Vanliga frågor och svar > Audi connect > Audi Sverige

Vanliga frågor och svar

 • 1400x438_ADIV_P_121109.jpg
1400x438_ADIV_P_121109.jpg

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du först de vanligast förekommande praktiska frågor om Audi connect som ställs till vår kundservice. Dessutom finns information om juridiska frågor, tillgänglighet av tjänsterna och tekniska detaljer.

Jag kan inte hitta vart jag förnyar min Audi connect licens?
Kontakta supporten för Audi Connect / myAudi så hjälper vi dig att förlänga licensen.
Audi Connect formulär
Vart ska jag mata in den 10-ställiga fordonskoden?
För att få tillgång till Audi connect fjärrstyrda tjänster så ska du upprätta ett huvudanvändaravtal genom att mata in den 10-ställiga fordonskoden i bilens infotainmentsystem. (Närmare beskrivning finns i instruktionsboken).
Jag har problem att registrera den 10-siffriga koden från nyckelbrickan.
Det står Ø och jag vet inte hur man får fram det specialtecknet.
Den 10-ställiga fordonskoden kan innehålla specialtecken, bla Ø ska inte skrivas som 0 (noll) eller O (bokstaven O). Specialtecknet hittas genom att hålla in O.(bokstaven O)
Jag har tappat bort den 10-siffriga fordonskoden, hur får jag en ny?
Om du tappat bort koden alternativt spärrat kontot genom att skriva fel 10 gånger så kan koden beställas via en auktoriserad Audi verkstad.
Hitta närmaste Audi verkstad
Vart ska jag mata in den 8-ställiga myAudi PIN-koden?
För att få tillgång till Audi connect infotainment-tjänster så krävs det att den 8-ställiga myAudi PIN-koden registreras i bilens infotainmentsystem. Den 8 ställiga koden genereras när du skapat ett konto och lagt till bilen på myAudi.
Jag kan inte starta värmaren via Audi MMI-connect appen, vad gör jag för fel?
Om du inte kan starta värmaren via Audi MMI-connect app så kan vi erbjuda följande tips,

1. Säkerställ att du har optimal anslutning i telefon samt att bilen står på en plats med bra mottagning.

2. Ominstallera MMI-connect appen.

3. Ibland kan flera försök behövas innan funktionen kommer igång.

Om du får ett meddelande om att den inte kunde startas, avvakta en liten stund och testa sedan igen.
Kan jag ändra mejladressen till mitt Audi connect-konto?
Nej det är inte möjligt att ändra mejladress till sitt Audi connect-konto på grund av säkerhetsskäl. Skapa ett helt nytt konto med en ny mejladress.
Är det möjligt att eftermontera Audi connect?
Nej det är inte möjligt.
Vilka tjänster har min bil, finns det någon tjänsteöversikt på hemsidan?
Nej, men du kan se dina tjänster när du loggat in på din sida på ditt myAudi-konto.
Hur återställer jag lösenordet till mitt myAudi-konto?
Du kan återställa lösenordet genom att gå in på myAudi webbportal och klicka på ”Glömt ditt lösenord”.
myAudi webbportal
Jag har glömt min 4-siffriga säkerhets PIN för att fjärrstyra tjänster i MMI appen, hur återställer jag PIN-koden?
Logga in på ditt myAudi konto via webbportalen och klicka på ”Användarhantering för Audi connect” >”Ändra PIN-kod” > ”Glömt din PIN-kod”
Jag kan inte fastställa huvudanvändare, vad gör jag för fel?
Tändningen måste vara på när huvudanvändare bestäms via MMI:n i bilen. Viktigt att tänka på är att du använder samma användarnamn (mejladress) som till webbportalen. Den 10-ställiga fordonskoden innehåller specialtecken, bla Ø ska inte skrivas som 0 eller O.
Jag har Audi connect som tillval till min bil och nu vill jag använda tjänsten "Nyheter Online". Jag har dock problem att lägga till en del RSS-flöden.
Säkerställ att du har rätt länkar och att dessa läggs in via myAudi-sidan. Om du anger en felaktig eller en inte aktiv RSS-länk kan du få felmeddelanden. Exempel, adresser med ”http” accepteras inte utan ange adress med ”https”.

