• A3 Sportback e‑tron
  A3 Sportback e‑tron
  Pris: från 401 400 SEK Månadsbetalning 1 742 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 1,8–1,6 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 40–36 g/km

 • A3 Sportback g-tron
  A3 Sportback g-tron
  Pris: från 254 000 SEK Månadsbetalning 1 509 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 5,4–5,0 m³/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 126–89 g/km

 • A3 Sedan
  A3 Sedan
  Pris: från 260 400 SEK Månadsbetalning 1 617 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 5,9–3,9 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 136–102 g/km

 • A3 Cabriolet
  A3 Cabriolet
  Pris: från 335 200 SEK Månadsbetalning 1 909 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,3–4,4 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 144–115 g/km

 • S3 Sportback
  S3 Sportback
  Pris: från 457 500 SEK Månadsbetalning 2 921 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,6–6,5 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 152–149 g/km

 • S3 Sedan
  S3 Sedan
  Pris: från 465 500 SEK Månadsbetalning 2 988 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,5–6,4 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 151–148 g/km

 • S3 Cabriolet
  S3 Cabriolet
  Pris: från 506 000 SEK Månadsbetalning 3 330 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,8–6,7 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 156–153 g/km

 • RS 3 Sportback
  RS 3 Sportback
  Pris: från 551 700 SEK Månadsbetalning 3 717 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–189 g/km

 • RS 3 Sedan
  RS 3 Sedan
  Pris: från 567 300 SEK Månadsbetalning 3 850 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–189 g/km

 • Q7 e-tron quattro
  Q7 e-tron quattro
  Pris: från 855 100 SEK Månadsbetalning 4 842 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 1,9–1,8 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 50–48 g/km

 • SQ7 TDI
  SQ7 TDI
  Pris: från 950 000 SEK Månadsbetalning 7 100 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,6–7,2 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 199–190 g/km

 • TT Roadster
  TT Roadster
  Pris: från 358 500 SEK Månadsbetalning 2 080 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,9–5,8 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 158–132 g/km

 • TTS Coupé
  TTS Coupé
  Pris: från 532 900 SEK Månadsbetalning 3 559 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,3–6,7 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 168–155 g/km

 • TTS Roadster
  TTS Roadster
  Pris: från 556 400 SEK Månadsbetalning 3 759 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,5–6,9 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 173–159 g/km

 • TT RS Coupé
  TT RS Coupé
  Pris: från 693 700 SEK Månadsbetalning 4 925 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,2 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–187 g/km

 • TT RS Roadster
  TT RS Roadster
  Pris: från 717 200 SEK Månadsbetalning 5 125 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,5–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 194–189 g/km

Audi Nybilsgaranti > Garantier > Audi Sweden

Audi Nybilsgaranti

 • 1400x438_ADIV_P_10297.jpg
1400x438_ADIV_P_10297.jpg

Din nya Audi - generösa garantier ingår.

När du köper en ny Audi i Sverige får du alltid följande garantier:

· 2 års nybilsgaranti

· 3 års lackgaranti

· 12 års rostskyddsgaranti

· 3 års vagnskadegaranti

(gäller endast svenskregistrerade bilar som körs i Sverige)

I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren)
till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är
ägare till bilen under garantitiden.

Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för
sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.
Konsumenter, dvs. sådana som köpt bilen av säljaren huvudsakligen för ändamål
som faller utanför näringsverksamhet (konsument) får enligt punkt 3 i fråga om reklamation
och punkt 5 avseende rätt till ersättning ytterligare fördelar jämfört med
andra köpare. Dessutom har konsumenter vid fel i bilen i tillägg till vad som bestäms
i garantin rätt till påföljder mot säljaren enligt konsumentköplagen (25-33 §§ samt
42-45 §§). Med stöd av lagen kan konsumenter få rätt till omleverans, om detta kan
ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.
Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer
under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att
felet beror på:

– att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande
dokumentation, bl.a att oljebyten och service-/inspektioner utförts vid rätt tid eller
körsträcka.
– att bilen ombyggts eller ändrats.
– att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
– att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
– att bilen vanvårdats.
– att reparation, service-/inspektion eller montering utförts av annan än av
tillverkaren-/säljaren auktoriserad verkstad.
– att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
– att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på
köparens sida.

Som fel betraktas inte:
– de intrimnings- eller justeringsåtgärder som vidtagits utan kostnad för köparen
innan eller i samband med första servicetillfället.
– normal åtgång av förbrukningsdetaljer.
– normal förslitning.
Om köparen vill påtala fel i bilen skall säljaren underrättas om detta snarast, normalt
inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas.
Den som är konsument har rätt att påtala fel enligt konsumentköplagen inom skälig
tid, minst inom två månader efter det att han märkt felet och senast inom tre år från det
att bilen avlämnats.
Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad
eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl.a
hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa
felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens
förfogande.

Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps
efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle.
Annan köpare än konsument har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst
eller kostnader – till exempel rese- eller transportkostnader – som uppkommit på grund
av fel i bilen eller att den lämnats till verkstad eller hämtats därifrån. Köparen har inte i
något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna
i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den
kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden.
Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Denna garanti har utformats
efter överläggningar mellan Konsumentverket och BIL Sweden.
Nybilsgaranti folder

Aktuella villkor för Nybilsgarantin hittar du i vår folder.