Smart teknik > Audi A8 > A8 > Audi Sverige

Din A8

Smart teknik

Bränsleförbrukning, blandad körning*: 10,1–7,0 l/100km
CO₂-utsläpp, blandad körning*: 229–184 g/km
1920x600_01_Stage_hero_neu.jpg

Smart teknik

Assistanssystem

Dina nya medhjälpare

I Audi A8 kan du alltid agera med upphöjt lugn. Här har du nämligen tillgång till en hel armada av sammankopplade system, fler än någonsin tidigare. När du vill kan det intelligenta nätet av sensorer och algoritmer ge dig värdefull hjälp, i praktiskt taget alla lägen, och göra hela resan ännu bekvämare och säkrare. Assistanssystemen (upp till 41 stycken står till buds) bevakar och utvärderar sina respektive områden under resan och ser vid behov till att du får ytterligare information. Om en kritisk situation detekteras, griper de in stegvis. Denna mycket omfattande utrustning innebär ytterligare ett steg, eller snarare kliv, på vägen mot självkörande bilar. Framtidens bil är här.

Intelligenta assistanssystem i Audi A8
Adaptive Drive Assist i Audi A8

1 Adaptive drive assist

Adaptive drive assist är själva kärnan i det Tour assist-paket som finns som tillval för nya Audi A8 L. Den nya generationen adaptiva farthållare (ACC) kan i hastigheter upp till 250 km/h hjälpa föraren med tvär- och längsriktade rörelser, d.v.s. både hålla bilen kvar i sitt körfält och bromsa och accelerera. Förutom att ta hänsyn till framförvarande fordon, använder systemet sig också av realtidsinformation och data om färdvägen, t.ex. hastighetsbegränsningar, kurvor, korsningar och rondeller.

Med hjälp av denna information, kan systemet bromsa och accelerera bilen automatiskt och också anpassa farten efter trafikförhållandena och de aktuella hastighetsbegränsningarna. Dessutom kan systemet utnyttja den stora mängden data för att underlätta en förutseende och bränslebesparande körstil. Hur då, undrar du kanske? Jo, t.ex. genom att på ett smart sätt koordinera faser där bilen rullar fritt och systemet planerar hastigheten i kurvorna och håller bilen inom hastighetsbegränsningarna. Bränsleförbrukningen sänks när kördynamiksystemet drive select ligger i läget ”efficiency”.

I systemet ingår också en s.k. flaskhalsassistent som kontinuerligt och bestämt gör små ingrepp i styrningen för att på ett intuitivt sätt hjälpa till att lotsa bilen genom trånga passager (t.ex. vid vägarbeten) – i alla hastigheter. Genom att påverka den längsgående kontrollen, kan systemet förhindra att man försöker köra in i gränder som är för smala eller hjälpa föraren att placera bilen i linje med gapet mellan två bilar i filen intill.

Bygg din Audi
Spårhållningshjälp i Audi A8

2 Spårhållningshjälp

Active lane departure warning system (tillval) lever upp till namnet. Det arbetar enligt principen ”tre ögon ser mer än två” och använder en kamera för att hela tiden registrera vägmarkeringarna medan man kör. Om föraren skulle tappa koncentrationen så att Audi A8 oavsiktligen riskerar att lämna sitt körfält, griper systemet in genom att aktivt hålla bilen kvar i filen. Självklart har föraren hela tiden full kontroll och kan enkelt upphäva styringreppet.

Bygg din Audi
Top View 3D i Audi A8

3 TopView 3D

Var är drönaren? Ja, det är en fråga som man direkt ställer sig när man ser TopView 3D (tillval) på MMI-displayen. Men trots att översiktsbilden över bilen och dess omgivningar ser ut att vara ett naturtroget foto taget uppifrån, är det faktisk en virtuell bild. Smarta processorer och algoritmer omvandlar bilderna från fyra kameror till ett praktiskt fågelperspektiv och till rent häpnadsväckande 3-dimensionella vyer. Vid parkering och andra manövrer, där hastigheten oftast är lägre än 30 km/h, visas bilens närmaste omgivningar på displayen för att göra det enkelt att styra bilen på plats.

Den nya manöverassistenten (tillval) använder sig av samma teknik. Om det finns risk för att man kör in i något fast hinder under manövern, använder systemet ett lätt ryck i ratten för att göra föraren uppmärksam på att kursen måste ändras. Om varningen ignoreras, eller om systemet upptäcker ett rörligt föremål, börjar Audi A8 bromsa automatiskt för att förhindra en sammanstötning.

Bygg din Audi
Aktiv effektivitetsassistent i Audi A8

4 Aktiv effektivitetsassistent

En vänlig påminnelse: En grön fot tänds på instrumentpanelen och head-up-displayen i Audi A8 när det är dags att släppa på gaspedalen. Detta vänliga tips från den aktiva effektivitetsassistenten gör det enklare att planera sin körning, vilket i sin tur hjälper till att sänka bränsleförbrukningen.
Rekommendationen förtydligas av vibrationer som bygger upp ett lätt motstånd i gaspedalen. Med hjälp av information från navigationssystemet, bilens uppskattade vikt och det aktuella rullmotståndet, räknar systemet fram parametrarna för att kunna rulla fram på frihjul. Frihjulsregleringen är alltid aktiverad, precis som regleringen av motorns dragkraft och energiåtervinningen.

Bygg din Audi
Korsningsassistent i Audi A8

5 Korsningsassistent

Om man i låg fart (upp till 30 km/h) närmar sig en utfart eller korsning och det finns risk för kollision med korsande trafik, kan detta system (tillval) varna föraren och på så sätt öka säkerheten. För att göra detta, skannar systemet av området framför bilen kontinuerligt, och ev. korsande fordon indikeras på MMI-displayen och instrumentpanelen.

När bilen är i rörelse, varnar systemet föraren med en varningssignal och en indikering på instrumentpanelen om det finns riks för en kollision i sidan. Om föraren inte reagerar på varningen, börjar korsningsassistenten automatiskt att bromsa bilen (i hastigheter upp till 10 km/h).

Bygg din Audi
Emergency assist i Audi A8

6 Emergency assist

Att förlora medvetandet bakom ratten är en verklig mardröm för alla förare. För att begränsa de katastrofala följder det kan leda till om föraren inte längre är förmögen att köra bilen som vanligt, kan tillvalet Emergency assist med hjälp av olika kriterier detektera detta förhållande (i hastigheter upp till 55 km/h) och träda in.

Om sensorerna registrerar att föraren är inaktiv på ett onormalt sätt, sätter systemet in åtgärder i två steg: Först tar det kontroll över bilens rörelser i längd- och sidled och försöker samtidigt att aktivera föraren via ett varningsmeddelande på instrumentpanelen. I nästa steg aktiveras ett varningsljud (dessförinnan har infotainmentsystemets volym sänkts automatiskt) innan Emergency assist, först med hjälp av ryck i säkerhetsbältet och därefter i bromsarna, åter en gång försöker få föraren att ta kontroll över fordonet. Om föraren inte heller reagerar på detta, sätter systemet på varningsblinkern och saktar automatiskt ned bilen till stillastående. När bilen stannat, ringer systemet omedelbart ett larmsamtal, lägger växelväljaren i parkeringsläge, och efter ett par sekunder tänder det belysningen och låser upp dörrarna.

**För juridiska meddelanden, information om tillgänglighet samt tekniska specifikationer, se vidare på www.audi.com/connect. *** Systemen fungerar endast inom sina gränser. Ansvaret för kontrollen över fordonet förblir alltid förarens.

Bygg din Audi
Varningar om faror

7 Varningar om faror

Tack vare navigations- och infotainmenttjänsterna i Audi connect** (tillval) kan Audi A8 snabbt ha full uppkoppling. ”Bil-till-x”-tjänsterna, t.ex. information om vägmärken och varningar om faror, kan ge en imponerande inblick i möjligheterna. Precis som övriga aktuella Audi-modeller skickar nya Audi A8 data om hastighetsgränser och faror, som kamerorna i bilarna detekterar, vidare till en server. Den central som behandlar dessa data skickar informationen vidare till andra Audi-bilar som är anslutna till nätverket och befinner sig i närheten av en sådan fara.

