Vanliga frågor och svar > Kontakta oss > Audi Sweden

Vanliga frågor och svar

  • 1400x438_AA8_131004.jpg
1400x438_AA8_131004.jpg

Vanliga frågor och svar

All bokning av service sker via våra auktoriserade verkstäder. Klicka här för att hitta en verkstad nära dig. Hitta Audi-verkstad
Värdena för bränsleförbrukning gäller inte för en specifik bil, utan är endast avsedda för att kunna jämföra olika bilmodeller med varandra.

Bränsleförbrukningen mäts enligt den senaste versionen av EU-direktiv 80/1268/EEG och gäller för bilens angivna viktklass (tjänstevikt). För att bestämma bränsleförbrukningen körs två mätcykler i testbänk där mätningen börja med en kallstart och sedan simulerar stads- landsvägs- och blandad körning, med allt vad det innebär av gas, broms och olika växlar.

Både utrustning och användande av komfortutrustning kan påverka bränsleförbrukningen så att den bli högre än det angivna värdet.

Utrustning som förbrukar bränsle (när den är på)
- Eluppvärmd bak- och/eller vindruta
- Parkeringsvärmare
- Klimatanläggning
- Stolsvärme

Faktorer som ökar bränsleförbrukningen
- För höga eller låga däcktryck
- Takräcke
- Körning med släpvagn eller stor last
- Körning på högt varvtal
- Sportigt körsätt och körning i bergsregioner
- Korta sträckor (framförallt på vintern)
- Bilen har inte kört mer än 500 mil

Misstänker du att någonting i bilens bränslesystem är fel rekommenderar vi dig att kontakta en auktoriserad verkstad som gärna hjälper till med att boka in din bil för en kontroll och eventuell åtgärd.
Kontakta avdelningen Billogistik på Volkswagen Group Sverige som ansvarar för CoC-intyg (Certificate of Conformity), du når dem via e-post: billogistik@vwgroup.se.

Glöm inte att ange:
- namn,
- adress,
- registreringsnummer,
- chassienummer,
- vilken typ av intyg du vill ha. E-post: billogistik@vwgroup.se
På skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se kan du söka förmånsvärdet för den bil som du vill beräkna, antingen via bilmärket eller via modellkoden.

För att få information om nya bilmodeller och nybilspriser begär Skatteverket varje år in uppgifter från generalagenterna och biltillverkarna. Uppgifterna samlas i en nybilsprislista.

Listan kompletteras under året med prisuppgifter på nya bilmodeller som saluförs senare under inkomståret och eventuella ändringar av nybilspriset. Kompletteringarna/ändringarna publiceras i en ny lista (ändringsföreskrift) där varje ändring eller tillägg har markerats med ett kantstreck. Dessa kompletteringar görs också i programmet för bilförmånsberäkningen.

Saknas den bilmodell som du söker i Skatteverkets billista och därmed också i programmet för beräkning av bilförmån? Du kan då i regel få uppgift om det aktuella nybilspriset genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke. Till skatteverkets hemsida
Alla garantier är giltiga från leveransdatum.

· 2 års nybilsgaranti.
· 3 års lackgaranti
· 12 års rostskyddsgaranti
· 3 års vagnskadegaranti (gäller endast svenskregistrerade bilar som körs i Sverige)

Mobilitetsgarantin t.o.m. första servicetillfälle. Förlängs när service utförs på en Audi auktoriserad verkstad och är giltig fram till nästa servicetillfälle.

Vid upptäckt av lack eller rostskador, är det viktigt att omedelbart kontakta en auktoriserad verkstad för att bedöma skadorna. Om skadan inte rapporteras till verkstaden inom skälig tid efter det att skadan upptäcks / bör upptäckas finns det en risk för att skadan blir värre och kan därför inte godtas som garanti. Mer om Garantier
Auktoriserad Audi-verkstad hjälper till med beställning och prisuppgift.

