1300x551_quattro-q5.jpg

Adblue

Så löser den lilla AdBlue-tanken ett hälsoproblem

Vätskan kan minska utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 80 procent. Under 2017 var 95 procent av de sålda dieselbilarna från Audi utrustade med den avancerade SCR-reningen med AdBlue. Så här fungerar AdBlue för dig som bilägare.

AT140233_large.jpg
Ett problem vid förbränning av fossila bränslen är kväveoxider, NOx, som kan ge höga partikelhalter som är skadliga för vår hälsa.

Men Audi har löst NOx-problemet genom att använda selektiv katalytisk reduktion. Den viktiga beståndsdelen i SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) är AdBlue, en helt giftfri vätska som kan minska utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 80 procent.

Audi har utrustat dieselversionerna av modellerna A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, och Q7 med SCR-katalysator för avgasrening. Vid selektiv katalytisk reduktion sprutas AdBlue in i avgassystemet. När avgaserna hettar upp ureavätskan så omvandlas den till ammoniak och koldioxid. Tillsammans med kväveoxidpartiklarna passerar ammoniaken genom SCR-katalysatorn där ämnena omvandlas till kväve och vattenånga. AdBlue består till 32,5 procent av urea (karbamid) i avjoniserat vatten.
V6_TDI.JPG

Hur ofta behöver man då fylla på systemet?

Du behöver inte oroa dig för att missa påfyllningen – bilen berättar när det är 240 mil kvar tills tanken är tom. Efter det påminner färddatorn dig var tionde mil.

AdBlue kan du köpa via din Audi-återförsäljare, som också kan hjälpa till med påfyllningen. Många tankställen har också AdBlue på pump och nästan alla har vätskan på dunk. Det viktigt att inte tanka diesel i AdBlue-tanken – eller vice versa – då de olika systemen kan ta skada av varandra. Själva tankningen görs enkelt via tankröret bredvid den vanliga bränslepåfyllningen.

Vad händer om jag inte fyller på?

Du måste fylla på, för om AdBlue-tanken är tom fungerar inte avgasreningen som den ska. Du kan fortsätta att köra även om vätskan är slut, men sedan går bilen inte att starta igen, om inte vätskan fylls på.
563x317_AA4_A_151007.jpg

Audi har utrustat dieselversionerna av modellerna A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, och Q7 med SCR-katalysator för avgasrening.