Utöver innehåll i Innerbelysning (QQ0) innehåller Interiörbelysningspaketet även vitt ljus för: interiörbelysning i dörrinklädnaden fram/bak, belysning ur de utvändiga dörrhandtagen fram/bak samt interiörbelysning i mittkonsolen fram.