Laddning Audi e-tron - räckvidden för vår nya elbil - Audi Sweden > Audi e-tron Sportback > e-tron > Audi Sverige

Din Audi e-tron Sportback

 • Laddning

  Bränsleförbrukning, blandad körning*: 25,8–21,3 kWh/100 km
  CO₂-utsläpp, blandad körning*: 0–0 g/km
  1920x1080-audi-e-tron-sportback-my2021-191025_1.jpg

Laddning

Bränsleförbrukning, blandad körning*: 25,8–21,3 kWh/100 km
CO₂-utsläpp, blandad körning*: 0–0 g/km
1920x1080-audi-e-tron-sportback-my2021-191025_1.jpg

Smart laddning ger din elbil rejäl räckvidd

Audi e-tron är början på en ny epok för Audi, eftersom märket nu går från att vara en klassisk biltillverkare till att bli en systemleverantör för mobilitet. Tack vare ett omfattande utbud av laddningsalternativ med smarta lösningar för laddning hemma och på resan, kan kunderna utnyttja fördelarna med elbil fullt ut utan att behöva göra avkall på något.

Räckvidd e-tron

Laddar du din Audi e-tron Sportback på natten och kör iväg nästa morgon med fulladdat batteri har elbilen en räckvidd på upp till 446 km i den realistiska WLTP-körcykeln. Ska du ut på semester eller längre resor är e-trons räckvidd inte heller ett problem då det finns ett stort antal offentliga laddningsstationer i Europa där Audi e-tron kan laddas. Ett antal som dessutom växer löpande.

Med vårt speciella laddabonnemang e-tron charging services förenklas dessutom hela processen för dig som e-tron-ägare. Då har du nämligen bara ett enda avtal – och ett kort – som ger dig tillgång till Europas laddningsstationer.

Aud e-tron räckvidd

Ladda hemma

Hjälp hela vägen

Audi har valt Bee som samarbetspartner. Det innebär att när du när du köper en nye-tron kan du beställa en smart laddbox med standardinstallation från Bee direkt hos din återförsäljare. Med laddboxen laddar du bilen snabbt och säkert hemma och kan börja varje dag med fulladdade batterier. När laddboxen är installerad och redo att användas, får du dessutom tillgång till laddhjälp från Bee´s kundservice, dygnet runt, hela veckan.

Ladda på resan

Var laddar jag min Audi e-tron?

Det går inte att lansera en av marknadens ledande elbilar utan att ta ansvar för laddningsmöjligheterna. Vi vill ge dig friheten att kunna köra långa sträckor, ladda när du tar en paus och såklart ha en station hemma. Därför finns e-tron Charging Service¹ – ett av Europas största nätverk med offentlig infrastruktur för laddning.

Sällsynt smart reseplanering

Längre resor kan planeras antingen i myAudi-appen eller direkt i bilen. I båda fallen visas rutten för kunden med nödvändiga laddpunkter för att nå destinationen. Navigationssystemet tar hänsyn till både batteriets laddstatus och trafiksituationen och tar med nödvändig laddtid i beräkningen av ankomsttiden. Systemet innehåller placeringen av DC-laddstationer i Europa där Audi e-tron kan laddas med likström, liksom de flesta AC-stationer för laddning med växelström. Reseplaneringen innehåller information om laddstationerna, till exempel deras effekt och – under förutsättningar att laddarna är konfigurerade för det – om de används eller är ur funktion.

e-tron

e-tron Charging Service

e-tron Charging Service ger dig tillgång till ett av de största offentliga laddningsnätverken i Europa. Med tjänsten e-Roaming kan du ladda bilen i 16 olika länder med ett enda avtal, och nätverket byggs hela tiden ut.

Ett avtal, ett kort, en åtkomstpunkt – i 16 europeiska länder. Med ett enda avtal blir laddningen extra bekväm för Audi e-tron-ägare, då det inte tillkommer några extra avgifter för laddning utomlands. Enhetliga och transparenta avgifter gör det enkelt och bekymmersfritt att köra elbil.

e-tron
 • 1920x1080-ionity_image_5-1.jpg
  myAudi-appen²

  Med myAudi-appen får du möjligheten att planera din rutt och en översikt av alla laddningsstationer i nätverket. Dessutom påbörjar du laddningen av din e-tron via appen och kan alltid kontrollera aktuell laddningsnivå här.

