jan-rapp-biogasakademin_hero.jpg

Audi G-tron - rent skräp i tanken

Audi G-tron - rent skräp i tanken

Att köra på biogas är idag det mest miljövänliga och smartaste vi kan göra. Drivmedlet, gjort på bland annat matavfall, löser nämligen fler problem samtidigt. Tekniken är mogen och Sverige ligger långt före alla andra, menar Jan Rapp, Biogasakademin.

– De matrester du slänger i komposten där hemma kan omvandlas till det mest miljövänliga drivmedlet för bilar. Det låter för bra för att vara sant, men så är det.

Läkaren Jan Rapp har blivit något av Sveriges talesperson för biogasbilar. Han talar sig varm om denna teknik där organiskt avfall – som till exempel matrester, avlopp, eller gödsel från jordbruk – kommer till nytta i tillverkning av en gas som driver bilar och fartyg lika bra som naturgas – men utan utsläpp av fossil CO2.

22 miljoner gasbilar i världen

Själva gasbilstekniken är väl beprövad och enligt Jan Rapp rullar det över 22 miljoner gasbilar över hela världen.
– Vi är lite mer ovana vid gas i Sverige och kanske därför lite försiktigare. I många andra länder, som runt Medelhavet, är det vardag att till exempel laga mat på gas. Då blir steget inte lika långt att också köra på gas.

97-procentig metangas

Det unika i Sverige att vi här har en väl utvecklad teknik för att framställa biogas av bland annat hushållens matrester. Fem miljoner svenskar i 200 kommuner sorterar i
dag sitt matavfall. Efter tre veckor i en biogasanläggning har avfallet släppt i från sig 65-procentig metangas. Gasen samlas upp och koncentreras till 97-procentig metangas – som kan ersätta naturgas i fordon och industri. Med den avgörande skillnaden att biogasen är helt fossilfri.

Lägre utsläpp, gödsel och jobb

– Vi löser flera problem samtidigt när vi använder biogas. Vi tar tillvara avfallet från hushållen och får tillgång till drivmedel med mycket låga utsläpp. Dessutom fungerar resterna från biogastillverkning utmärkt som ekologisk gödsel. Biogasproduktion ökar på så vis möjligheterna att närodla bra mat på svenska gårdar. Pengar som annars betalar för bensin och diesel gjord på importerad olja ger istället jobb i kommunen. Biogas är bra både för ekonomin, för miljön och klimatet.

Var fjärde taxi gasdriven

I Sverige finns idag 50 000 gasdrivna fordon; var fjärde taxi i landet och var sjunde buss drivs redan på biogas. Men Jan Rapp menar att det inte finns något som hindrar att betydligt fler privatbilister skulle köra på biogas. Bara i Stockholm har produktionskapaciteten av biogas senaste året ökat med motsvarande 20 000 bilars förbrukning.

– Sverige har kommit längst vad det gäller biogasframställning. Vi är 20 år före större delen av världen. Snabb utveckling i Nordamerika har gjort att amerikanska bilar 2015 tankade hundra gånger så mycket biogas som 2011, men världens mest avancerade anläggning för biogasproduktion finns i Göteborg. Vi har haft hållbarhet på agendan längre än de flesta, vi har forskat och investerat massor i tekniken. När nu världens länder i Paris kommit överens om att försöka lösa klimatproblemet i tid är också intresset för svensk biogasteknik mycket stort.

Varför kör då inte fler privatbilister på biogas?

– Jag tror att mycket handlar om marknadsföring. Eller brist på. Och att återförsäljarna hos bilhandlarna inte säljer in gasbilarna.

Vad krävs för att biogasbilarna skulle öka?

– Självklart ska svenska miljöbilssubventioner omfatta gasbilar. Det bästa valet för miljön ska vara ekonomiskt fördelaktigt.
I dag går det bra att köra gasbil från Gävle och söderut, undantaget västra Värmland. Norrut i landet är tankmöjligheterna begränsade, så där behövs fler mackar. På Gotland, i Östergötland, Västervik och Härnösand tankar du redan nu i princip 100 procent biogas. Snittet för hela landet stiger för varje år och var 2015 uppe i 72 procent. Det är världsrekord; Kalifornien kom upp i 50 procent. Ju mer efterfrågan det är på biogas desto fler tankställen kommer det att byggas och desto renare biogas får vi.

Varför är det fortfarande så okänt för de flesta bilister hur bra det är att köra på biogas?