Se exempel :
1) Fungerar inte: http://www.svt.se/nyheter/rss.xml
2) Fungerar: https://www.svt.se/nyheter/rss.xml


Juridiska upplysningar, tillgänglighet och tekniska krav

Juridiska upplysningar
Audi connect-tjänster kan endast användas med mobiltelefonabonnemang som omfattar datatrafik, och endast inom mobiltelefonnätets täckningsområde. Vid mottagning av data via internet kan, beroende på mobiltelefonabonnemang, extra kostnader tillkomma, speciellt vid användning i utlandet. P.g.a. de stora datamängderna rekommenderas starkt ett fastprisavtal med mobiloperatören! Mer information lämnas av din mobiloperatör.

Audi connect finns tillgängligt i alla europeiska länder utom Turkiet, Malta, Cypern och Island. I Ryssland: endast i stor-Moskva-området och St. Petersburg. I vissa fall krävs ett separat, avgiftsbelagt mobiltelefonavtal för att kunna utnyttja Audi connect-tjänsterna och bilens WLAN-hotspot. Mer information lämnas av din mobiloperatör. Din Audi-återförsäljare informerar gärna om vilka Audi connect-tjänster du kan få tillgång till i din bil.
Tillgänglighet
För att kunna använda Audi connect-tjänsterna krävs tillvalen Audi biltelefon online och MMI® Navigation plus (för A1, A4, A5, Q3 och Q7. För A3, A6, A7 och A8: tillvalet MMI® Navigation plus med MMI® touch). Placera SIM-kortet i MMI-systemets SIM-kortsuttag eller registrera den privata mobiltelefonen i MMI® som ”Biltelefon” via SIM Access Profile.
I. Tekniska krav

Vad krävs för Audi connect?

En grundläggande förutsättning för Audi connect är ”MMI navigation plus” i kombination med ”Bluetooth-biltelefon online” som ger tillgång till material online via ett SIM-kort.För att säkerställa att åtkomst är möjlig, måste datatjänsterna vara tillgängliga för SIM-kortet så att dataöverföring kan upprättas. För de flesta SIM-kort sker detta helt automatiskt så fort man matar in PIN-koden. Ett annat krav är att det måste finnas tillgång till en nätverksanslutning.


Går det att i efterhand konvertera utrustningen Audi handsfree till Audi biltelefon online?

För närvarande är det tyvärr inte möjligt att konvertera utrustning som inte är Audi connect-kompatibel till modulen ”Audi biltelefon online”.

II. Telefon, SIM-kort och Audi connect-användning

Går det att använda Audi connect och samtidigt använda telefonen?

Beroende på det aktuella nätverket, går det att använda Audi connect-tjänsterna samtidigt som man telefonerar:

 • UMTS-nätverk (3G): Datatjänster kan användas även när man telefonerar.
 • GSM-nätverk (2G): Inga Audi connect-datatjänster kan användas samtidigt som man telefonerar.

Kan jag använda Audi connect med en iPhone eller en annan telefon utan SIM Access Profile?

För telefoner som ej har SIM Access Profile, är Audi connect-tjänsterna endast tillgängliga om man använder ett extra multi-SIM-kort. För nuvarande Audi-modeller med Audi connect-tjänster, är det också möjligt att ha åtkomst till de kontakter som är lagrade på den via en Bluetooth-anslutning till telefonen.

Vilket SIM-kort krävs?

I princip kan man använda alla fungerande SIM-kort som också har dataöverföring aktiverad. Under vissa förhållanden, kan en del SIM-kort visa sig inte fungera. Speciellt gäller detta kontantkort som kräver inloggning via en webportal till mobiltelefonoperatören. När det gäller kort där datavolymen är begränsad, kan dessutom vissa inskränkningar förväntas.

Kan jag fortfarande ta emot samtal samtidigt som jag använder Audi connect-datatjänster?

I telefoninställningarna (TEL >> Settings), går det att ställa in ”telephone mode” genom att välja en av tre olika ”switch settings”:

 • Automatic (standardinställning)
 • ”Telephony optimsed” (optimerad för telefoni)
 • Data services optimised (optimerad för data)

De olika inställningarna påverkar användandet av Audi connect-tjänsterna på följande sätt:”Automatic”:

Automatic:
Beroende på vilka nätverk som finns tillgängliga, registreras systemet endera i UMTS (3G) eller GSM (2G) -nätverket. Förutsatt att det finns tillgång till ett UMTS-nätverk från den valda mobiloperatören i det aktuella området, registreras systemet i detta nätverk. I ett GSM-nätverk är tillgången till Audi connect-datatjänster begränsad. I vissa GSM-nätverk är det inte möjligt att använda WiFi-hotspoten, detta för att säkerställa att telefonen alltid kan nås. Vid användande av WiFi-hotspoten, välj inställningen ”Data services optimised”.