 • 1920x1080-L1005410_v03.jpg
  Laddningskortet

  Som Audi e-tron-ägare kan du aktivera laddningsstationerna med e-tron Charging Service¹-laddningskortet eller med myAudi-appen. Identifiering och fakturering sköts automatiskt i bakgrunden så att allt ska ske så smidigt som möjligt.

Ordlista

Ordlista för laddteknik
Växelström
Växelström (AC) kommer från vanliga schuko-vägguttag för hushållsbruk. De levererar en konstant ström på 10 ampere och 16 ampere under kortare perioder. Med en spänning på 230 volt är effekten begränsad till 2,3 respektive 3,6 kW. Med växelström ändrar elektronerna kontinuerligt riktning med en frekvens på 50 Hz, dvs. 50 gånger per sekund. Denna rörelse fram och tillbaka kallas fas. 230 V växelspänning är enfas.
Trefasspänning
Trefasspänning är trefas växelspänning med faser som är förskjutna med 120 grader. Detta möjliggör ett kontinuerligt kraftflöde och utveckling av kraftiga roterande magnetfält. Elektriska apparater i hela världen drivs med trefasspänning eftersom den är enkel att omvandla. I hemmet kopplas enheter som förbrukar mycket ström, till exempel köksspisar, till röda trefaskontakter med fem stift och en spänning på 400 volt. Strömmen är vanligtvis 16 eller 32 ampere och tillhörande effekt 11 resp. 22 kW.
Likström
Likström, DC, har som namnet antyder en elektriskt ström som rör sig i samma riktning till skillnad mot växelström. När det gäller DC-laddning jämfört med AC-laddning för din bil har DC-laddning ofta högre spänning och ström vilket resulterar till en kortare laddningstid.
AC-laddning
Både hemma och på laddstationen är effekten begränsad till 22 kW eller i vissa fall 43 kW vid laddning av en elbil med växelström via typ 2-uttag som är vanliga i Europa. AC-laddaren i bilen är därmed en begränsande faktor. Växelriktaren som konverterar trefasström till likström till batteriet, kan bara hantera en viss effekt mätt i kW. Ju högre den är, ju mer spillvärme produceras, vilket minskar effektiviteten. För att sådana förluster ska bli så låga som möjligt har trefasladdaren i Audi e-tron integrerats i lågtemperaturkretsen.
DC-laddning
AC-laddaren i bilen är inte relevant under laddning med likström. Elektriciteten strömmar från DC-laddaren som är integrerad i stolpen via CCS (Combined Charging System) och direkt till batteriet. Detta möjliggör stor kraft, även om det även här produceras värme på grund av internt motstånd i batteriet. Audi kyler högenergibatteriet under laddning för att uppnå laddeffekter på upp till 150 kW på DC-snabbladdstationer, till exempel de i Ionity-nätverket. Hos alla litiumjonbatterier sjunker laddhastigheten avsevärt när laddnivån överstiger 80 procent. Snabbladdning kallas också högeffektsladdning (HPC – högeffektsladdning).
Effektelektronik
Högenergibatteriet levererar likström. Elmotorerna använder trefasström. Därför är alla elmotorer anslutna till en effektmodul som omvandlar elektriciteten. Med en volym på 5,5 liter och en vikt på 8 kg är effektmodulerna till Audi e-tron väldigt kompakta. Båda har ett sätt att övervaka elmotorn och är integrerade i temperaturhanteringssystemet för de elektriska enheterna. De är mycket dynamiska, läser av sensordata 10 000 gånger per sekund och skickar ut aktuella värden för elmotorerna.
Asynkronmotor
En trefas asynkronmotor består av främst två delar: den yttre, fasta statorn och rotorn inne i denna. Statorn har en laminerad kärna lindad med koppartråd, vanligtvis i tre slingor som trefasen till trefasströmmen kopplas till. När man tillför spänning uppstår ett (roterande) magnetfält. Detta fält rör sig i en cirkel och framkallar ett annat magnetfält i rotorns trådar. Rotorn rör sig med fältet, men med något varierande hastighet, dvs. asynkront. Om rotorn går långsammare än det roterande magnetfältet fungerar elmotorn i bilen som en drivmotor. Om fallet är det motsatta blir den en generator och omvandlar kinetisk energi till elektrisk energi.
Värmepump
En värmepump kan värma upp och kyla ned mycket effektivt genom att absorbera värme från omgivningen. I Audi e-tron använder den spillvärme från elektriska komponenter för att transportera hela 3 kW termisk energi. Värmepumpen är inte en separat fysisk komponent, utan snarare en behovsdriven anslutning mellan kylvätskekretsen och lågtemperaturkretsen.