Goda skäl för WLTP.

En bils bränsleförbrukning kan skilja sig från tillverkarens uppgifter. Därför har tillförlitligheten i värdena enligt NEDC alltid kritiserats. Den verkliga förbrukningen beror i hög grad på individuella beteenden i körningen och bilens utrustning. Ett exempel är om bilen mest används i stadstrafik, på landsvägar eller motorvägar. För att komma till rätta med de här skillnaderna har förutsättningarna och körprofilen i testerna ändrats för att spegla en mer verklig körning. Baserat på statistiska undersökningar och analyser av den genomsnittliga förarens beteenden har den nya körprofilen bland annat högre acceleration, högre snitthastighet och högre maximal hastighet. Istället för att kombinera simulerad stadskörning och landsvägskörning, testas bilen nu i fyra olika hastighetsområden.

Bränsleförbrukningen och utsläppen som mäts enligt WLTP måste anges för alla nya modeller som lanseras från och med 1 september 2017. Detta gäller i Europa och många andra länder världen runt.