Arbetar för en fossilfri framtid

Arbetar för en fossilfri framtid

Mattias Goldman blev utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige våren 2016 Som vd för tankesmedjan Fores och grundare av 2030-sekreteriatet har han länge arbetat för en fossilfri framtid. Audi är ett bra exempel på företag som satsar brett på miljön. Många fler borde ta efter.

De senaste åren har Mattias Goldman gjort en kometkarriär som hängiven miljöarbetare, blev 2016 utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige av Aktuell hållbarhet (före detta Miljöaktuellt och Miljörapporten). Detta före dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson, som fick nöja sig som tvåa på listan.

– Det är en stor ära och förpliktelse att leva upp till, säger Mattias Goldman samtidigt som han nu fått än mer energi att arbeta för global och långsiktig hållbarhet.
Läs mer på www.aktuellhallbarhet.se

Vad är 2030-sekretariatet?

– 2030-sekreteriatet vill vara en samlande kraft och pådrivare för att målen, som ställs upp i utredningen Fossiloberoende fordonstrafik, nås på utsatt tid. Vi vill visa beslutsfattare, och allmänhet att vi fixar det; att vi klarar att minska fordons­trafikens användning av fossila bränslen med 80 procent till 2030. Sekretariatet vill stryka under att nu är det dags att gå från ord till handling.
Läs mer på 2030-sekretariatet.se

Du talar om tre B:n. Vad är tanken bakom?

– Bilen, bränslet och beteendet. Dessa tre måste förändras och förbättras om vi ska stoppa den globala uppvärmningen. Det är det jag jobbar för.

Spelar det, i ett globalt perspektiv, någon roll vad ett litet land som Sverige gör?

– Ja, symbolvärdet av vad länder som går före gör är stort och viktigt. Lilla Danmark är bäst i världen på vindkraft, Norge har störst andel elbilar i världen. Sverige kan bli bäst på att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafik. För miljön och klimatet är det enormt viktigt – världen behöver förebilder, och här har vi chansen att bli en, som visar att omställningen är tekniskt möjlig och ekonomiskt lönsam. Det handlar om det tredje B:et, om att förändra beteende – vårt och andras.

Hur ska vi nå målet?

– Det handlar om bilarna. Men det handlar inte bara om att bygga nya, snålare bilar, som går på renare, fossilfria bränslen. Det gäller att hitta en klok mix av personbilar, bussar, flyg och andra färdmedel.

Spelar det någon roll vad Audi gör?

– Ja, verkligen. Audi visar att det är lättare än industrin och politikerna trott att framställa bränslen som e-diesel, e-bensin och e-gas med hjälp av elektricitet. Audi är redan i full gång, och ambitionen är att snart nå storskalig produktion.
mattias_goldman_fores02_1_1.jpg

Mattias Goldman, vd för Fores och grundare av 2030-sekreteriatet. ”Audi visar att gränserna mellan bränsleproducenter och bilproducenter håller på att suddas ut. Det är intressant i sig.”, säger han.

Är det inte bättre att använda elen direkt i elbilar med elmotorer?

– Jo, men det finns än så länge väldigt få elbilar ute på gatorna. Fördelen med att använda ren el, till exempel el från vindkraft, för att producera fossilfri bensin och diesel är att de bränslena kan användas i de bensin- och dieselbilar som redan finns.

– Audi visar också att gränserna mellan bränsleproducenter och bilproducenter håller på att suddas ut. Det är intressant i sig. Bilfabrikanterna ser sannolikt detta som en nödvändig utveckling; de vill vara en del av lösningen på klimatproblemen.

Vad bör bilbranschen prioritera i dag?

– De bästa väntar inte på politikerna. De coolaste vågar testa och ta fram lösningar även om politikerna tvekar om regelverket. Audi investerar. Det är bra. Men fler företag skulle behöva göra det. Och de bästa skulle behöva göra mer.

– Trots allt är det i dag företagen som sätter press på politikerna. Förr höll bilproducenterna emot och politikerna drev på. Snacka om game changer.

Vad kan biltillverkarna göra, utöver att bygga miljösmarta bilar?

Audi är ett bra exempel, som jag tycker många andra borde ta efter. De satsar inte bara på bilar som drar mindre bränsle och på egen produktion av fossilfria bränslen. De tar också fram nya modeller för hur vi ska äga och använda bilarna.

Politikerna då, vad ska de göra?

– För det första ska de fatta beslut som gör det lönsamt för konsumenter och bilbransch att göra rätt. De kan till exempel inte vänta sig att folk väljer fossilfria lösningar om det kostar relativt mycket mer att göra det valet.

– Politikerna ska för det andra föregå med gott exempel. Då menar jag inte i första hand att köra miljöbil, sopsortera och välja tåget för längre resor. Nej, de måste gå före genom att se till att myndigheter, kommuner och landsting har en klok policy för resor, och att deras organisationer väljer miljöbilar och andra lösningar som är bra för miljön.

Vilken bil har du själv?

Ingen alls. Jag går, cyklar elcykel och åker kollektivt i stan. På längre resor tar jag ofta tåget. Visst kör jag bil ibland – elbil, laddhybrid eller gas – men jag vill inte äga en.

Text: Bosse Jönsson | Foto: Mats Lundquist

Mattias Goldman, vd för Fores och grundare av 2030-sekreteriatet. mattias_goldman_fores01_1_1.jpg

”Audi visar att gränserna mellan bränsleproducenter och bilproducenter håller på att suddas ut. Det är intressant i sig.”, säger han.

Foto: Mats Lundqvist.

Fores

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan.