Vad är WLTP?

Hur mycket bränsle förbrukar en bil? Audi kan nu svara på den frågan mycket mer rättvisande med den nya, standardiserade körcykeln WLTP. Den nya körcykeln för att mäta bränsleförbrukning utgår mer från verkliga körbeteenden. Från och med september ersätter den NEDC-standarden.

WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Den föreskriver en ny testmetod för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning. Den nya proceduren är baserad på verklig kördata. Den kommer att hjälpa till att simulera realistisk körning även i laboratorium. Därför tar WLTP hänsyn inte bara olika situationer och hastigheter, utan även ett fordons utrustningsvarianter och viktklasser.