Med snabböppningssystemet kan suffletten öppnas på 15 sekunder och stängas på 18 sekunder.

  • Översikt
  • Alla