Telephony optimsed:
Systemet registrerar sig endast i GSM-nätverk. Användandet av Audi connect-datatjänster är begränsad. I vissa GSM-nätverk är det inte möjligt att använda WiFi-hotspoten, detta för att säkerställa att telefonen alltid kan nås. Vid användande av WiFi-hotspoten, välj inställningen ”Data services optimised”.

”Data services optimised”:
Beroende på vilka nätverk som finns tillgängliga, registreras systemet endera i ett UMTS (3G) eller ett GSM (2G) -nätverk. Om det finns tillgång till ett UMTS-nätverk från den valda mobiloperatören i det aktuella området, används detta i första hand. Audi connect-datatjänsterna är tillgängliga också i GSM-nätverk, under vissa förhållanden är dock möjligheten att ta emot inkommande samtal begränsad.

III. Audi connect – anslutningsinställningar

Hur kan man se vilket nätverk man är ansluten till för tillfället?

På MMI-displayen kan du se vilken nätverksteknik (UMTS eller GSM) som används för närvarande – en 3G- eller 2G-ikon visas längst ned till höger på displayen, bredvid fältstyrkeindikatorn (mottagningsikonen) på statusraden.

Hur kan jag se om en dataanslutning är aktiv?

Om en anslutning är aktiv, visas pilar ovanför 2G/3G-ikonen på statusraden.


Måste jag själv konfigurera inställningarna för tillgången till data?

För närvarande konfigureras datatjänsterna för de flesta mobiloperatörerna i Europa helt automatiskt. För vissa kan man vara tvungen att göra dessa inställningar manuellt. Detaljerad information rörande detta lämnas av din mobiloperatör.


Hur avaktiverar jag meddelandefönstret för anslutningsinställningarna?

För närvarande konfigureras datatjänsterna för de flesta mobiloperatörerna i Europa helt automatiskt. För vissa kan man vara tvungen att göra dessa inställningar manuellt. Detaljerad information rörande detta lämnas av din mobiloperatör.

Visningen av meddelandefönstret styrs av inställningen för anslutningsinställningarna. Du kan manuellt modifiera inställningarna genom att välja denna post i menyn:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connections >> Connect

Från menyposten ”Connect” kan du därefter välja följande inställningar.

 • ”if requested”: Anslutningen upprättas endast efter att användaren bekräftat detta. Användandet måste bekräftas manuellt för varje enskild tjänst. På detta sätt säkerställs att dataintensiva tjänster (t.ex. WiFi-hotspot eller Google Earth) inte tillåts automatiskt, även om tillfälligt användande av tjänster som Point-of-Interest (POI) -sökning eller information om nyheter, väder och resor är möjlig. För varje ny mobiltelefon som ansluts och/eller varje nytt SIM-kort, måste denna speciella inställning göras individuellt.
 • ”without request”: Dataförbindelsen etableras utan att någon bekräftelse begärs. Detta alternativ rekommenderas för användare som har ett avtal med fastpris för dataöverföring.
 • ”never”: Inga Audi connect-datatjänster kan användas om detta alternativ väljs. När det gäller tjänster som direkt interagerar med användaren (POI-sökning, Audi connect webläsartjänster som t.ex. väder, nyheter, inmatning av destinationer via myAudi eller Google Maps), får användaren information om aktuell inställning. Detta alternativ rekommenderas om det inte finns några datatariffer eller om inga datatjänster tillåts.

Hur kan jag koppla ner en aktiv dataanslutning?

Du kan manuellt koppla ner en aktiv dataanslutning genom att välja anslutningsinställningsalternativet ”never”. Ett annat alternativ är att stänga av ”Audi biltelefon online”. Att ta ur SIM-kortet eller koppla ner mobiltelefonens Bluetooth-anslutning leder också det till att anslutningen avbryts.

Är det möjligt att permanent förhindra dataanslutning?

I telefonmenyn går det att ställa in så att Audi connect inte använder sig av mobildata. Detta alternativ ställs in på följande sätt:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connections >> Connect ”never”

Hur stänger man av data roaming eller hur förhindrar man detta helt?

