Välj rätt finansiering > Leasing > Audi Sverige
Audi A4 framifrån
Audi Privatleasing
Audi Billån
Audi Choice


Produktjämförelse

Finansiering

Audi Billån

Audi Choice

 

Audi Privatleasing

 

Avtalstid

12-84 mån

Oftast 36 mån

Oftast 36 mån

Ägandeform

Äger

Äger

Hyr

Insats

Minst 20%

Minst 20%

0%

Månadsbetalning

Månadsbetalning beräknas utifrån amortering och ränta

Månadsbetalning beräknas
utifrån amortering, ränta och
planerad körsträcka 

Leasingavgift per månad baserad på planera körsträcka, avtalstid och bilmodell

Avdragsgill ränta

Ja

Ja

Nej

Service

Välj till

Välj till

Välj till

Försäkring

Välj till

Välj till

Välj till

Förtida avslut

Ja

Ja

Uppsägningsavgift

Körsträcka

Ingen begränsning

Övermilsdebitering tillkommer
om du kör fler mil än ingånget
avtal vid nyttjande av återköps-garanti

Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal

Onormalt slitage

Inga begränsningar

Debitering för eventuellt slitage
utöver det normala vid nyttjande
av återköpsgaranti

Debitering för eventuellt slitage utöver det normala

Restvärde överskott

Ja

Ja

Nej

Restvärdesrisk (underskott)

Ja

Nej

Nej

Köpoption

Ja

Ja

Nej

Garanterat återlämnande

Nej

Ja

Ja