdBlue-tanken är tom fungerar inte avgasreningen som den ska. Du kan fortsätta att köra även om vätskan är slut, men sedan går bilen inte att starta igen, om inte vätskan fylls på.

Vilka bilar har en AdBlue-tank?

AdBlue-tekniken finns i ett stort antal av Audis nya modeller med dieselmotorer, förutom i några undantag. På de modeller hos Audi som inte har AdBluetekniken klarar man av utsläppskraven utan extra tillsatser.

Text: Erik Gustafsson och Eva Brandsma | Illustration: Audi AG
Källa: Audi Magasin 03/2016