Roaming stängs av i förvalsinställningarna. Detta kan modifieras och kontrolleras så här:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connections >> Data Roaming

Denna inställning sparas för det aktuella SIM-kortet eller för den mobiltelefon som är ansluten för tillfället.

Hur kan man kontrollera hur mycket data som använts?

I telefoninställningarna finns en ”Online consumption meter”. Du tar fram den på följande sätt:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connections >> Online consumption meter

Denna mätare visar hur mycket data per användare som skickats och tagits emot via ”Audi biltelefon online”. Statistiken kan nollställas. Den nya datavolymen visas i så fall, med början på 0 B, från senaste nollställningsdatum tillsammans med uppgift om datum för den senaste nollställningen. Separat statistik visas för varje enskilt SIM-kort (eller för varje ansluten mobiltelefon). Tänk på att dessa uppgifter inte nödvändigtvis överensstämmer med den period fakturan från din mobiloperatör gäller.

IV. Audi connect-tjänster

>> Destinationsinmatning via myAudi eller Google Maps™

 

Hur matar man in destinationer via myAudi eller Google Maps?

På Audis hemsida www.audi.com (direkt: www.audi.com/myAudi) kan du lägga upp ett personligt konto på myAudi-portalen. Med hjälp av detta konto kan du registrera och administrera dina Audi-bilar (via VIN-/chassinummer).

När du registrerat dina bilar, kan du lägga upp destinationer och skicka dessa via Google Maps. För att göra detta, måste du först använda ditt myAudi-konto för att konfigurera den aktuella bilen för Audi connect-tjänsterna och för att generera en myAudi-PIN-kod. Det här gör du med hjälp av myAudi-funktionen ”Configure connect services”. För att knyta bilen till ditt myAudi-konto måste du mata in den PIN-kod, som skapats på detta sätt, i din bil.

De sparade kontakterna (eller de som skickats från Google Maps) kan redigeras på myAudi-portalen under rubriken ”Administration myAudi destinations” och, sedan de sparats på ditt myAudi-konto, importeras direkt till kontaktlistan. För att göra detta, gå till ”Directory” och välj funktionstangenten ”Save”. Välj därefter ”Import” och sedan ”myAudi account”. Mata därefter in den PIN-kod som skapades på myAudi-portalen när systemet ber dig göra detta. Nu kommer kontakterna att importeras och finnas tillgängliga i kontaktlistan. De kontakter som lagras på myAudi-kontot kan även användas som destinationer för navigationen (”online-destinationer”).

Hur överför jag personliga kontakter från myAudi-portalen till MMI?

Det finns två sätt att skicka personliga kontakter från myAudi-portalen till MMI: De kan laddas både via online-destinationer och via kontaktlistans importfunktion.

Vilken PIN-kod ska användas för Audi connect?

För att använda dina personliga destinationer i myAudi-kontot (www.audi.com/myAudi), måste bilen först knytas till myAudi-kontot en (1) gång. Efter att du på myAudi-portalen under ”Configure Audi connect destinations” matat in bilens VIN-nummer, skapas en 8-siffrig PIN-kod. Anteckna denna.

När du ska använda någon av funktionerna ”Connect destinations” eller ”Import directory from myAudi account”, måste denna PIN-kod matas in (det räcker med 1 gång även här). För att skydda de personliga kunduppgifterna, sparas denna PIN-kod endast för den anslutna mobiltelefonen eller det isatta SIM-kortet. Om kontaktlistan återställs till de förvalda inställningarna, raderas PIN-koden. Därför måste denna i så fall matas in på nytt.

Hur många kontakter kan man importera permanent till kontaktlistan i bilen?

Maximalt kan ca. 100 kontakter importeras permanent från telefonen till kontaktlistan i bilen, däribland max. 50 online-destinationer från myAudi-kontot.

Om det t.ex. redan finns 80 poster i bilens kontaktlista, finns det plats för ytterligare 20 från myAudi-kontot.

>> MMI navigation plus med Google Earth-bilder och Google Street View

 

Varför är alternativet ”Google Earth” nedtonat i kartinställningarna?

Google Earth finns endast tillgängligt efter en komplett systemstart. Det här betyder, att även om Google Earth kan väljas under denna tid (vilket indikeras av ”Google” gråmarkerat på statusraden) går det ännu inte att se satellitvyn. Så snart systemet har initialiserats helt, ändras displayen automatiskt till Google Earth.

Statusen för initialiseringen av Google Earth-kartorna indikeras av Google-ikonens färg på statusraden. En vit ikon visar att Google Earth har laddats in i sin helhet.

Hur kan jag använda tilläggsinformationen i Google Earth-kartan?

Google Earth-kartan innehåller t.ex. Wikipedia-artiklar och panoramafoton. Det finns 2 sätt att öppna dessa på:

 • Styrenhet med pekplatta: För hårkorset till ikonen och peka 1 gång på pekplattan. Ett webläsarfönster med innehåll öppnas nu.
 • Styrenhet utan pekplatta: Flytta markören (hårkorset) till ikonen med hjälp av joysticken, klicka och acceptera destinationen. Fortsätt genom att välja tilläggsinformation på den display som visas. Nu öppnas ett webläsarfönster.

I webläsarfönstret, använd de båda funktionstangenterna längst ned för att gå framåt och bakåt, och bläddra på detta sätt mellan panoramabilderna och Wikipedia-artiklarna.

 • Med hjälp av funktionstangenten överst till vänster anger man att destinationen skall vara den som för tillfället visas på skärmen.
 • Funktionstangenten längst upp till höger öppnar webläsarfunktionerna (zooma, avbryt nedladdning, ladda om resp. acceptera destination).


Hur använder man Google Street View?

För nuvarande modeller finns Google Street View tillgängligt på många platser då bilen står still. En ikon på zoom-displayen visar om Street View finns tillgängligt eller ej. Zoomar man in på Google Earth-kartan förbi den minsta zoom-nivån (30 m) börjar Google Street View att visas. Det här ger tillgång till 3 ytterligare inzoomningsnivåer. Med hjälp av joysticken eller pekplattan kan du rotera vyn vänster/höger och också panorera upp/ner.

>> Audi trafikinformation online

Hur använder man tjänsten ”Audi online traffic information”?

Mottagning av trafikinformation online måste vara aktiverad under INFO >> Settings. Detta alternativ kan ställas in på följande sätt:

Förvald inställning ”off”; alternativt, via TEL >> Settings >> Connections >> Data Connections >> Traffic Data

Förutom visningen av info om trafikflödet finns även en annan kartvy, nämligen ”Traffic”. Denna kan ställas in på samma sätt som Google Earth View och standardvyn:

NAV >> Settings >> Map View

För att göra denna karta tydligare än standardvyn, innehåller den färre färger. Ikonen för Audi trafikinformation online, längst ned till vänster på skärmen, visas endast (på samma sätt som ikonen för TMC/TMCpro) om funktionen ”Dynamiskt undvikande av trafikstockningar” är aktiverad:

NAV >> Criteria >> Dyn. Undvik trafikstockningar

Det aktuella trafikflödet visas med färgade band:

 • Grönt: Trafiken flyter fritt
 • Orange Trafiken flyter långsamt
 • Rött: Trafikstockning

Trafikhinder, som t.ex. vägarbeten, trafikstockningar, avstängningar osv., visas med hjälp av skuggningar på alla kartvyer medan information om trafikflödet endast visas på trafikkartan.

Är det möjligt att aktivera ”Audi trafikinformation online” vid ett senare tillfälle, förutsatt att bilen är aktiverad för Audi connect?

Tyvärr går det f.n. ej att aktivera Audi connect-tjänsten ”Trafikinformation online” i efterhand.

Om en färdväg visas skuggad, vad betyder det?

Vid en aktuell trafikrapport eller ett trafikhinder (t.ex. beroende på vägarbete), visas den färgade vägmarkeringen skuggad (t.ex. grön och svart). Denna typ av markering används för att visa hur långt trafikhindret sträcker sig. Denna markering visas också på standardkartan, här dock som röd- och vitskuggade områden.

>> WiFi-hotspot

Hur använder man WiFi-hotspoten?

Du får tillgång till denna funktion genom att trycka på knapparna

TEL >> Settings >> Connections >> Network Connection (WLAN).

