Framsäten elektriskt inställbara inklusive minnesfunktion för förarsätet

Elektrisk inställning av säteshöjd, säteslängsposition, sätes- och ryggstödslutning (elektriska 4-vägs svankstöd) med minnesfunktion för förarsidan. 2 lagringsplatser för de elektriskt inställbara framsätena och ytterbackspeglarna, kan sparas och laddas via minnesknapparna i dörrinklädnaden. Dessutom sparas den senaste sätespositionen automatiskt i den personliga profilen. Under din personliga profil sparas en mängd inställningar i bilen som t.ex. ergonomi-, Infotainment- eller chassiinställningar såsom sätespositionen, rattstångens position (om sådan har beställts) och spegelpositionen. I bilen går det att skapa upp till 6 personliga profiler och en gästprofil. Den senast aktiva profilen tilldelas bilnyckeln som använts när bilen lämnas och blir låst.