Instruktionsböcker finns även tillgängliga digitalt via myAudi - skapa ett konto och lägg till din bil via chassinumret. Utvalda modeller kan även ladda ned instruktionsbok direkt till bilens MMI-system.
För mer information kontakta din återförsäljare. myAudi
Så länge bränslet uppfyller bränslenorm EN590 kan du tanka det utan fara. Om du är osäker på bränslenormen kan personalen på bensinstationen hjälpa till.
När du servar din bil på en auktoriserad Audi-verkstad får du mobilitetsgaranti. Alla villkor finns beskrivna i det garantibevis du får efter genomförd service. Du kan även läsa om villkoren här. Mer om Mobilitetsgaranti
Är du osäker på vilken version av radio eller navigation du har? Titta i bilens instruktionsbok, där medföljer ett häfte som beskriver bilens radio/navigationsutrustning.
Information om de garantier som gäller vid köp av ny bil finns normalt med i den instruktionsbok/ servicehäfte som medföljer bilen.

Nybilsgarantin är två år från leveransdatum. Utöver garanti så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på bilen. Ett ursprungligt fel kan t.ex. vara ett fel som funnits på bilen innan den levererades till dig.

Även om en bil har nybilsgaranti så innebär det inte att alla skador omfattas av garantin. Det kan t.ex. röra sig om slitdelar, som bromsar, koppling m.m. samt även skador som har inträffat p.g.a. felaktigt handhavande. Viktigt att ägaren sköter bilen, d.v.s. utför service, tvätt och övrig skötsel enligt instruktionsboken. Bilen ska undersökas av en auktoriserad verkstad innan ett slutligt svar kan ges om bilens skador omfattas av nybilsgarantin. Det är återförsäljaren (där du köpte bilen) som beslutar i samtliga garanti- och reklamationsärenden. Läs mer om Nybilsgaranti
En auktoriserad Audi-verkstad kan hjälpa dig med beställning och prisuppgift. Ta med registreringsbeviset, legitimation samt den eventuella plastbrickan med nyckelkod som medföljer vissa nyare bilar. Hitta närmaste Audi-verkstad
Privatleasing innebär att du inte behöver äga din bil. Fördelarna är att du inte har någon restvärdesrisk och kan på ett enkelt sätt få kontroll över kostnaden per månad. Kontakta din Audi-återförsäljare som kan hjälpa dig med ett upplägg som passar dig samt ge dig ett prisförslag. Mer om Privatleasing
En auktoriserad Audi-verkstad kan hjälpa dig med beställning och prisuppgift. Hitta närmaste Audi-verkstad
Bilen levereras med en lackgaranti som är giltig i 3 år och garanti mot genomrostning som är giltig i 12 år. Alla garantier gäller från leveransdatum. Med genomrostning menas då rosten uppkommer inifrån. Det vill säga utifrån kommande rost som beror på stenskott samt övriga skador täcks inte av garantin mot genomrostning. Kontakta alltid en Audi auktoriserad verkstad som kan bedöma skadan och även svara på om den omfattas av garantin.

Vid upptäckt av lack eller rostskador, är det viktigt att omedelbart kontakta en auktoriserad verkstad för att bedöma skadorna. Om skadan inte rapporteras till verkstaden inom skälig tid efter det att skadan upptäcks / bör upptäckas finns det en risk för att skadan blir värre och kan därför inte godtas som garanti. Hitta Audi-verkstad
Bilar från år 2000 och framåt har ett så kallat flexibelt serviceintervall, vilket innebär att servicelampan tänds mellan 1 500 mil/12 månader och maximalt 3 000 mil/24 månader. Servicelampan tänds i god tid innan intervallet är uppfyllt och ger dig möjlighet att boka tid för service. Hitta Audi-verkstad
Alla auktoriserade Audi-verkstäder är självständiga företag som själva beslutar om prisnivån för service/reparation, reservdelar och tillbehör. Så det kan alltid löna sig att kontakta några olika auktoriserade Audi verkstäder innan man bokar en tid eller vill köpa reservdelar eller tillbehör. Hitta Audi-verkstad
Alla våra tillbehör finns i tillbehörskatalogen på www.auditilllbehor.se (följ länken nedan). Där knappar du in ditt registreringsnummer så får du upp alla tillgängliga tillbehör som passar din bil. Beställning sker hos våra auktoriserade återförsäljare som även kan ge dig en exakt prisuppgift. Öppna tillbehörskatalogen
Vilka servicearbeten/verkstadsarbeten som har genomförts på bilen finns i bilens servicebok. För att få mer detaljer om vad som är genomfört kontakta den Audi-verkstad som utförde service alternativt reparation på bilen. Hitta Audi-verkstad
Kontakta importören Audi Sverige
Att: Kundservice
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

Tel. växel: 08-553 865 00
Fax: 08-550 162 81