Följande inställningsmöjligheter för det trådlösa nätverket finns här:

Som förval består accesspunktens namn (”SSID”) av ”Audi” följt av de 5 sista siffrorna i bilens chassinummer (”VIN”). Om du vill, kan du ändra detta namn (markera i så fall raden och klicka på den). Namnet kan innehålla bokstäver, siffror samt specialtecknen # * +. Det går att ändra krypteringsmetod för den trådlösa anslutningen (vissa – speciellt äldre enheter/nätverkskort – stödjer endast WEP-kryptering). Följande krypteringsmetoder kan väljas: WEP, WPA, WPA2.

Eftersom WPA2-kryptering erbjuder högre säkerhet, rekommenderar vi att du använder denna metod. Vid byte av krypteringsmetod ändras samtidigt WLAN-lösenordet automatiskt till ett slumpvis valt. För WEP-kryptering måste WLAN-lösenordet vara exakt 13 tecken långt. För krypteringsmetoderna WPA och WPA2 måste lösenordet bestå av minst 8 och högst 65 tecken. Lösenordet får endast innehålla bokstäver, siffror samt specialtecknen # * +.

Inkopplingen av det trådlösa nätverket sker på samma sätt som man kopplar upp en WLAN-router hemma. För att ställa in en trådlös anslutning på terminalenheten (t.ex. en laptop, smartphone, iPod touch osv.): sök efter tillgängliga WLAN-nätverk och se till att synligheten (”Discoverability”) är satt till ”på” (”on”). Om synligheten (”Discoverability”) är satt till ”av” (”off”), kan en WLAN-anslutning endast upprättas om man känner till accesspunktens namn (SSID) och lösenordet.

VIKTIGT! Om man ändrar en inställning, måste denna ändring bekräftas genom att man väljer menyalternativet ”Apply settings”. Det är endast om så sker som ändringarna träder i kraft, i annat fall ignoreras de. Den nya konfigureringen av WLAN-inställningarna måste också konfigureras på terminalenheten!

Det är möjligt att etablera en Internetanslutning via det trådlösa nätverket (OBS: tänk på datavolymerna!).

På kundernas enheter kan man exempelvis surfa på Internet (via en webläsare, som t.ex. Internet Explorer, Firefox osv.), hantera e-post (via Outlook, Thunderbird osv.), lyssna på Internet-radio, titta på YouTube, delta i sociala nätverk (Facebook, Twitter osv.), etablera en VPN-anslutning till företagsnätverket, och mycket mer.

OBS! Under vissa omständigheter är WLAN-anslutning ej möjlig i GSM-nätverk (2G).


Varför går det inte att använda WiFi-hotspoten trots att det finns en aktiv dataförbindelse?

För att kunna ta emot inkommande samtal, kan användandet av Internet-data för WiFi-hotspoten under vissa omständigheter komma att avbrytas i telefonlägena ”Automatic” och ”Optimised for telephony” (beroende på mobiloperatör). Detta säkerställer att inkommande samtal kan tas emot. Vid användande av WiFi-hotspoten, är det nödvändigt att välja inställningen ”Data services optimised”.

>> Internetradio

Hur använder man Internetradio?

Det går endast att lyssna på Internetradio via externa enheter som t.ex. en smartphone, iPod, bärbar dator eller surfplatta. Den mobila enheten måste först kopplas upp mot Internet (via WiFi-hotspoten eller direkt) och via Bluetooth audio streaming med MMI som källa.

V. Audi connect – övriga frågor

Vilka Audi connect-tjänster kan jag använda med RSE-utrustningen (Rear Seat Entertainment)?

Eftersom det inte finns någon separat telefonmodul för baksätet i bilen, ansluter Rear Seat Entertainment-systemet till den UMTS-modul som installerats i MMI-systemet. I nuvarande Audi-modeller är följande Audi connect-tjänster även tillgängliga i baksätet:

 • POI-sökning (sök efter intressanta ställen)
 • Audi connect webläsartjänster (väder osv.)
 • Navigation med hjälp av Google™ Earth-bilder

I detta avseende är innehållet i och handhavandet av Audi connect-tjänsterna identiskt med det som gäller för det redan välbekanta MMI-navigationssystemet.

Kontakta Audi connect / myAudi
Telefon: 0200 - 89 86 77
Öppet dygnet runt, svensktalande support alla dagar 8-20. Övrig tid erbjuds support på engelska.
digitalsupport.se@audi.de
Hitta din Audi-återförsäljare
Vill du boka tid för service eller har du övriga frågor om våra produkter och tjänster kan du här kontakta våra återförsäljare och verkstäder.
Hitta återförsäljare/verkstad