– Nästan ingen svensk vet att när sex miljoner av oss går på toa så tillverkar din kommun världens smartaste bilbränsle av det. Kommunen som investerat skattepengar i den världsledande tekniken har ingen budget för att göra reklam för drivmedel; de äger inga nationella drivmedelsbolag. Eftersom de personbilsmärken som har gasbilar inte är svenska ordnas inga stora motormässor eller kampanjer för gasmodeller. Det är bara i Sverige och Kalifornien man tack vare biogas får så låg klimatpåverkan med gasbilar. För att väga upp det här krävs marknadsföring, opinionsbildning och kloka politiska beslut.

Finns det ett konkurrensförhållande mellan el- och gasbilar?

– Man kan jämföra med livsmedel: köper alla i kommunen tomater från Kanarieöarna och kött från Argentina går ekobönderna i länet i konkurs, och då har vi snart inga lokalproducerade, svenska livsmedel kvar. Biogas är helt överlägset för tung trafik men funkar perfekt även för taxi och personbilar. Väljer kommunen elbussar och bilköparna elbilar finns ingen ekonomi i att samla in matavfall och göra biogas och då tappar vi ett tekniskt ledarskap inom en produktion hela världen behöver: hållbar ersättning för fossil energi. Det vore, milt uttryckt, väldigt dumt. Visst, utvecklingen vi ser inom eldrift är beundransvärd och häpnadsväckande. Men kombinationen gasdrift och biogas är faktiskt, än så länge, ännu smartare. Den löser fler problem. Och är billigare, vilket är viktigt i hela Sydamerika och Asien vars trafik också behöver ställas om från diesel och bensindrift.

Text: Eva Brandsma | Foto: Mattias Bardå
Källa: Audi Magasin 01/2017

Sex frågor om gas och gasbilar

 1. Är gas farligt?
  Det är mindre risk för bränder med gas än med bensin. Gas har en antändningstemperatur på över 500 grader, medan bensin antänds vid 218 grader. Metangas är lättare än luft, vilket innebär att läckande gas försvinner upp i luften. Moderna gastankar görs i flerlagers kompositmaterial som är testade för att klara högre tryck än de används för.
 2. Har gasbilar dålig räckvidd?
  Gasbilar har lång räckvidd på grund av dubbla tanksystem. När gasen tar slut går motorn automatiskt över till bensindrift.
  Med en Audi A3 Sportback g-tron kommer du 1 300 km, varav 400 av dem på gas, enligt EU-norm. Audi A4 Avant g-tron har en räckvidd på cirka 950 km, varav 500 av dem på gas.
 3. Saknas det möjligheter att tanka gas?
  Det finns 165 tankställen i Sverige. I Stockholm/Mälardalen, på västkusten, i Skåne, i Östergötland och på Gotland är det lätt att hitta mackar. Längre norrut är möjligheterna att tanka gas betydligt sämre. Nära 100 procent biogas finns att tanka på Gotland och i Östergötland, Västervik och Härnösand.
 4. Är bagageutrymmet litet?
  Audi A4 Avant g-tron har näst intill lika stort bagageutrymme som motsvarande modell med annat drivmedel. Bagagegolvet i Audi A3 g-tron är bara några centimeter högre än en ren bensin- eller dieseldriven A3 Sportback.
 5. Är det krångligt att tanka?
  Tankning är det enda som skiljer att köra gasbil från en "vanlig" bensin/dieselbil. Munstycket fungerar lite annorlunda men det går fort att lära sig hur man fäster och lossar det. Ventilen för gastanken sitter under tanklocket precis intill bensintanken.
 6. Är gasbil det mest miljövänliga alternativet?
  Om du kör på 100 procent biogas är utsläppen när nog noll – eller 90 procent mindre per kilowatt timme jämfört med bensin eller diesel.
  I Sverige består cirka 70 procent av all fordonsgas av biogas. Utsläppen per kilowatt timme är ungefär 70 procent lägre om du kör en gasbil än en konventionell diesel eller bensindriven bil.
  I dag går det inte att tanka ren naturgas i Sverige, vilket däremot är vanligt i Europa. Även på naturgas är utsläppen dock cirka 30 procent mindre än andra fossila drivmedel.

  Enligt Fredrik Svensson på Energigas Sverige är det missvisande i den tekniska beskrivningen av en gasbil, eftersom beräkningarna av utsläpp grundar sig på naturgas, det vill säga fossilgas, som drivmedel. Tekniskt sett fungerar bilen likadant på 100 procent biogas som på 100 procent naturgas – men det är stor skillnad på vad som kommer ut ur avgasröret.