Redan i slutet av 2016, genomförde Audi ett pilotprojekt med bil-till-x-tjänsterna i ett antal storstäder i USA. Nya Audi A8 kopplades här in på de datorsystem som styr trafikljusen och kunde på så sätt få realtidsinformation om dessa. Denna info gör det möjligt för föraren att se om ljuset kommer att stå på grönt eller rött i nästa korsning om man följer hastighetsbegränsningarna. De nya tjänsterna använder kartmaterial från dataplattformen HERO, som kontinuerligt uppdateras och utvidgas av Audi i samarbete med BMW-koncernen och Daimler AG. HERE kartlägger trafikförhållandena med centimeterprecision och spelar in och utvärderar förloppen i realtid. 8 Pre sense 360°

Bygg din Audi
Pre sense 360° i Audi A8

8 Pre sense 360°

Säkerhetssystemet Audi pre sense 360° kan upptäcka eventuella faror runt om hela bilen och vid behov sätta in utvalda skyddsåtgärder. Ett nätverk bestående av ett stort antal sensorer anslutna via den centrala styrenheten (zFAS) arbetar tillsammans med radarsensorer (placerade i hörnorna på bilen) för att skanna av ett område upp till 75 meter från bilen. Tillsammans kan de tidigt upptäcka och varna för föremål som bilen kan komma att kollidera med och bedöma sannolikheten för en kollision och också tidpunkten för kollisonsögonblicket – allt för att kunna starta preventiva åtgärder som minimerar följderna för de i bilen.

Pre sense 360° stänger soltaket och alla rutor, aktiverar bältessträckarna, optimerar passagerarnas sittställning genom att justera ryggstöden, nackskydden och de energiupptagande kuddarna samt sätter även på varningsblinkern för att varna andra trafikanter som närmar sig bakifrån.

Även det nya aktiva chassit bidra till att mildra effekterna av en kollision. Om en kollision i sidan är omedelbart förestående, höjs den sidan av bilen blixtsnabbt upp för att kollisionen ska inträffa på säkrast möjliga ställe.

Bygg din Audi

Ljusteknik

Intensivare utstrålning

Med sin långa räckvidd och låga energiförbrukning var LED-strålkastarna utan tvekan ett stort och betydelsefullt tekniskt framsteg. Men nu har även dessa blivit övertrumfade – och det med råge: Audi HD Matrix LED-strålkastarna med Audi Laser Light (tillval) har hela 10 gånger så hög ljusintensitet! Ljuskäglorna från dessa blir som att låta dagsljus skära genom natten.
Jämfört med konventionella strålkastare kan du se dubbelt så långt med detta laserljus!

Men det handlar inte bara om att kunna se bättre. Ett kamerasystem i vindrutan känner av ljuskäglorna från mötande fordon vilket gör det möjligt att automatiskt maskera strålkastarljuset på de ställen som behövs för att inte blända dessa trafikanter. Genom att antalet ljussegment har utökats ännu mer, kan det område som ljuset bländas av i regleras mycket exakt. Det gör att det kan göras mindre vilket i sin tur innebär att det område som lyses upp med helljus blir större. Allt fungerar naturligtvis helt automatiskt vilket borgar för en mer avkopplande, komfortabel och säker körning nattetid.
HD Matrix LED-strålkastarna är ett tillval för A8. Ett tydligt blått X visar att man valt detta högeffektiva system.

Matrix LED i Audi A8

Lika elegant bak som fram

Audi Matrix OLED-baklyktorna i 3D-design gör ljusdesignen bak på nya Audi A8 extra elegant. OLED-tekniken gör det möjligt att på ett homogent sätt lysa upp geometriska former med steglöst reglerbar intensitet. OLED-baklyktorna och den LED-ljusledare som löper över hela bakpartiet gör att man enkelt känner igen nya Audi A8 också nattetid och bjuder på ett effektfullt ljusspel varje gång man öppnar eller stänger bilen. Men det är inte bara ljusdesignen som övertygar – minst lika imponerande är de säkerhetsmässiga vinster som detta system ger.

alt txt

Säkerhet

Aktiv stabilitet, passiv säkerhet

Audi AI aktivt chassi (tillval) har två viktiga uppgifter. För det första stabiliserar det bilen på ett mycket effektivt sätt mot nigningar och rullningar i karossen, oberoende av belastning och alltid med beaktande av både underlagets beskaffenhet, väghållningen och hastigheten. Detta leder också till märkbart mycket bättre åkkomfort. För det andra förbättrar denna innovation bilens passiva säkerhet. Den drivkraft som quattro alltid ger, optimeras vid en nödinbromsning genom att krafterna fördelas så exakt som möjligt mellan alla fyra hjulen. Nigningar motverkas aktivt och bromssträckan förkortas avsevärt. Vid en krock i sidan, höjer sig bilen upp till 80 mm inom loppet av en halv sekund för att öka säkerheten i passagerarutrymmet.

