20171109-audi-e-diesel-labor-1300x551.jpg

Audi e-diesel – gjord på sol, vind och vatten

Nu har Audi lyckats framställa ett bränsle som kan infria löftet om en fossilfri framtid: förnybar diesel. Gjord på ren el, vatten och koldioxid.

Vid en pilotanläggning i tyska Dresden har Audi lyckats framställa fossilfri diesel. Huvudingredienserna är koldioxid och vatten. Men utvecklingen av det som Audi kallar för e-bränslen påbörjades redan 2009. Den gemensamma nämnaren för e-bränslen är att de är koldioxidneutrala – men också fossilfria. Prefixet ”e” står för erneuerbar, alltså förnybar på tyska.

Mottagare av Stora Förnybarhetspriset

Det första lyckade exemplet blev Audi e-gas, förnybar metangas som kan driva A3 Sportback g-tron och A4 Avant g-tron. Gasen produceras av överbliven vindkraftsel och överbliven koldioxid från en biogasanläggning, i den tyska staden Werlte. Initiativet har uppmärksammats utanför Tysklands gränser, och 2013 fick Audi ta emot Stora Förnybarhetspriset från organisationen Svensk Vindenergi. Men ambitionerna slutar inte där. Förra året lyckades alltså Audi framställa förnybar diesel, e-diesel.
Audi får Stora Förnybarhetspriset 2013

"Blue crude"

Att framställa Audis e-diesel är en tillverkningsprocess i flera steg men kräver egentligen inte mer än vatten, elektricitet och koldioxid. Genom en högtempererad elektrolys delas vattnet upp i syrgas och vätgas. I nästa steg används vätgasen tillsammans med koldioxid för att bilda vätskan ”blue crude”, en energibärare som består av en lång kolvätekedja. ”Blue crude” kan sedan bearbetas i ett raffinaderi för att bli ett väl fungerande bränsle – fritt från svavel och aromatiska kolväten. Om det går att öka storskaligheten i tillverkningen, utan att energiförbrukningen stiger och priset till konsument ökar, har bränslet enorm potential. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta skulle förenklas, eftersom andelen dieselbilar redan är stor och vanlig diesel är både blandbar och helt ersättningsbar med e-diesel.
e_diesel_16_9.jpg
 1. Ekologisk elproduktion
  Elen som används i produktionen av e-diesel kommer uteslutande från förnybara källor, som vindkraft eller solenergi.
 2. Elektrolys
  Vid en elektrolys i hög temperatur omvandlas förångat vatten till vätgas och syre. Syret släpps sedan ut i atmosfären, medan vätet matas in i en reaktor.
 3. Omvandling
  Vätskan "blue crude" skapas från koldioxid och väte i en tvåstegsprocess:
  - Från väte och koldioxid skapas en syntesgas bestående av kolmonoxid, väte och vatten.
  - Vid en kemisk reaktion bildar syntesgasen en flytande energibärare, "blue crude", sombestår av en lång kolvätekedja.
 4. Process
  Beroende på användningsområde kan "blue crude" bearbetas i ett raffinaderi. Produkten av denna raffinering är e-diesel.

Direkt luftintag

Audis samarbetspartner Climeworks har en anläggning som ska filtrera ut koldioxid från den omgivande luften för att sedan mata in den i konverteringsreaktorn. För närvarande används överbliven koldioxid från en biogasanläggning.

Text: Susanna Johansson | Illustration: Audi AG

O2=Syre
CO2=Koldioxid
H2O=Vatten
H2=Vätgas

"Att framställa Audis e-diesel är en tillverkningsprocess i flera steg, men kräver egentligen inte mer än vatten, elektricitet och koldioxid."