Framsäten, elektriskt inställbara, med minnesfunktion för förarsätet

Sitthöjd, position framåt/bakåt och sitsens och ryggstödets vinkel kan ställas in elektriskt utifrån förarens och framsätespassagerarens individuella behov. Minnesfunktionen för förarsidan ger två förinställningar för varje användarprofil till de elektriskt inställbara framsätena och ytterbackspeglarna. Inställningarna kan sparas och aktiveras via minnesknappen. Dessutom sparas den senaste sätespositionen automatiskt i den personliga profilen. Easy entry gör det lättare för föraren att stiga in och ut. När tändningen är avstängd flyttas förarsätet tillbaka när förardörren öppnas. En mängd inställningar, som ergonomi, infotainment eller upphängning, lagras i den personliga profilen i bilen. De inkluderar även inställningar för sätesposition, rattstångsläge (om beställt) och speglarnas position. Upp till sex personliga profiler och en gästprofil kan ställas in i bilen. Den profil som var aktiv senast tilldelas den bilnyckel som används när man stiger ut och låser bilen. När man kommer in i bilen visas en personlig hälsning i Audi virtual cockpit. Inställningarna för den personliga profil som tilldelats den använda bilnyckeln läses in.