Alla dessa funktioner kan åstadkommas tack vare att chassit nu för första gången arbetar helt elektromekaniskt och beroende på den aktuella situationen alltid kan applicera den nödvändiga kraften på varje enskilt hjul. Regleringen sköts av en central styrenhet som utvärderar signaler från sensorerna och sedan skickar motsvarande kommandon till magnetventilerna som på så sätt kan anpassa dämparkrafterna steglöst för de individuella stötdämparna.

Matrix LED i Audi A8
Mildhybriden i siffror

Extra vridmoment upp till

60

Nm

Elsystem

48

Volt

Rulla fram utsläppsfritt i upp till

40

skeunder åt gången

Förstklassig komfort och energieffektiv. En härlig kombo.

Audi A8 är en mildhybrid. Denna kombination av förbränningsmotor, en vattenkyld 48-volts remdriven startmotor/generator och ett effektstarkt litiumjonbatteri, erbjuds nu för första gången som standard. Den nya enheten har möjliggjort en lång rad förbättringar som främst visar sig i högre effektivitet och förfinad körkomfort.

Den remdrivna startmotorn/generatorn (RSG) har dubbla roller: Den fungerar både som elmotor och kraftkälla. I sin första roll ställer den hela 60 Nm extra vridmoment till förfogande. Dessa används för en unik funktion i Audi A8: När man kommit upp i önskad hastighet (från 30-160 km/h) stängs förbränningen av i upp till 40 sekunder, och bilen rullar då fram tyst och bekvämt – och utsläppsfritt. Dessutom tillhandahåller RSG tillräckligt med kraft för att återstarta motorn. En liten dutt på gaspedalen är allt som krävs för att direkt väcka motorn till liv igen.

Även när det gäller att bromsa har generatorn sina fördelar: Tillsammans med det effektstarka batteriet (som sitter placerat över bakaxeln) gör den det möjligt att återvinna energi ännu effektivare. På så sätt kan redan förbrukad energi ledas tillbaka till bilen igen. I vissa situationer är denna återvinning t.o.m. effektivare än att rulla fram med motorn avslagen. Därför övervakar och analyserar drivningsstyrningen i A8 hela tiden det hela. Dessutom länkas data från frontkameran och den aktiva effektivitetsassistenten samman med aktuella uppgifter om färdvägen och med olika data från sensorerna.

Energieffektiv Audi A8

Förstklassig kontroll

Olika hastigheter ställer olika krav på styrningsförhållandet: I lägre hastigheter handlar det mer om enkel manövreringsförmåga medan det i högre fart är smidighet och stabilitet som efterfrågas. Även ur en teknisk synvinkel döljer sig här ett motsatsförhållande – man har tidigare varit tvungen att kompromissa och prioritera endera styrningen eller responsen.

Tack vare den dynamiska 4-hjulsstyrningen slipper man nu detta eviga kompromissande. I detta styrsystem kombineras dynamisk styrning på fram- och bakaxeln med en central styrningsenhet vars algoritmer tolkar rattrörelserna beroende på den aktuella hastigheten och alltid omsätter dem i det optimala rattutslaget. På så sätt förbättras bilens manövreringsförmåga avsevärt: När bilen ska vändas eller manövreras in på en parkeringsplats behövs det inte mycket kraft för att vrida på ratten. Dessutom gör styrningen på alla fyra hjulen att bilens vändradie blir märkbart mycket mindre. I hastigheter upp till 120 km/h kan föraren njuta av sportigt smidig styrning – det känns som om bilen gick på räls. Över 120 km/h-strecket krävs ännu mindre rattvinkel vilket svarar för avspända och stabila köregenskaper på motorväg.

Styrning i Audi A8