1300x551_connect_neutral.jpg

Tillgänglighet

Tillgången till de tjänster som stöds av Audi connect varierar från land till land.

Tjänsterna tillhandahålls under en period av minst 12 månader räknat från det datum bilen levererades. För att använda de olika tjänsterna, kan det beroende på den aktuella Audi-modellen först krävas en registrering/aktivering av tjänsten ifråga, och i vissa fall även en inledande konfigurering på myAudi-plattformen på adressen www.audi.com/myaudi. Enskilda tjänster kräver en inledande aktivering i bilen. För de tjänster som kräver en inledande aktivering (på www.audi.com/myaudi eller i bilen) gäller en användarlicens om 36 månader räknat från aktiveringsdatumet (förutsatt att aktivering sker inom 6 månader från det att bilen levererades, i annat fall kommer användarlicensens löptid att förkortas med motsvarande tid). Beroende på Audi-modell, ger Audi connect tillgång till Facebook och Twitter. Konstant tillgänglighet kan ej garanteras. För detta ansvarar Facebook och Twitter. För mer information om Audi connect, gå in på www.audi.com/connect eller tala med din Audi-återförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om abonnemang.
myAudi – tjänster för dig 320x160-myAudi.jpg

Här hittar du som äger en Audi anpassade tjänster och förmåner för dig och din bil.